Havas Dersleri

Enokyan alfabesi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Havas Dersleri>Enokyan alfabesi
Sadi 22:11 01.08.20
Enokyan alfabesini tanıtmadan önce, alfabeyi kullanarak nasıl rüyaya gireceğimizi anlatayım.
Rüyasına girmek istediğimiz kişinin adını enokyan alfabesi ile yazıp yastığımızın altına koyuyoruz. Aşağıda da ayrıntılı bahsedeceğim gibi meleklerden bir istek olarak algılayabiliriz. Alfabeyi kullanmanın yanın da bunun bilinci ile yapılırsa daha iyi sonuç alınacağı kanaatindeyim.
Enochian 1. – Psişik Yetenekleri Kuvvetlendirir
Enochian 2. – Majikal Korunum ve Kişisel Güç
Enochian 3.- Şifa Vermek & İyileştirmek
Enochian 4. – Mutluluk, Keyif ve Aşk
Enochian 5.- Gizli Olanları Bilmek & Kehanette Bulunmak
Enochian 6. – Mars’ın Gücü
Enochian 7. – Dünyayı Kutsamak & Güzellikleri Korumak
Enochian 8. – Ateş & Ateşe Hükmeden Varlıklar
Enochian 9. – Şifa
Enochian 10. – Dilek
Enochian 11.- Kısmet & Büyü Bozma
Enochian 12. Gizlediğiniz Şeyleri Korumak
Enochian 13. – Birinin Aklını Karıştırma
Enochian 14. – Erkeklik Bağlama & Şehvet Yoketme
Enochian 15. – Paraya Hükmetmek
Enochian 16. – Şan Şöhret Kazanmak & İnsanlara Hükmetmek
nochian 17. – Kısmet & Yardım
Enochian 18. – Huzur & Korunma
Enokyan Maji sistemi, 1580’li yıllarda Dr. John Dee ve Edward Kelley‘nin çalışmaları sonucunda elde edilen son derece karmaşık bir sembol ve dil sistemidir.
Bazı kaynaklarda melek dili olarak geçmektedir. Bunun nedenini Dr.John Dee ve Edward Kelley’in Enokyan alfabesinin bedensiz varlıklar tarafından onlara ulaştığıdır. Bu sistemde ayrıca, gezegen güçleri vs.. gibi oldukça yaygın Rönesans maji unsurları olduğu düşünülmektedir.
Enokyan metinleri, meleklerin davetlerini içeren bir tür davet şekli olması nedeni ile kelimelerin nasıl okunacağı ve seslendirilmesi gerektiği de önemlidir.
Aşağıdaki çalışma, John Dee’nin Enochian dilinin okunuşu üzerine bir çalışmadır:
Bulunduğu dönemde John Dee, elinde başka fonetik alfabesi olmadığından çalışmasını İngiliz fonetiğine göre yapmıştır. John Dee “dg” için yumuşatılmış “g” sesini kullanmıştır (fonetik bilgisi olanlar daha iyi anlayacaktır) İngilizcedeki “gem” sözcüğü iyi bir örnektir (cem) diye okunur (açık e ile). Dee, çalışmasında birçok sesli harf üzerine vurgulamalar yapmıştır. Çalışma içerisinde “ds” “di-es” olarak seslendirilir. Z harfi “zod” olarak seslendirilir ( İngilizce’de zet ya da zi olarak seslendirmenin aksine). İngilizce'de “u” harfi “yu” olarak seslendirildiğinden Yule (tr.okunuş:yul) kelimesini “ul” olarak yazmaktadır.
HARF SESLENDİRMELERİ
A-Genellikle “ah”
B-Genellikle “beh”
C- Genellikle “keh”
D-Genellikle “deh”
E-Genellikle “eh”
F-Genellikle “feh”, bazı durumlarda “eff”
G-Genellikle “geh” ya da “ge”, bazı durumlarda “eg”
H-Genellikle “heh”
İ-Genellikle “Ee”
J-Genellikle “jeh”
K-Genellikle “keh”
L-Genellikle “leh”, Bazen “el”
M-Genellikle “meh”, bazen “em”
N-Genellikle “neh”, bazı durumlarda “en” “noo” ya da “nu”
O-Genellikle “oh”
P-Genellikle “peh”
Q-Genellikle “qeh” (yukarıda “q”nun okunuşuna bakınız), bazen “queh” ya da “quah”
R-Genellikle “reh”, “rah”, bazen de “ar”
S-Genellikle “seh” bazen "ess"
T-Genellikle “teh”
U-Genellikle “ueh” (bkz. “u” nun seslendirilişi (yukarıdaki bölüm) )
V-Genellikle “veh”
W-Genellikle “weh” (çok nadiren kullanılan bir sestir)
X- Genellikle “ts”, Bazen de “sah”
Y-Genellikle “yeh”, bazı kelimelerde “Ee”
Z-Genellikle “zeh”, bazı kelimelerde “zod”, nadiren de “zoad”
Bu bilgi eşiğinde, yukarıda verilen metnin modern Enochian ile okunuşu şöyle olacaktır:
"Mah-deh-ree-ahtz Deh-seh Peh-rah-feh Lee-el Keh-hee-seh Mee-kah-oh-leh-zeh Sah-ah-nee-reh Kah-oh-seh-goh Oh-deh Fee-see-ess Bah-leh-zee-zeh-rah-seh Ee-ah-ee-dah Noh-en-kah Goh-hueh-lee-meh Mee-keh-mah Ah-doh-ee-ah-neh Mah-deh Ee-ah-oh-deh Beh-lee-oh-reh-beh Soh-bah Oh-oh-ah-oh-nah Keh-hee-seh Lueh-kee-feh-tee-ah-seh Pee-ree-peh-soh-leh Deh-seh Ah-beh-rah-ah-seh-sah Noh-en-keh-feh Neh-tah-ah-ee-beh Kah-oh-seh-goh Oh-deh Tee-leh-beh Ah-deh-peh-hah-heh-teh Dah-meh-peh-loh-zeh ..."
Görüldüğü üzere, enochian dili yirminci yüzyıla kadar oldukça büyük bir evrim geçirmiştir ancak unutmamalı ki her iki kullanımı da doğru ve majikal uygulamalarda aynı etkidedir. Enochian’ın seslendirme varyasyonunu tamamen pratisyenin seçimidir.
Enokyan dilinin ne olduğunu daha basit bir anlatımla özetliyeyim. John Dee isiml bir papaz (aynı zamanda majisyen yani büyücü) kuvars küre ile görü (vizyon, yani küre içine bakarak geleceği, geçmişi, varlıkları görme) çalışmaları yapmaktaydı. Aynı zamanda kara ayna ile (siyah bir ayna) de bu çalışmalarını desteklemekteydi. John Dee, bu çalışmaları sırasında Edward Kelley ile tanışır ve ikisi yoğun bir metafiziksel çalışma içine girer.
Bu çalışmada John Dee kristal kürede, bazı ışık şeklinde varlıklar gördüğünü söylemektedir. Bu varlıklarla irtibatı güçlendirirler ve varlıklar bunlara bir dizi sistem ve dil öğretirler. Enochian dili ve sistemi denen bu sistem, dünya da hiç duyulmamış bir dili ve tuhaf tablosal sistemleri içermektedir. John Dee kendi inancı gereği bu varlıklara "melek" demiştir. Halbu ki kürede gördüklerinin "melek" değil "boyutsal varlıklar" olduğu aşikardır. (Yani bizden farklı boyutta yaşayan varlıklar)
Neyse, gelelim John Dee ve bazı metafizik araştırmacıların iddialarına. BU iddialara göre enokyan dili dünyada konuşulan ilk dillerden. (ikincisi sanskritçe üçüncüsü aramca) BU dil John Dee vasıtasıyla gelsede zaman içinde birçok majisyen tarafından bu dil ile ilgili bilgiler alınmıştır. Şu gerçek ki şu anda enokyan dilini öğretebilecek bir kimse yoktur. Çünkü bu dili ileri seviyeye gelen majisyenlere ani bir bilgi yüklemesi gibi varlıklar tarafından yüklenir. Ne öğretilebilir ne de öğrenebilir. Bunu sadece bu işte ilerleyenler (hepsi değil bir kısmı) öğrenebilir. Ama bazı sözcükler deşifre edilebilmiştir. Araştırmalarda bazı metinler bulabilirsiniz bu metinlerde deşifre edilebilmiştir. Ama büyük bir kısım bilgiye ulaşmanız çok zordur. Ancak bazı majikal kaynaklardan bu enokyan sözcüklerini bulabilirsiniz.
Birçok en eski kadim maji kitapları (büyü kitapları) bu dilde yazıldığı için her majisyen tarafından çözülemez. Dilde vurgu ve aksan çok önemlidir:
Zavec isimli bir enokyan sözcüğü vardır. Ama Zavec sözcüğünü bu şekilde okursanız çok büyük hataya düşersiniz ve bir anlamı olmaz. Çünkü bu sözcüğün gerçek okunuşu şöyledir:
zoad-ah-kah-ray
Titreşimsel bir ses ile ağızdan enerjinin çıktığını hayal ederek söylenmelidir. BU sözcüğün anlamı 'hareket et' demektir.
Enokyan dili aslında göründüğünden daha çok İngilizce diline benzemektedir. Şimdi aşağıda vereceğim seslendirmeler ile daha iyi anlaşılacak.
A - uzun, vurgulu… “lah-di-dah” da olduğu gibi
a - kısa, vurgusuz… Fransızca’daki patte kelimesinin içindeki okunuşu gibi
B - genellikle İngilizcedeki “b” sesine benzemektedir ancak bir “m” harfi ve herhangi bir sessiz harf arasındaysa veya "m” harfinden sonra geliyorsa sessizdir.
b - “i” ve “e” den önce geliyorsa (ancak bir çok istisna vardır) “s” sesi verir.
C - Bazı istisnalar dışında “a”, “o”, "u” harflerinden önce geliyorsa “k” sesi verir.
CH - kelimenin sonunda yer alması gibi, bir çok pozisyonda genelde K sesi verir
D - genellikle tüm pozisyonlarda “d” sesidir
E - vurguluysa Fransızca “fee” kelimesindeki sese benzer ancak vurgusuz ise İngilizcedeki “bed” kelimesinin okunuşu gibidir.
F - Genellikle tüm pozisyonlarda "f” sesi gibi seslendirilir
G - “a”, “o”, “u” gibi seslilerden önce gelirse Türkçedeki “g” sesi gibi seslendirilir, “i” ve “e” seslilerinden önce ise İngilizce “g” harfinin okunuşu şeklinde seslendirilir (ci)
H - Genellikle tüm pozisyonlarda “h” sesini verir (ch, ph, sh, th gibi harf kombinasyonları hariç)
İ - vurgulu ise Fransızca “machine” kelimesindeki gibi seslendirilir, vurgusuzsa İngilizcedeki “bit” kelimesi gibi seslendirilir. Harf kombinasyonlarında “ay”, “ey”, “oy” sesi verir. Eğer bu ses kelime başında ise ve bir sesliden önce gelen bir pozisyondaysa “y” sesi verir örn: Iad: Yad
K - genellikle “k” sesindedir
L - genellikle "l” sesindedir
M - genellikle “m” sesi verir
N - genellikle “n” sesi verir
O - eğer vurgulu ise Fransızca "mot" kelimesinde okunduğu gibi, vurgusuzsa ingilizcedeki "not" kelimesiinde olduğu gibi okunur. kombinasyonlarda "oi", "ou", "uu" sesi verir.
P - Genellikle “p” sesindedir (ph kombinasyonu hariç)
PH - “f” sesi verir
Q - q harfi “kwa” olarak seslendirilir
QU - “kw” olarak seslendirilir (İngilizcedeki quick kelimesindeki gibi)
R - İngilizcedeki “right” kelimesindeki gibi, hafif yuvarlayarak söylenir.
S - genellikle “s” sesi verir.
SH - genellikle “ş” sesi verir.
T - “th” kombinasyonu haricinde bilinen “t” sesini verir
TH - İngilizce “thank” kelimesinin okunuşu gibi bir seslendirilişi vardır (yalnız burada dikkat edelim bu kelime acemi İngilizcesinde söylendiği bigi “tenk” değildir, dil iki dişin arasında gevşek olarak durur)
U - “uu” ya da “u” şeklinde seslendirilir. Eğer kelimenin ortasındaysa “yu” olarak seslendirilir. Eger bir sesliden önceyse ya da kelime sonunda ise, “v” ya da “w” sesi verir.
X - “ks” olarak seslendirilir
Z - bilinen “z” sesindedir.
Alfabenin simgesel olarak görünümü aşağıdaki tablodadır...

Enokyan alfabesi
Alinti

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kbly06 22:39 12.08.20
Semser 11:23 16.09.20
Enokyan alfabesi melek alfabesi midir acaba @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sadi 11:29 16.09.20
Birgaripadam Nickli Üyeden Alıntı:
Enokyan alfabesi melek alfabesi midir acaba @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam
Yok batıda kullanilan majik simgeler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Semser 11:32 16.09.20
Maji dediğimiz şey semboller harfleri ve sayılardan oluşan enerji sistemi midir peki

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sadi 11:43 16.09.20
Birgaripadam Nickli Üyeden Alıntı:
Maji dediğimiz şey semboller harfleri ve sayılardan oluşan enerji sistemi midir peki
Aynen rüneler gibi düsün bilyormusun rünelerı?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Semser 14:59 16.09.20
Anlatırsan biliriz inşallah ��

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Barbi 18:48 25.09.20
enok alfabesi ile tilsim hazırlanıp yakilirsa musallat olurlar mi ve enok alfabesi kullanarak sevgiliyi kendine baglama aşık erme vs. Bunları yapmak günah mıdır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi