Hadisler

Günün Ayeti ve Sözü - Sayfa 18 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Birinci ... 8 14 15 16 17 18 19 20 
Hadisler>Günün Ayeti ve Sözü
Swordsfish 12:39 25.07.20
Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. (Fakat) suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez.

yusuf 110

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 15:28 26.07.20
Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
nur 5

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 10:53 27.07.20
Rabbin, onların, sînelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.

kasas 69

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 12:54 28.07.20
Ey iman edenler! Allah'ın (koyduğu, dinî) işaretlerine, haram aya, (Allah'a hediye edilmiş) kurbana, (ondaki) gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram'a yönelmiş kimselere (tecavüz ve) saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir.
maide 2

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 11:43 29.07.20
"Korkma! dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin."

taha 68

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 10:55 30.07.20
Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.

Nuh 7

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 12:12 31.07.20
Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder.

Cuma 1

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 12:18 01.08.20
Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.

isra1

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 11:07 02.08.20
işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır.

enfal 4

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Swordsfish 11:03 04.08.20
Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik.

isra 4

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birinci ... 8 14 15 16 17 18 19 20