Hacet & Dilek Uygulamaları

Salatı Tefriciyye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Hacet & Dilek Uygulamaları>Salatı Tefriciyye
Gölge 13:41 31.08.14
100 kere okuyan dileğine kavuşur.
Salatı Tefriciyye şudur: “Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”
Manası: “Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki onun hürmetine düğümler çözülür sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir Allah’ım onun ehl-i beytine ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.” Dileğin kabulu için Fatiha
Kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okusun. Sonra şu duayı etsin ve dileğini Allhatan istesin. “Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir.fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyleSenin keremin bana
kafidir.Kereminle muamele eyle.Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getirAllah’ım!”
Muhhyiddini Arabi hzlerinden aktarılmıştır.
Duayı akşam namazının farzından sonra veya sunnetinden sonra okuyabilirsiniz.
Dilek için Kadir Süresi
Her hangi bir isteğin olması için Kadir süresi 100 kere okunur.Kadir süresi Kuranı Kerimin 97. süresidir. Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim İnnâ enzelnâhu fi leyleti’l-kadri vemâ edrake mâ leyleü’l-kadri leyletü’l-kadri hayrun min elfi şehrin tenezzelü’l-melâiketü ve’r-Rûhu fihâ bi-izni rabbihim min külli emrin selâm hiye hattâ matlai’l-fecr…”
Manası: Rahmân ve Rahîm (olan) Allah ‘ın adıyla. 1. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 4. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail) her iş için iner dururlar. 5. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.
Dilek için Ayetel Kürsi Her hangi bir isteğin olması için Ayetel Kürsi 313 kere okunur.Ateyel kürsi Kuranı kerimin 1. süresi olan Bakara süresinin 255. ayetidir.
Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Manası: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O pek Yücedir pek büyüktür.
Dilek için İhlas süresi Her hangi bir isteğin olması için İhlas süresi 10.000 kere okunur.İhlas süresi Kuranı Kerimin 112. süresidir. Her hangi bir istek için Yasin süresi ile hatim Her hangi bir dileğin olması için Yasin süresi 41 defa okunur. Dileklerinin gerçekleşmesini çok isteyenler 123 kere okumalıdır. Yasin süresi Kuranı Kerimin 36. süresidir. Her hangi bir isteğin olması için Salatı Münciye Her hangi bir isteğin olması için aşağıdaki salavat 1000 kere okunur. Salatı Munciye Bismillahirrahmanirrahim “Allâhümme salli alâ seyyidiâ muhammedin selâten tüncinâ bihâ min cemiıl ahvâli vel-âfât ve tagdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tüdahhirunâ bihâ min cemîıssiyyiât ve terfeunâ bihâ ındeke âledderecât ve tübelliğunâ bihâ agseli gâyâti min cemîıl hayrâti fil hayâti ve badel memât” Mânâsı:
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla Allâhım Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) ve onun ehli beyti üzerine sonsuz bir rahmet buyurki; onunla bizi her çeşit korku ve musîbetlerden kurtar.. Ve Onunla bizim her çeşit dileklerimizi yerine getir. Ve Onunla bizim her çeşit günahlarımızı bağışla ve yine Onunla bizi kendi yanındaki en yüksek derecelere eriştir. Ve yine Onunla bizi hayatta ve öldükten sonra hayır ve iyiliklerin en yüksek derecelerine ulaştır. Muhakkak sen her şeye kâdirsin.. (Amin)

bir isteği haceti olan maksadının oması için 2 rekat allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 fatiha okuyup dua ederse duası kabul olur.
bir hazeti bir isteği olan maksadının olmas için 40 gün ara vermeden sabah namazının ardından güneş doğmadan 41 defa fatiha okuyarak ya rabbel alemin ya rabbel azim fatiha süresinin hürmetine isteğimi yada hacetimi ihsan buyur diye dua ederse isteği kabul olur.
pazar günü güneş doğarken 10 ihlas okuyup isteğini allaha dua ederek dile getirenin duas kabul olur.
bir isteğinin gerçekleşmesi için akşam ile yatısı arası 1000 ihlas okuyup dua edenin duası kabul olur.
bir arzu ve isteği olan besmeleyi 113 defa cuma günü hatip minberde iken okur ve hatible dua eder ve isteğini talep ederse arzusu yerine gelir.
besmeleyi oruçlu olarak 787 defa kimsenin olmadığı yerde kıble yönelerek okur ve bun a7 gün devam ederse okuyan kişi istek ve arzusuna kavuşur.
besmeleyi 1200o defa okuyup her 1000 de 2 rekat namaz kılıp ihtiyacını dilerse isteği yerine gelir.
besemelyi gece yarıs 786 defa 7 gece okursa maksadı ve isteği gerçekleşir.
bir maksadı bir arzusu olan isteği olan kişi temiz ve tenha bir yerde 1000 besmle okur sonra 2 rekat namaz kıldıktan sonra allahüme salli ala seyidüna muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain diyerek isteğii hacetini talep ederse ve sonra 1000 defa besmele okup 2 rekat namaz kılıp ardından yine selam selat okuyarak dua eder ve bu şekilde tekrar ederek 12000 besmele ve 11 salatü selam okuduktan sonra dua ederse allah duasını kabul ede.
ayetel kürsi bir hacet ve bir arzunu olması için okumak o işinin olmasın avesiledir. bir dileği olan gece yarısından sonra abdestli olarak kıbleye yönelip 170 ayetel kürsi okuyup dileğini allahtan isterse dileği gerçekleşir.

Salatı Tefriciyye

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
kutlubey 14:28 19.06.15
Çok etkili (!)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
akadir 11:28 14.11.16
Tuana 18:23 25.01.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 11:50 15.03.17
yasemin8606 17:31 20.05.17
Duaları madde madde yazılsaydı böyle cok karışık oldu

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Salh 10:37 21.05.17
Janset 21:54 21.05.17
Havasokulu 00:20 04.01.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sibayyy 18:34 04.03.18
1 2