Hacet & Dilek Uygulamaları

En güçlü dilek duası 100de100 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Hacet & Dilek Uygulamaları>En güçlü dilek duası 100de100
Skoda 10:23 13.05.20
EN GÜÇLÜ DİLEK DUASI GÜNDE 1 DEFA SONUÇ 100/100

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil hayyil kayyumid daimil
kahirillezi halakal eşya-e külleha keyfe şa-e bi kudretihi ve
halaka ademe bi azametihi ve nufeha fihi min ruhihi fesecedet
lehü melaiketü ves semavati vel ardı ve emeraha bi iradetihi
festewmseket bi celalihi fesübhanehü la ilahe illa hüvel
melikül ma'büdü muhricül eşya-i minel ademi ilel vücudi
a'zimü aleyküm eyyetühel ervahır ruhaniyyetil ebraris
sakinüne tahte arsil melikil cebbari bizzelleti vel vekari la ilahe
illa hüvel vahidül kahharül cailüne felekil kameris seyyarüs
sairüne bi seyeranihil mütesarrifüne fi efalihi aksemtü
aleyküm billahi ve azametihi vel arsi ve rifatihi vel kürsiyyi ve
siatihi ve Cibril ve vechetihi ve Mikail ve emanetihi ve srafil
ve nefhatihi ve Azrail ve kabdatihi ve bi ismillahil azimil
a'zamüd daimi ala külli nefsin bima kesebet ves sahidi aleyha
bima amilet fe bi hakkihi aleyküm eduküm measirel ervahir
ruhaniyetiz zahirine ecibu da'veti vakdu haceti vahduru
makami ve şemmu duhneti bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate bi hakki
leyahimin leyalağvin leyafürin leyarüsin leyaruğin leyaruşin
leyaşelşin. Ecib Ya Rukyail ve ente Ya Müzhib Bi hakki
Leyahimin Ecib Ya Cebrail ve ente Ya Mürreh. Bi hakkı
Leyalağvin Ecib Ya Semsemail ve ente Ya Ya Ahmer bi hakki
Leyfürün Ecib Ya Mikail ve ente Ya Burkan Bi hakki Leyruşin
Ecib Ya Sarfeyail ve ente Ya şemhures bi hakki Leyrugin Ecib
Ya Anyail ve ente Ya Ebyad bi hakki Leyrusin Ecib Ya
Kesfeyail ve ente Ya Meymun bi hakki Leyaselsin ve bi hakki
nurul envari ve sirril esrari ve malikül melikü zil celali vel
ikrami la ilahe illa hüvel kadiril muktediri ecibü bi hakki bi
hakkil vahidil ahad Bi mehmehubin mehmehubin zil lutfil
hafiyi bi sa'saın sa'saın zin nuri vel beha-i vel kemali vel
cemali Ya Allahü bisehsehubin sehsehubin zil izzis
şamihillezi lehül azametihi vel Kibriya-i Ya Allahü Ya Allahü
Ya Allahü bi mehlehubin helheyubin heyberuşin heybeduşin
elerkiyazin ellezi lehü nurun fevka kulli nurin ecibu bi hakki
ma'melehaşin kudeme kuddüsün ellezi sahharal bahra li musa
bin imran zin nuri alemul esrari ve ma fi zulumatil bihari
tevekkelu bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm b ikada-i haceti
ve hiye { DİLEĞİNİ SÖYLE } tevekkel Ya Mikail ve ente Ya Burkan
venfez bi ruhaniyyetike fi { DİLEĞİNİ SÖYLE } tevekkelu Ya meaşirel
emlakil ulviyeti ves süfliyyeti fi ma emertüküm bihi mink ada-i
haceti ve hiye [ DİLEĞİNİ SÖYLE ] bi hakki ma aksemtu bihi aleykum
billahil azimul a'zamullezi hakemehü nafizun fiküm ve la
ya'sihi minküm barakallahü fiküm ve aleyküm. Esselamü
aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhü.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Secretque 02:38 16.05.20
Allah razı olsun.Okuyanlar tecrübelerini paylaşabilirmi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Talipbey 11:02 16.05.20
munif80 14:32 16.05.20
Skoda Nickli Üyeden Alıntı:
EN GÜÇLÜ DİLEK DUASI GÜNDE 1 DEFA SONUÇ 100/100

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil hayyil kayyumid daimil
kahirillezi halakal eşya-e külleha keyfe şa-e bi kudretihi ve
halaka ademe bi azametihi ve nufeha fihi min ruhihi fesecedet
lehü melaiketü ves semavati vel ardı ve emeraha bi iradetihi
festewmseket bi celalihi fesübhanehü la ilahe illa hüvel
melikül ma'büdü muhricül eşya-i minel ademi ilel vücudi
a'zimü aleyküm eyyetühel ervahır ruhaniyyetil ebraris
sakinüne tahte arsil melikil cebbari bizzelleti vel vekari la ilahe
illa hüvel vahidül kahharül cailüne felekil kameris seyyarüs
sairüne bi seyeranihil mütesarrifüne fi efalihi aksemtü
aleyküm billahi ve azametihi vel arsi ve rifatihi vel kürsiyyi ve
siatihi ve Cibril ve vechetihi ve Mikail ve emanetihi ve srafil
ve nefhatihi ve Azrail ve kabdatihi ve bi ismillahil azimil
a'zamüd daimi ala külli nefsin bima kesebet ves sahidi aleyha
bima amilet fe bi hakkihi aleyküm eduküm measirel ervahir
ruhaniyetiz zahirine ecibu da'veti vakdu haceti vahduru
makami ve şemmu duhneti bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate bi hakki
leyahimin leyalağvin leyafürin leyarüsin leyaruğin leyaruşin
leyaşelşin. Ecib Ya Rukyail ve ente Ya Müzhib Bi hakki
Leyahimin Ecib Ya Cebrail ve ente Ya Mürreh. Bi hakkı
Leyalağvin Ecib Ya Semsemail ve ente Ya Ya Ahmer bi hakki
Leyfürün Ecib Ya Mikail ve ente Ya Burkan Bi hakki Leyruşin
Ecib Ya Sarfeyail ve ente Ya şemhures bi hakki Leyrugin Ecib
Ya Anyail ve ente Ya Ebyad bi hakki Leyrusin Ecib Ya
Kesfeyail ve ente Ya Meymun bi hakki Leyaselsin ve bi hakki
nurul envari ve sirril esrari ve malikül melikü zil celali vel
ikrami la ilahe illa hüvel kadiril muktediri ecibü bi hakki bi
hakkil vahidil ahad Bi mehmehubin mehmehubin zil lutfil
hafiyi bi sa'saın sa'saın zin nuri vel beha-i vel kemali vel
cemali Ya Allahü bisehsehubin sehsehubin zil izzis
şamihillezi lehül azametihi vel Kibriya-i Ya Allahü Ya Allahü
Ya Allahü bi mehlehubin helheyubin heyberuşin heybeduşin
elerkiyazin ellezi lehü nurun fevka kulli nurin ecibu bi hakki
ma'melehaşin kudeme kuddüsün ellezi sahharal bahra li musa
bin imran zin nuri alemul esrari ve ma fi zulumatil bihari
tevekkelu bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm b ikada-i haceti
ve hiye { DİLEĞİNİ SÖYLE } tevekkel Ya Mikail ve ente Ya Burkan
venfez bi ruhaniyyetike fi { DİLEĞİNİ SÖYLE } tevekkelu Ya meaşirel
emlakil ulviyeti ves süfliyyeti fi ma emertüküm bihi mink ada-i
haceti ve hiye [ DİLEĞİNİ SÖYLE ] bi hakki ma aksemtu bihi aleykum
billahil azimul a'zamullezi hakemehü nafizun fiküm ve la
ya'sihi minküm barakallahü fiküm ve aleyküm. Esselamüı
aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhü.
Başlık güzel iyide dua ile ilgili hiç açıklama yapışmamış!!!!! Günde kaç kez okunacak, kaç gün okunacak , hangi vakitte okunacak( gece, gündüz, ikindi bakti vs) bunları açıklarmısımız? Yoksa deterjan reklamından farkı kalmaz; yüze yüz beyazlık 😅😅😅yüzde yüz etkili

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
EmirYu 16:39 22.05.20
Sinanay 09:08 23.05.20
munif80 Nickli Üyeden Alıntı:
Başlık güzel iyide dua ile ilgili hiç açıklama yapışmamış!!!!! Günde kaç kez okunacak, kaç gün okunacak , hangi vakitte okunacak( gece, gündüz, ikindi bakti vs) bunları açıklarmısımız? Yoksa deterjan reklamından farkı kalmaz; yüze yüz beyazlık 😅😅😅yüzde yüz etkili
Bende merak ettim
Kac gün okunacak günde kac sefer ?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Babil22 12:48 23.05.20
Yuzde yuz mu Allah dilerse olur biz acizin tekiyiz daha ogrenemediniz mi? Eger imtihansa uzar gider herseyin bir zamani var ..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Dire Vengeful 16:38 26.05.20
Paylaşım İçin sağol Fakat Kaynağı varmı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi