Hacet & Dilek Uygulamaları

Rasülullahı aracı yaparak hayırlı murada erişmek için okunacak dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Hacet & Dilek Uygulamaları>Rasülullahı aracı yaparak hayırlı murada erişmek için okunacak dua
zorzamanlarr 22:17 10.01.20
Mâ erselerrahmânu ev yursilü
Min rahmetin tas-adü ev tenzilü
Fî melekûtillâhi ev mülkihî
Min külli mâ yahtassu ev yeşmelü
İllâ ve tâhel mustafâ abdühû
Nebiyyuhû muhtâruhül mürselü
Vâsitatün fîhâ ve aslün lehâ
Ya'lemu hâzâ küllü men ya'qilü
Feuz bihî min külli mâ teştekî
Feinnehül merciu vel mev-ilü
ve hutta ahmâlerracâ indehû
Fehüve şefîun dâimen yuqbelü
ve nâdihî in ezmetün enşebet
Azfâra hâ vestahkemel mu'dalü
Yâ ekramel halqi alâ rabbihî
ve hayra men fîhim bihî yüs-elü
Gad messenil kerbü ve kem merratin
Ferracte kerben ba'duhû yüzhilü
Febillezî hassake beynel verâ
Birutbetin anhel ulâ tenzilü
Accil bi-izhâbillezî eştekî (72 kere)
Fein tevaqqafte femen es-elü
Velen terâ a'ceze minnî femâ
Lişiddetin aqvâ velâ ahmilü
Fehîletî dâqat ve sabrî inqadâ
Velestü edrî mellezî ef-alü
Fe-ente bâbullâhi eyyumri-in
Etâhü min ğayrike lâ yedhulü
Aleyke sallallâhu mâ sâfehat
Zehrarravâbî nesmetün şem-elü
Vel âli vel ashâbi mâ ğarradet
Sâciatün ümlûdühâ muhdalü
Müsellimen mâ fâha itrul himâ
ve tâbe minhünneddü vel mendelü


Muhammed el-Bekri el-Mısri (Kuddise Sirruhu) şöyle demiştir:
Bir mecmu’ada gördüğüm şu beyitler hacetlerin yerine gelmesi için mücerreb (denenmiş)tir.
Gecenin ahirinde elden geldiği kadar salevat-ı şerife okunduktan sonra bu beyitler okunur ve:
“Şikayetlendiğim şeyi gidermekte acele davran”
mısrayı (72 kere) tekrarlanır, böylece murad hasıl olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147