Hacet & Dilek Uygulamaları

İsmi Azam Ayetleriyle Hacet Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 5 
Hacet & Dilek Uygulamaları>İsmi Azam Ayetleriyle Hacet Duası
HavasHoca 07:58 14.09.17
İsmi Azam Ayetleriyle Hacet Duası
Ettiğim dualar kabul olmuyor diyenler önce dua etmenin adablarını ''Dua Kardeşliği'' bölümündeki konularımı okuyup öğrensinler.
Sonrada alttaki açtığım konuyu okuyup tamm bir ihlasla uygulasınlar.
Elbetteki 2 rekat hacet namazı kılıp tevbe ve istiğfar-salavatı şerife okuduıktan sonra.
ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET:
Arkadaşlar esma okumalarınızın sonunda da .. Normal dualarınızın sonunda da .. Dua etmek istediğiniz zaman aşağıdaki tertibi yapabilirsiniz..

Hadid suresinin ilk 6 ayetini okuyorsunuz.. sonra Haşr suresinin son 4 ayetini okuyorsunu. ve aşağıda belirtilen esmaları okuyarak sonunda duanızı ediyorsunuz.. Allahın izni ile reddolunmaz..

HADİD

Bismillahirrahmanirrahim
1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
2. Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.
4. Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.
5. Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.
6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.

Haşr suresi
21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Okuduktan sonra aşağıdaki gibi dua ediyorsunuz..

Yâ men hüve hâkezâ es’elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef’ale bi ( burada hacet söylenir)

●●●●●●●

Çok Kuvvetli Dilek ve Hacet Duası '' Hadid Suresi ve Haşr Suresi''

“Allah’tan bir şey isteyeceğin zaman Hadid Suresinin ilk altı ayeti ile Haşr Suresinin son dört ayetini oku ve ardında şöyle dua et.”

Hadid süresinin ilk alti ayeti:

Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).
Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), yuhyî ve yumît(yumîtu), ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).
Huvellezî halakas semâvâti vel ardafisitteti eyyâmin summestevâ alel arş(arşi), a’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).
Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), ve ilâllâhi turceul umûr(umûru).
Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâre fîl leyl(leyli) ve huve alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Meali:
Semalarda ve arzdaki herşey Allah’ı tesbih etti (ve etmektedir). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.
Semaların ve arzın (yeryüzünün) mülkü O’nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O, herşeye kaadirdir.
O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.
Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O’dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni (yükseleni) bilir. Ve siz nerede iseniz O, sizinle beraberdir. Ve Allah, sizin yaptıklarınızı en iyi görendir.
Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. (Bütün) işler Allah’a döndürülür.
Geceyi, gündüzün içine sokar. Ve gündüzü, gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı (sırları, niyetleri, düşünceleri) en iyi bilendir.

Haşr suresi son 4 âyeti.
Bismillahirrahmanirrahim
21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

okuyup sonra aşağıdaki duayı okuyun ve duanızı edin..Allahü Teâlâ’dan dileğinizi isteyin.

“Ya men hüve hakeza,es’elike bi hakkı hazıhil esmai en tüsalliye ala muhammedin ve ali muhammedin ve en tef’ale bi” burada hacet söylenir.

Hz.Ali(k.v) buyuruyor.kendisinden başka İlah olmayan Allah’a yemin ederim ki hacetin Allah’ın izni ile kabul olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
HavasHoca 09:50 14.09.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...],bu konuyu dikkatlice okuyup istifade et.


Hep birlikte emek verip formumuzu yaşatalım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ayperi 09:58 14.09.17
Allah sizden Gani Gani razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
berta 17:33 14.09.17
Emeğine sağlık hocam uygularım inşAllah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 18:02 14.09.17
HavasHoca 19:06 14.09.17
Amin ve ecmain.Sağol @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kızımız.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kelebekcim 08:25 20.09.17
Allah razı olsun, en kisa zamanda okuyup haberdar ederim sizleri

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
banubay 11:09 20.09.17
Allah razı olsun okumayı nasip etsin inşAllah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 14:47 20.09.17
Çok ama çok güçlü ve etkili seri bir dua şekli.İstifade ediniz.Arkadaşlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 07:55 22.09.17
Allah dualarınızı kabul etsin @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] kardeşim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5