Havas Dersleri

Havas ilmi ile Büyü Arasındaki Fark Nedir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 5 
Havas Dersleri>Havas ilmi ile Büyü Arasındaki Fark Nedir?
HavasHoca 06:22 06.04.16
Havas ilmi ile Büyü Arasındaki Fark Nedir?

Havas Ilmi ile Büyü Arasındaki Fark Nedir?

Hamd, yüceler yücesi âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hakkıyla hamd’etmek kimsenin kârı değildir. O’nun sonsuz lütuflarına nail oluşumuz , şükürlerimizin karşılığı değil, Rahmaniyyetinin icabıdır.
Rahman ve Rahim isimlerinin hürmetine hamdımızı kabul buyur ya Rabb… Amin
Havas ilmi, Allah-ü Teâlâ’nın güzel isimleri ile gerek Kur’an-ı Kerim, gerekse diğer semavi kitaplardaki duaların belli bir ölçü ile tertip edilmesidir. Cenab-ı Hakk’ın her güzel ismi ile her duanın kendine mahsus havassı vardır. Bu ilim, her isim ve duanın miktar ve tertibini ortaya koyar. Büyük âlimlerin yazmalarında da havas ilmi bu şekilde beyan edilmektedir.
Neticeye ulaşmak için inanmak gerekir. Her işin bir havassı vardır, her bir harfin ve noktanın… Öylesine çizilmiş bir çizginin dahi… Lakin bu havassı topraktan suyu çıkarır gibi çıkartmalıdır. Toprak ve zerkular suya bulaşmadan, aynı şekilde su taşıp çıkaranı boğmadan… Bu haseb menkıbesinde havas ilmi erbabı tarafından işlenmelidir. Havas alimleri bir tertip veya esmayı bir güzergah, imanı ise taşıt olarak görürler. O iman ile doğru güzergahın sonucunda Allah c.c.’nun rahmetine ve nuruna nail olurlar. Bu haseble kardeşlerim güzergahı gidecek kuvvetiniz, yolunuzu tayin edecek ilminiz, nura dayanacak maneviyatınız yoksa havas ilmi size yarar değil zarar getireceği için ilmi âlimlere bırakınız.
Havas ilmi muhtelif kısımlara ayrılır. Bunlar kısaca şöyledir:
Allah c.c.’nun keskin ve çok kıymetli isimleri
Esma ilmi (ruhaniyet esmalarının zikri ile yapılan ilimdir)
Harflerin ve rakamların sırları (ilmül vefk ve cifir)
Eşya ve maddenin sırrı (ilmül simya ve kenahur)
Şifre ve sembollerin sırları (ilmül tılsımat ve cifir)
Azaim ilmi (Azimet ve davetlerin sırları)
Cindar İlmi (Cin alemini kendine muhassır eden davet ve azimet ehillerinin ilmi)
Ledün İlmi (Herkes bende var der lakin ledün öğrenilmez, ledün verilir. Peygamber efendimiz s.a.v. ve diğer peygamberlerin ilmidir. Âhir zamanda bu ilme sahip olan olduğunu düşünmemekteyiz.)
Derin İlmi (Bu ilmin sırrını vakıf olanlar bilir. Açıklanması ve tarifi söz konusu değildir)
Bunların dışında kalan ilimler ise teorik ve felsefik ilimlerdir. Havas uygulamları bu sekiz ilmin altında toplanır.
Kardeşlerim büyü ise bu ilimlerin değiştirilip istikametin İblis’e yönlendirildiği, niyetin değiştiği kısımda başlar. Uygulama metodu değişmez, bu en büyük yanlıştır. Bir adam Fatiha-i Şerif’i okuyup Allah’ın izniyle bir cinli hastanın izalesi için uğraşabilir. Aynı şekilde gafletteki bir büyücü de yine aynı Fatiha-i Şerif’i okuyup bir insana cin musallat etmeye çalışabilir. Bu iki örnekte de usul aynı, niyet farklıdır. Bu haseple amellerin niyetlere göre olduğunu unutmamak gerekir. “Bunda Fatiha okunuyor, bu büyü olmaz” ya da “bunda cin isimleri geçiyor, bu büyüdür” demek saçma ve cahilce bir tanımdır. İlmi bilmeden hareket etmek, ilmi internette sağda solda basit kimselere tabi olarak öğrenmeye çalışmak kişinin akıl, ruh ve beden sağlığına zarar verir. En kötüsü ise imanına zarar verir. Havas ilmi bilenlere bırakılmalıdır. Öğrenmek isteyenler ise doğru kaynaklara yönelmelidir kardeşlerim. Havas ilmi büyü ile, büyü havas ile karıştırılmamalıdır. Bu büyük bir günahtır. Güzelliğin olduğu yerde pislik, pisliğin olduğu yerde güzellik olmaz. Kişi kendi cahilliğini gidermeden ilmi sorgularsa mazAllah imanından olabilir.
Her zaman tekrar ettiğimiz gibi:

İLİM KENDİNİ BİLENİNDİR. KENDİNİ BİLMEYEN İÇİN EZİYETTİR…

Alıntıdır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
havas34 22:41 24.04.16
Allah Razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
lisan 19:56 14.05.16
büyü ile havas arasindaki fark niyette bitiyor dogru mu anladım?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 23:44 14.05.16
Havass ilminde Allah'a iltica edersin,büyüde ise şeytana.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Arzu 19:36 19.07.16
Allah Razı olsun ağbi çoook faydalı bir bilgi bilmeyenler için emeğine sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zeylan 20:30 13.08.16
HavasHoca 01:02 14.08.16
Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cin 07:38 30.08.16
HilafiHuzur 23:08 21.09.16
Havas ilmi bir şifa ilmidir. Kur'an-ı Kerim'de

Biz de Kur'an'dan müminler için bir şifa ve bir rahmet olan ayetleri peyderpey indiririz. Zalimlerin ise ancak zararını artırır.

Ayeti ile bir nevi bildirilmiştir. Bunun için havas ilmine girmenin ilk şartı Kelimeyi Şehadettir. Yani İman sahibi olmak.

Büyü ve sihir ile olan farkını ise Bakara Suresi 102. Ayet'le belirtilmiştir.

Tuttular da Süleyman'ın saltanatı aleyhine, Şeytanların kapıldıkları şeylere uydular. Halbuki Süleyman kafir olmamıştı, Şeytanlar kafir olmuşlardı. İnsanlara büyü yapmasını ve Babil'deki Harut, Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. O iki melek, hiçbir kimseye biz, ancak ve ancak Allah tarafından bir sınamayız, sakın kafir olma demeden bir şey öğretmiyordu. Onlardan, karıyla kocanın arasını açan şeyleri öğreniyorlardı. Öğrenenler de Allah'ın izni olmaksızın hiçbir kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek, fakat hiçbir faydası olmayacak şeyleri öğrenmekteydiler. Andolsun ki bu bilgiyi satın alanın ahiretten nasibi yoktur, bunu iyice bilmişlerdi de. Fakat bir de canları pahasına satın aldıkları o şeyin ne pis şey olduğunu bilselerdi.*

Anlaşıldığı üzere havas ilmini kullandığını zanneden insanlar üç türlüdür.*

1. Hakiki Havas Ehli

2. Şeytanların ilham, keşf gibi türlü yollarla öğrettikleri büyü ve sihri havas zannedenler ve uygulayanlar. ( Bunların en düşük seviyelisi cinciler ve şirke dayalı muska yazanlardır, orta seviyesi nefsini islah ettiğini ve çeşitli ilhamlar aldığını düşünenler, bunlar çoğu zaman ruhani grupların hakimiyeti altına akıl, kalp ve ruh olarak girmişlerdir. Bunlar içinden kendini veli, evliya, kutup, rabbiyle muhatap zannedenler çıkar, İleri seviyesi ise sonsuzculardır aslında ikinci grupta sonsuzcudur. Sonsuzcular içinden keşf ehli, ilah ehli, yakaza halleri sahipleri, insanların keramet zannettikleri istidraç sahipleri çıkar. Bunlar çoğu zaman gerçek Veli ve Evliyalarla karıştırılırlar. )

Havas İlmi Temel Konular hakkında şimdiye kadar hiç bir kitapta bilgi verilmediği için ilk etapta anlayamamış olabilirsiniz. temel konular hakkında bilgi verildikçe anlayacaksınız İnşallah.

3. Şeytanlardan değişik yollarla büyü ve sihir öğrenenler ( Bunlar gerçekte havas ehli değildir, büyücü ve sihirbazlardır.)

Hakiki havas ehli ile şeytaniler arasındaki farkı belirgin olarak anlayabilmek zordur. İkiside Ayet ve dua kullanır. İkiside ibadet ehlidir. Ama Hakiki havas ehli insanlara İslam ilimlerinin ve Kur'an'ın hak olduğunu delillendirirken, şeytaniler İman sahibi Müslümanları kendi etraflarına toplayarak, şike ve küfre düşürmeye çalışırlar. Çoğu zaman bilinçsizdirler. İnkar ederek değil, büyü ve sihre havas diyerek ve insanların buna inanmasını ve kabul etmesini sağlayarak yaparlar. Büyüye havastır ve Allah'tan velilerine gelen özel bir ilim olduğunu kabul ettirerek yaparlar.

Büyücülerin Allah dostu sanılmasına, insanların yanılgıya ve hataya düşmesine sebep olurlar. Çünkü Ayet'tede belirtildiği gibi büyü ve sihri öğreten şeytandır. Böylece havas adı altında büyü ve sihri öğreten şeytanlara insanların Allah demesine ve kabul etmesine ve bunların öğrettiği büyünün Kur'an ilmi olduğunu kabullenmesini sağlayarak insanları şirke ve küfre kadar götürebilirler.
Aslında doğrudur, bunların taptığı şeytandır ve tapdıkları dostlarına yani şeytanları tabilerine büyü ve sihri öğretirler. Bunlar şeytanın dostudurlar.

Yoksa ne Allah'a tapıyorlardır, nede Allah dostudurlar.

Bu gibi insanların durumunu Ayetler bir nevi bildirmektedirler.

En'âm Sûresinin 112 . Ayetinde*
İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu*
yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.*

En'am 128. Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız"� der. Onların, insanlardan olan dostları ise: "Ey Rabbimiz! (Biz) birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık"� derler. Allah da buyurur ki: Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedî kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir.

40- O gün Allah, onları hep birlikte mahşere toplayacak, sonra meleklere: "Şunlar size mi tapıyorlardı?" diyecektir.

41- Onlar da: "Seni tenzih ederiz. Bizim onlara karşı sığınacak velimiz sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı." diyecekler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Glacial 20:36 04.11.16
1 2 3 4 5