Hadisler

Gün gün Hadis-i Şerifler - Sayfa 29 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Birinci ... 19 25 26 27 28 29
Hadisler>Gün gün Hadis-i Şerifler
Swordsfish 12:49 20.08.20
66- İbnu Abbâs (radıyallahu anh)'dan rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: "Kim Allah'ın Kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara uyarsa, Allah onu, dünyada dalâletten çıkarıp doğru yola sevkeder, âhirette de kötü hesabtan korur."

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
onur1905 15:14 20.08.20
''İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.''

Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 14:14 22.08.20
Ömer İbnu'l-Hattâb (radıyallahu anh)'dan rivayet edilir ki, şöyle buyurmuştur; "Gecesi gündüz gibi olan çok aydınlık bir şeriat üzere terkedildiniz. Çöldeki bedevîlerin ve mahalle mekteplerindeki çocukların dini üzere olun. (Âyet ve hadisten öğretilenleri olduğu gibi takib edin, kendinizden katıp karıştırmadan taklid edin.)
67
Bunun benzeri merfu olarak Ahmed İbnu Hanbel (Müsned 4, 126) ve İbnu Mace (Sünen, Mukaddime 6, (43) ) rivayet etmişlerdir.


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 11:06 24.08.20
Hz. Ali (radıyallahu anh) şöyle buyurmuştur: "Sizler geniş bir caddeye bırakıldınız. Bu, üzerinde Ümmü'l-Kitap olan (yâni Allah'ın kesin hükümlü âyetleriyle istikameti tesbit edilmiş) bir yoldur."
68
(Ashâb'ın büyüklerine ait son beş rivayeti Rezîn merhum tahric etmiştir).

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 17:51 08.09.20

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), ruhsat ifade eden bir amelde bulunmuştu. Bazılarının bundan kaçındıklarını işitti. Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir hutbe okudu: Âdeti vechile Cenâb-ı Hakk'a hamd ve senâda bulunduktan sonra şöyle buyurdu: "Allah için söyleyin, bazıları benim yaptığım şeyi beğenmeyip, kaçınıyorlarmış, doğru mudur bu? Allah'a yeminle söylüyorum, ben Allah'ı onlardan çok daha iyi biliyorum. Allah'tan duyduğum korku da onların duyduklarından çok daha fazladır."
70
Buhârî, İ'tisam 5, Edeb 72; Müslim, Fedâil 127, (2356).

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birinci ... 19 25 26 27 28 29