Hadisler

Gün gün Hadis-i Şerifler - Sayfa 16 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Birinci ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26  ... Sonuncu
Hadisler>Gün gün Hadis-i Şerifler
Swordsfish 17:02 29.04.20
Kaynak: Buhari, İman 3; Müslim, İman 57-38, (35-36); Ebu Davud, Sünnet 15, (4676); Tirmizi, İman 6, (2617); Nesai, İman 16, (8,110); İbnu Mace, Mukaddime 9, (57)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "İman, yetmiş küsur - bir rivayette de altmış küsur - şubedir. Haya imandan bir şubedir." Bir rivayette şu ziyade vardır: "Bu şubelerden en üstünü "La ilahe illallah" sözüdür, en aşağı mertebede olanı da yolda bulunan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır."

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 15:38 30.04.20
Kaynak: Buhari, İman 9, 14, İkrah 1; Müslim, İman 67, (43); Tirmizi, İman 10, (2626); Nesai, İman 3, (8, 96); İbnu Mace, Fiten 23, (4033)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Resulullah (sav)'ın şöyle buyurduğunu anlatıyor: "Üç haslet vardır. Bunlar kimde varsa imanın tadım duyar: Allah ve Resulünü bu ikisi dışında kalan herşeyden ve herkesten daha çok sevmek, bir kulu sırf Allah rızası için sevmek, Allah, imansızlıktan kurtarıp İslam'ı nasib ettikten sonra tekrar küfre, inançsızlığa düşmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak." (Nesai'nin kaydettiği bir diğer rivayette "bu ikisi dışında kalan" tabirinden sonra şu ziyade vardır: "Allah için sevmek, Allah için buğzetmek.")

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 14:51 01.05.20
Kaynak: Buhari, İman 8; Müslim, İman70, (44); Nesai, İman 19, (8,114, 115)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz."

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 12:14 02.05.20
Kaynak: Buhari, İman 6; Müslim, İman 71, (45); Nesai, İman 19, (3, 115); Tirmizi, Sıfatu'l-Kıyamet 60, (3517); İbnu Mace, Mukaddime 9, (66)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez."

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hak 16:46 02.05.20
Vatani sevmek imandandir hadisi şerif

---------- Post added 02.05.20 at 16:47 ----------

Sizin en hayırlıniz kuran okuyan ve okutandir hadisi şerif 🌹

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Reality 00:22 03.05.20
Hiçbiriniz kendisi için istediğini, kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz.
Buhari, İman; 7; Müslim, iman, 71.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 11:24 03.05.20
Kaynak: Tirmizi, İman 12, (2629); Nesai, İman 8, (8,104, 105)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Hz. Peygamber (sav)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mü'min de, halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir."

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 13:43 04.05.20
Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Süre 2, (3092)
Ravi (r.a.): Ebu Saidi'l-Hudri
Hadis: Hz. Peygamber (sav)'in şöyle dediğini rivayet etti: "Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü'min olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar ederler" (Tevbe 18)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 12:33 05.05.20
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 35, (2532)
Ravi (r.a.): Enes
Hadis: Resulullah (sav) dedi ki: "Üç şey vardır ki imanın aslındandır:
1. Lailahe illallah diyene saldırmamak: İşlediği herhangi bir günahı sebebiyle bu kimseyi tekfir etme, herhangi bir ameli sebebiyle de İslam'dan dışarı atma.
2. Cihad, bu Allah'ın beni peygamber olarak gönderdiği günden, bu ümmetin Deccal'e karşı savaşacak en son ferdine kadar cereyan edecektir, onu, ne imamın zalim olması, ne de adil olması ortadan kaldıramayacaktır.
3. "Kadere iman".

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 11:02 06.05.20
Kaynak: Müslim, İman 209 (132); Ebu Davud, Edeb 118 (5110)
Ravi (r.a.): Ebu Hüreyre
Hadis: Hz. Peygamber (sav)'ın ashabından bir kısmı ona sordular: "Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz." Hz. Peygamber (sav): "Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler Evet! deyince: "İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi." Diğer bir rivayette: "(Şeytanın) hilesini vesveseye dönüştüren Allah'a hamdolsun" demiştir. (Müslim'in İbnu Mes'ud (ra)'dan kaydettiği bir rivayet şöyledir: "Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercih eder. (Bu vesveseler bize zarar verir mi?)". Hz. Peygamber (sav): "Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir" cevabını verdi.")

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birinci ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26  ... Sonuncu