Hacet & Dilek Uygulamaları

Hacetlerin İçin Azimet-Melekler ve Ruhaniler - Sayfa 6 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Birinci ... 2 3 4 5 6 7 
Hacet & Dilek Uygulamaları>Hacetlerin İçin Azimet-Melekler ve Ruhaniler
Arjin 20:11 09.11.18
sibayyy 02:01 10.11.18
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
myworld 13:02 10.11.18
muhalefet olsun diye demiyorum belki çok yaralıdır yada dediğiniz gibi%100 garantilidir ama siz bunu yaptınızmı ya da yaptığınızda hacetiniz dileğiniz gerçek oldumu

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huysuz 02:48 29.07.19
manasını bilen hocalarım yazarsa sevinirim kitap kaynağını yazarmısın allahrazıolsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
asenasutay 13:12 02.10.19
Adalet Nickli Üyeden Alıntı:
AyetelKürsi ile korunma dairesi çizmen yeterli olur.Ayrıca okuma yaparken akgünlük ve cavi tütsüleri yakılırsa azimetin ruhanilerine ikram olur.İyi olur.
Ayetel Kürsi ile korunma dairesi nasıl çiziliyor?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sedaeda 17:32 02.10.19
of the man 00:16 06.10.19
Bu duayı normal okuyamıyormuyuz yazdığın şeyleri anlayamıyorum koruma çember tütsü bunlara ne için

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
of the man 00:24 06.10.19
Bilen biri açıklasın bu dua normal okunmuyor
tütsü korunma cavi nedir bu paylaşımlar güzel ama konuya vakıf olmayan biri ne yapacağını bilemiyorum bu nasıl yapmalıyız.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huysuz 23:49 19.10.19
kitapkaynağınıbilenler yazarsaçoksevinirim saygılısitehocalarımanasınıyazarsanızçokmutluoluru m teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebu ubeyde bin cerrah 16:59 24.10.19
Adalet Nickli Üyeden Alıntı:
AyetelKürsi ile korunma dairesi çizmen yeterli olur.Ayrıca okuma yaparken akgünlük ve cavi tütsüleri yakılırsa azimetin ruhanilerine ikram olur.İyi olur.
karanfil olmazmı

---------- Post added 24.10.19 at 17:01 ----------

Adalet Nickli Üyeden Alıntı:
Hacetlerin İçin Azimet-Melekler ve Ruhaniler
EN GÜÇLÜ DİLEK DUASI GÜNDE 1 DEFA OKU YADA 3 DEFA
SONUÇ 100/100

Aşağıda verilen Azimet ile dört büyük melek ile diğer melekler ve ruhaniler
hacetin-dileğin için harekete geçirilmekte.Allah'ın izniyle hacetinin revası istenmekte.


Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahil hayyil kayyumid daimil
kahirillezi halakal eşya-e külleha keyfe şa-e bi kudretihi ve
halaka ademe bi azametihi ve nufeha fihi min ruhihi fesecedet
lehü melaiketü ves semavati vel ardı ve emeraha bi iradetihi
festevmseket bi celalihi fesübhanehü la ilahe illa hüvel
melikül ma'büdü muhricül eşya-i minel ademi ilel vücudi
a'zimü aleyküm eyyetühel ervahır ruhaniyyetil ebraris
sakinüne tahte arsil melikil cebbari bizzelleti vel vekari la ilahe
illa hüvel vahidül kahharül cailüne felekil kameris seyyarüs
sairüne bi seyeranihil mütesarrifüne fi efalihi aksemtü
aleyküm billahi ve azametihi vel arsi ve rifatihi vel kürsiyyi ve
siatihi ve Cibril ve vechetihi ve Mikail ve emanetihi ve İsrafil
ve nefhatihi ve Azrail ve kabdatihi ve bi ismillahil azimil
a'zamüd daimi ala külli nefsin bima kesebet ves sahidi aleyha
bima amilet fe bi hakkihi aleyküm eduküm measirel ervahir
ruhaniyetiz zahirine ecibu da'veti vakdu haceti vahduru
makami ve şemmu duhneti bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate bi hakki
leyahimin leyalağvin leyafürin leyarüsin leyaruğin leyaruşin
leyaşelşin. Ecib Ya Rukyail ve ente Ya Müzhib Bi hakki
Leyahimin Ecib Ya Cebrail ve ente Ya Mürreh. Bi hakkı
Leyalağvin Ecib Ya Semsemail ve ente Ya Ahmer bi hakki
Leyfürün Ecib Ya Mikail ve ente Ya Burkan Bi hakki Leyruşin
Ecib Ya Sarfeyail ve ente Ya şemhures bi hakki Leyrugin Ecib
Ya Anyail ve ente Ya Ebyad bi hakki Leyrusin Ecib Ya
Kesfeyail ve ente Ya Meymun bi hakki Leyaselsin ve bi hakki
nurul envari ve sirril esrari ve malikül melikü zil celali vel
ikrami la ilahe illa hüvel kadiril muktediri ecibü bi hakki bi
hakkil vahidil ahad Bi mehmehubin mehmehubin zil lutfil
hafiyi bi sa'saın sa'saın zin nuri vel beha-i vel kemali vel
cemali Ya Allahü bisehsehubin sehsehubin zil izzis
şamihillezi lehül azametihi vel Kibriya-i Ya Allahü Ya Allahü
Ya Allahü bi mehlehubin helheyubin heyberuşin heybeduşin
elerkiyazin ellezi lehü nurun fevka kulli nurin ecibu bi hakki
ma'melehaşin kudeme kuddüsün ellezi sahharal bahra li musa
bin imran zin nuri alemul esrari ve ma fi zulumatil bihari
tevekkelu bi hakki ma aksemtü bihi aleyküm bi kada-i haceti
ve hiye { DİLEĞİNİ SÖYLE } tevekkel Ya Mikail ve ente Ya Burkan
venfez bi ruhaniyyetike fi { DİLEĞİNİ SÖYLE } tevekkelu Ya meaşirel
emlakil ulviyeti ves süfliyyeti fi ma emertüküm bihi mink ada-i
haceti ve hiye [ DİLEĞİNİ SÖYLE ] bi hakki ma aksemtu bihi aleykum
billahil azimul a'zamullezi hakemehü nafizun fiküm ve la
ya'sihi minküm barakallahü fiküm ve aleyküm. Esselamü
aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhü.
hiç değilse başa metnin başlığı, adı yazılsaymış.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birinci ... 2 3 4 5 6 7