Hadisler

Gün gün Hadis-i Şerifler - Sayfa 15 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Birinci ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25  ... Sonuncu
Hadisler>Gün gün Hadis-i Şerifler
Swordsfish 11:38 20.04.20
Bir adam kendisine: Gazveye çıkmıyor musun?" diye sorar. Abdullah şu cevabı verir: "Ben Hz. Peygamber (sav)'i işittim, şöyle buyurmuştu: "İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak"

Buhari, İman 1; Müslim, İman 22 (...); Nesai, İman 13, (9, 107-108); Tirmizi, İman 3, (2612)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
twennywann 12:21 20.04.20
Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar."

Müslim, Tahâret 33. Ayrıca benzer rivayetler için bk. Nesâî, Tahâret 84; İbni Mâce, Tahâret

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 11:42 21.04.20
Bir kadın, kendisine küpte yapılan şıra (nebiz) hakkında sordu. Kadına şu cevabı verdi: "Abdulkays kabilesinin heyeti Hz. Peygamber (sav)'e geldiği vakit: "Bu gelenler kimdir?" diye sordu. "Rebialılar" diye kendilerini tanıttılar. Hz. Peygamber (sav): "Merhaba, hoş geldiniz, inşaallah bu ziyaretten memnun kalır, pişman olmazsınız" buyurdu. Misafirler: "Biz uzak bir yerden geliyoruz. Sizinle bizim aramızda şu kafir Mudarlılar var. Bu sebeple, size ancak haram ayında uğrayabiliyoruz. Öyle ise, bize kesin, açık bir amel emret, onu geride bıraktıklarımıza da öğretelim. Ve bizi cennete götürsün" dediler. Hz. Peygamber (sav) de onlara dört emir ve dört yasakta bulundu: Önce tek olan Allah Teala'ya imanı emretti ve sordu: "İman nedir biliyor musunuz?" "Allah ve Resulü daha iyi bilir!" dediler. Açıkladı: Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek. Ramazan orucu tutmak, harpte elde edilen ganimetten beşte birini ödemenizdir."

Buhari, İman 40, İlm 25, Mevakitu's-Salat 2, Zekat 1, Farzu'l-Hums 2, Mevakıb 4, Meğazi 69, Edeb 98, Haberi'l-Vahid 5, Tevhid 56;
7

Kişi dört şeye inanmadıkça mü'min olmuş sayılmaz: Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed olduğuma, beni (bütün insanlara) hakla göndermiş bulunduğuna şehadet etmek, ölüme inanmak, tekrar dirilmeye inanmak, kadere inanmak..

Tirmizi, Kader 10, (2146)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 22:00 21.04.20
"Ey Allah'ın Resulü", dedim, "annem bana, kendisi adına mü'mine bir cariye azad etmeni vasiyet etti.
Benim yanımda, Sudanlı (nübi) siyah bir cariye var, onu azad edeyim mi?"
Hz. Peygamber (sav): "Çağır, onu (göreyim)" dedi.
Çağırdım ve geldi. Cariyeye sordu: "Rabbin kim?"
Cariye: "Allah!" dedi, tekrar sordu: "Ben kimim?"
Cariye: "Allah'ın elçisisin!" cevabını verince
Hz. Peygamber (sav): "Bunu azad et, zira mü'minedir" buyurdu.


Ebu Davud, Eyman 19 (3283); Nesai, Vesaya 8, (6, 251)


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 11:19 23.04.20
Hz. Peygamber (sav)'e gelip: "Bir cariyem var, çoban olarak çalıştırıyor, koyunlarımı otlatıyordum. Yakınlarda bir koyunumu yitirdi. Ne oldu? diye sorunca, kurt kaptı dedi. Koyunun kaybolmasına üzüldüm. İnsanlığım icabı cariyenin suratına bir tokat vurdum. Bu davranışımın kefareti olarak bir köle azad etmeyi adadım. Onu azad edebilir miyim?" diye sordum. Hz. Peygamber (sav) cariyeye: "Allah nerede?" diye sordu O: "Göktedir" deyince, "Pekala ben kimim? dedi. Cariye: "Sen Allah'ın Resulüsün" cevabını verince, Hz. Peygamber (sav) bana yönelerek: "Bunu azad et, zira mü'minedir" buyurdu.

Kaynak: Müslim, Mesacid 33, (537); Muvatta, Itk 8, (2, 776); Nesai, Sehv 20 (3, 18); Ebu Davud, Eyman, 19 (3282)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 14:57 24.04.20

Ravi (r.a.): Abbas İbnu Abdilmuttalib
Hadis: Hz. Peygamber (sav)'in şöyle söylediğim işittim: "İmanın tadını, Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i seçip razı olanlar duyar"

Müslim, İman 56, (34); Tirmizi, İman 10, (2625)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 14:50 25.04.20


Ravi (r.a.): Abdullah İbnu Muaviye el'Gaziri
z. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Üç şey vardır. Kim onları yaparsa imanın tadını alır: Sadece Allah'a kulluk eden, Allah'tan başka ilah olmadığını bilen, her yıl gönül hoşluğuyla zekatını veren! Zekatını da yaşlı, uyuzlu, hasta, değersiz, küçük hayvanlardan vermez, aksine mallarının orta hallilerinden verir. Zira Cenab-ı Hakk ne en iyisinden vermenizi emretmiştir, ne de en adisinden olana razı olmuştur."
Ebu Davud, Zekat 4, (1582)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 11:13 26.04.20
Kaynak: Nesai, Zekat 72, (5, 82)
Ravi (r.a.): Behz İbnu Hakim İbni Muaviye İbni Hayde el-Kuşeyri
Hadis: Babası tarikiyle dedesinden şunu rivayet ediyor: "Dedim ki: Ey Allah'ın Resulü, ben sana gelirken, seni ve dinini benimsemiyeceğim diye şunların (ellerinin parmaklarım göstererek) adedinden fazla yemin ettim. Meğerse, Allah ve Resulünün öğrettiği dışında hiçbir şey anlamayan bir kimseymişim. Şimdi Allah rızası için senden soruyorum. Allah seninle bizlere ne gönderdi?" Hz. Peygamber (sav): "İslam'ı" dedi. "Pekala, dedim, İslam'ın alametleri nedir?" Şu cevabı verdi: "Kendimi Allah'a teslim ettim, başka şeyleri terkettim" demen, namaz kılman, zekat vermendir. Her Müslüman bir başka Müslümana haramdır. İki Müslüman birbiriyle kardeştir ve birbirlerine yardımcıdırlar. Bir kimse Müslüman olduktan sonra müşrikleri terkedip, Müslümanlara karışmadıkça hiçbir ameli (Allah katında) makbul değildir."

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 11:18 27.04.20
Kaynak: Müslim, İman 62, (38)
Ravi (r.a.): Süfyan İbnu Abdillah es-Sakafi
Hadis: "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana yetsin ve sizden başka kimseye İslam'dan sormaya hacet bırakmasın" dedim. Şu cevabı verdi: "Allah'a inandım de, sonra da doğru ol" buyurdu.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 12:59 28.04.20
Kaynak: Nesai, İman 9, (8, 105); Buhari, Salat 28
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiğimizi yerse işte o, Müslümandır". (Hadisi Nesai tahric etmiştir. Ancak, Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi tarafından da rivayet edilmiş olan uzunca bir hadisin bir parçasıdır. Bak: Tirmizi, İman 2, (2611); Ebu Davud, Cihad

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birinci ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25  ... Sonuncu