Hacet & Dilek Uygulamaları

14lü Secde Ayetleri...Dilek için... - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Hacet & Dilek Uygulamaları>14lü Secde Ayetleri...Dilek için...
SiLence 15:32 06.02.17
14lü Secde Ayetleri...Dilek için...
Bir kimse hüzün ve sıkıntıdan kurtulmak için secde ayetleri ile Allah'a yalvarmalıdır.bu secde ayetleri ile dilekte bulunmak çok makbuldür.Çünkü peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

Ademoğlu secde ayetini okuyup da secde edince şeytan ağlayarak savuşur gider.

Bunun için ondört secde ayetini ayakta okuyup her birinden sonra hemen yatıp secde yaparsa cenab-ı Allah o kimseyi derdinden,ızdırabından kurtarır ve dileğini verir.Secde ayetleri okunduktan sonra Allahu Ekber diyerekk kıbleye karşı secdeye varılır.Secdede 3 defa : Subhane Rabbiyel ala denerek kalkılır.Ayağa kalkarken de : gufraneke rabbena ve ileykel masir denilmesi müstehaptır.

müstehap dinin emretmediği halde sevap kazandıran davranış,hoş olan,sevilen demektir.

Ayetler:

1-İnnellezîne inde rabbike lâ yestekbirûne an ibadetihî ve yusebbihûnehu ve lehu yescudûn (Araf:206)

2-Ve lillâhi yescudu men fis semâvâti vel ardı tav'an ve kerhen ve zilâluhum bil guduvvi vel âsâl (ra'd:15)

3-Ve lillâhi yescudu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı min dâbbetin vel melâiketu ve hum lâ yestekbirûn(Nahl:49)

4-Kul âminû bihî ev lâ tu'minû, innellezîne ûtul ilme min kablihî izâ yutlâ aleyhim yahırrûne lil ezkâni succedâ(İsra:107)

5-Ulâikellezîne en'amallâhu aleyhim minen nebiyyîne min zurriyyeti âdeme ve mimmen hamelnâ mea nûhin ve min zurriyyeti ibrâhîme ve isrâîle ve mimmen hedeynâ vectebeynâ, izâ tutlâ aleyhim âyâtur rahmâni harrû succeden ve bukiyyâ (Meryem :58)

6-E lem tera ennallâhe yescudu lehu men fis semâvâti ve men fîl ardı veş şemsu vel kameru ven nucûmu vel cibâlu veş şeceru ved devabbu ve kesîrun minen nâs(nâsi), ve kesîrun hakka aleyhil azâb(azâbu), ve men yuhinillâhu fe mâ lehu min mukrim(mukrimin), innallâhe yef'alu mâ yeşâ'(yeşâu).(Hacc:18)

7-Ve izâ kîle lehumuscudû lir rahmâni kâlû ve mer rahmânu e nescudu li mâ te'murunâ ve zâdehum nufûrâ(nufûren) (Furkan:60)

8-Ellâ yescudû lillâhillezî yuhriculhab'e fîs semâvâti vel ardı ve ya'lemu mâ tuhfûne ve mâ tu'linûn(tu'linûne).(Neml :25)

9-İnnemâ yu'minu bi âyâtinellezîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbehû bi hamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn(yestekbirûne).(Secde:15)

10-Kâle lekad zalemeke bi suâli na'cetike ilâ niâcih(niâcihî), ve inne kesîren minel huletâi le yebgî ba'duhum alâ ba'dın illellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve kalîlun mâ hum, ve zanne dâvûdu ennemâ fetennâhu festagfere rabbehu ve harre râkian ve enâb(enâbe)(Sad:24)

11-Ve min âyâtihil leylu ven nehâru veş şemsu vel kamer(kameru), lâ tescudû liş şemsi ve lâ lil kameri vescudû lillâhillezî halakahunne in kuntum iyyâhu ta'budûn(ta'budûne)(Fussilet:37)

12-Fescudû lillâhi va'budû(Necm: 62)

13-Ve izâ kurıe aleyhimul kur'ânu lâ yescudûn(yescudûne).(İnşikak:21)

14-Kellâ, lâ tutı'hu vescud vakterib.(A'lak:19)

Kaynak:Güzel dualar ve zikirler kitabı
emekli müftü Ragıp Güzel

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Benazir25 21:13 14.05.17
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 12:22 17.05.17
Bu güzel Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 23:15 14.06.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Fathima 20:33 28.07.17
Esra26 23:16 31.07.17
Ben denedim okudum tavsiye ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mrsjojo 20:03 27.06.18
Taskesen072 01:32 30.06.18
Paylaşım için teşekkürler Allah razı olsun inşallah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi