Hacet & Dilek Uygulamaları

Evliyaların Ruhaniyetlerinden Hayrete Düşürecek Tevessül Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Hacet & Dilek Uygulamaları>Evliyaların Ruhaniyetlerinden Hayrete Düşürecek Tevessül Duası
Naim 00:35 20.10.19
Evliyaların Ruhaniyetlerinden Akılları Hayrete Düşürecek Derecede
İstifade Ettirecek Tevessül Duası

Salihlerden birini ziyaret eden kişi kıbleye arkasını dönüp o velinin yüzüne doğru
oturur ve şunları söyler:
Ettehıyyâtü lillâh. Ezzâkiyâtü lillâh. Ettayyibâtüssalevâtü lillâh.
Sözle yapılan ibadetler Allah-u Te'ala 'ya aittir,
Malla yapılan ibadetler Allah-u Te'ala'ya aittir,
Bedenle yapılan ibadetler Allah-u Te'ala'ya aittir.
Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh.
(3, 5 veya 7 kere)
Ey Nebi! Allah-u Te'ala 'nın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun.
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.
Esselâmü aleyke ve rahmetullâhi ve berakâtüh.
Selam bizim üzerimize ve Allah-u Te'ala'nın salih kullarının üzerine olsun.
Selam bizim üzerimize ve Allah-u Te'ala'nın salih kullarının üzerine olsun.

Yâ veliyyallâhi yâ seyyidî.
Ey (ziyaret ettiğim) efendim, ey Allah'ın velisi!
(Ziyaret ettiği zatın ismini söyler)
Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.
Allâhümme bihaqqillezîne izâ nezarte ileyhim sekene ğadabüke bihaqqil hâffîne
min havlil arşi bi evliyâike haysü mâ kânû şerqan ve ğarban ve cevfen ve
qıbleten bihaqqi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme
bihaqqi veliyyike hâzâ. İqdı hâcetî.
Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun.
Allah 'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına şahitlik ederim.
O tektir, hiçbir ortağı yoktur.
Ey Allah! Kendilerine nazar ettiğinde gazabının sakinleştiği dostlarının hakkı için,
Arş'ın etrafını çevirip tavaf eden melekler hakkına,
Doğuda-batıda, ortada ve kıble cihetinde bulunan tüm veliler hürmetine,
Efendimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bahşına
ve bu (ziyaret ettiğim) velinin hakkı için benim hacetimi yerine getir.

Şeyh Ayyaşi (Kuddise Sirruhu)’nun beyanı vechile;
Kişi kabir ziyaretinde geride zikredilen şehadet kelimesini okuduğu zaman o veli,
o ziyaretçinin isteğinin yerine gelmesi hususunda itina göstererek kabrinde oturur.
Kişi bu duayı okuduktan sonra (3 kere) Fâtiha-i Şerîfe okur ve sevâbını o zata
hediye etmek üzere:

Hediyyeten minnî ileyke yâ seyyidî. Hediyyetel faqîri lil emîr.
Ey benim efendim! Fakirin zengine hediyesi kabilinden bu benden size hediyedir.
der ve böylece Salihlerin ziyaretinden akılları hayrete düşürecek derecede istifade
eder.
Zamanı Sayısı
Evliya Kabri Başında En Az 3 - 5 veya 7 Kere
Not:
Başlamadan önce niyetimizi kalbimizde tutuyoruz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Och 13:53 12.03.20
Korunma yapılmalı mı açıkçası kafam karıştı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up