Havas Dersleri

Havas ilmi nedir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Havas Dersleri>Havas ilmi nedir?
Sadi 12:24 05.08.20
HAVAS İLMİ ÖĞRENMEYE
MERAK SARMIŞ
BU İLME GÖNÜL VERMİŞ INSANLARA
Havas ilmi nin kendisine has özellikleri ve konuları vardır, bu ilmin kendisi ve lisanı evrenseldir.
Bu ilimler ruh ve madde ile canlı ve cansız ile harfler ve rakamlar ile yıldız ve burçlar ile ses ve renk dalgaları ile psişik enerjilerle doğrudan bağlantılıdır.
Bu ilim asırlardır gelmiş geçmiş alimlerin ve ulemanın bir sır gibi gizlediği ve açıkça öğretmediği ve öğretmekten de çekindiği vebal altında kalmaktan korktuğu ilimlerden dir.
Bu ilimler de başarılı olmanın ve zarar görmeden ilerlemenin bazı şart ve usulleri vardır.
Havas ilmini bilmek ve öğrenmek için önceden bil
inmesi gereken kurallar ve önemli noktalarını aşağıda madde madde açıklayanacak
Ama bundan önce bilinmesi gereken bu ilim yıldızlar ilminden bilinen veya bilinmeyen sırlarla alemi semalardan gelmiştir.
Bu ilim insanlardan önce yani arz oluşmazdan evvel ruhani alemlerde meleküt ve cinler aleminde bilinen ve kullanılan birçok gizlilikleri, esrarı ve acayipliği içinde gizlemiştir.
Havas ilmi hakkında neleri öğrenmesi gerektiğini bu ilmin kaç konusu olduğunu ve hangi dallarda kendisini eğitmesi gerektiğini aşağıda isimleri ve açıklamalarıyla paylaşıyorum
Dikkat ederek okuyun Havas ilmini öğrenmek isteyen arkadaşlar
İlmi Havvas olmak için
Bu aşağıda yazacağım bu ilmin olmazsa olmazı olan
bu 20 ilim dalını çok iyi bilmesi gerekmektedir.
HARFLERİN İLMİ EBCED: Harflerin rakamsal karşılıklarını bulmak etmek için tablolar kullanarak bazı tespitleri yapma konularını içerir.
Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin (harfler ilmi, veliler ilmidir) mealindeki sözünü burda hatırlatmak isterim.
CÜMEL-İ EKBER: EN BÜYÜK EBCED HESABI
CÜMEL-İ KEBÎR: BÜYÜK EBCED HESABI
CÜMEL-İ SAĞİR: KÜÇÜK EBCED HESABI
CÜMEL-İ ASĞAR: EN KÜÇÜK EBCED HESABI
Ebced bilmeyen kişi havvasın tek noktasını bilmiyor anlamına gelir.
Havas ilimcisi bakımlarda bu ebced hesaplarını kullanarak cifir ilmiyle rakamları konuşturur ve kişi hakkkında gerekli tespitleri hatasız ve noksansız öğrenir.çünkü rakamlar yalan söylemez ama cinlerin yüzde doksanı yalan söyler.
İLMİ AHKAM-I NÜCUM: Matematiksel astrolojiyi,Gezegenlerin ve yıldızların devrî hareketlerini, Esma ve harflerle ve kişilerle bağlantılarını, Ayın yani kamerin evrelerini, Ay ve güneş arasındaki açılarını Güneş ve ayın dünya ve insan üzerindeki etkileri konularını içerir.
İLMİ CİFİR: Rakamları harflere çevirip konuşturma,Varlıklarla harfler arasındaki gizli bir ilişkileri bir kişinin niyeti hakkındaki cevapları rakamları konuşturarak tespit edebilme konularını içerir.Havas ilimcisi kişilere bakımının büyük kısmını bu ilimle yapmaktadır.
NİRANCAT MUSKA YAZIMI: Halvet adetleri ve şartlarını,Riyazat ve Tahareti kamileyi, Yazım ve tütsüleme malzemeleri,Eczaları,Kişilere gore tertip edilecekle uygun mürekkep tarifleri ve iksir formülleri konularını içerir.
VEFK YAZMA:Matematiksel değerleri belirli bir tertip nizam ile uygun karelere harf ve rakamları dizme farklı boyut ve sayı çeşitlerini kişilere gore farklı tertiplerini hesaplama konularını içerir.
İLMİ NEBATAT: Bitkilerin türleriyle morfolojik ve fizyolojik yapılarını,Tıp,Eczacılık ve tarımla ilişkilerini,Bitkilerin mevcudiyetlerinin sebepleri,Nitelikleri,Özellikleri,
Genel durumları,Bitkiler âlemine has problemleri ve kapsamlı cevapları konularını içerir.
ZAHİRİ İLİM: Hadis,Kelâm ve fıkıh gibi ilimlerin içerikleri,Kuran,Meal ve Tefsir gibi ilimlerin saklı olan içerikleri konularını içerir.
BATINİ İLİM: Tasavvufun Gizli hakikatleri, İşari tefsiri, Naslardaki gizli manaları,İbadetlerin manevi ve ahlaki özünü,Varlık veolayların arkasındaki sırları ve sebeplerini,İlahi akla uygun olan özel gayeleri,Mistik sezgi (keşf) elde edilmesi konularını içerir.
TAŞLAR:Çeşitli taş ve madenlerin çeşitleri özellikleri faydaları ve hassaları, Simyevî Kozmik süreçleri,Simyada kullanılan madenleri,Cevherleri birbirine dönüştürme konularını içerir.,
TILSIMLAR: Dillere göre harf tanzim ve farklarını,Kabalada Kullanım çeşitleri ve yerleri,Hizmetli İfrit veya cinlerinin isim mekan istek ve rakamlarını tespit etmek konularını içerir.
DİLLER:Havas dili (Bu dil sadece metafizik boyuttaki ruhsal varlıklar ve cinler tarafından bilinip konuşulur) Cinlerin havas ilimcilerinden korkmasının en büyük sebebi bu dili biliyor olmalarıdır.
Aramca,İbranice,Eski Süryanice ve eski Arapçanın bazı lehçeleri,Eski Mısır yazıları,
Hz. Süleyman’ın kalemleri,Enokyan melek dili alfabesinin içerikleri konularını içerir.
RUKYE İLMİ:Rukyelerin Mübah,Haram ve şirk olanlarının içeriklerini öğrenme,Ruhsal varlıklara olan etki ve tesirlerinin gözlem ve kişiye özel tertiplenmesinin yöntemleri hayvanlar ile insanlarda kullanılan ayet sıralamalarını isim ve cinslere gore formüllere ayırma Ebced ve cifir kullanarak cin türlerine gore yakma hapsetme boğma savaş şifa avdet ve azad ayetlerini hazırlayabilme konularını içerir.
HAVAS UL KUR AN: Mübhematü’l-Kuran lafızları ve gizli mahiyeti, Müteşabihü’l Kuran ayet ve sırlarını inceleme,İlmi Husus ve İlmi Ledün hakikatlerini,Kuran ı kerim sure ve ayetlerindeki saklı sırları ve matematiksel okuma metodları konularını içerir.
HAVAS UL ESMAÜL HÜSNA:Esmaların sırları günleri ve vakitlerini,Ebced hesaplarını,Görevli Meleğinin ismi ve tebasının kimlerden olduğu,zahiri ve batıni yönlerini,Ebcedle kişinin hacet ve sıkıntısına,istek ve arzularına karşılık gelen esmaları tespit edebilme konularını içerir.
İLM ÜL HÜDDAM:Alemi Kebirde varolan ve varolmuş ruhaniyetler,Kutupların sayısı isim ve maklamları,Ulvi kudsiyye ve alemi ervah erenlerinin vasıfları,Boyutların isimleri ve tabi olan ruhaniyetleri,Feleklerin seyirleri ve istikamet zamanları,Seyri Afaki ve Seyri Enfüsü manevi katları ve meleküt bekçilerinin isim ve vasıfları konularını içerir.
REMİL İLMİ:16 satır ve 4 Şeklin sırlarını mana ve anlamlarının detaylı açıklamalarını harflere ve rakamlara çevirebilmenin tekniklerini Söylenen sayıya gore söyleyenin aklındaki niyeti bulabilmenin yöntemleri,Noktaları arapçadaki noktalı harflere kesirlerle birleştirip düşünceleri okuyup söyleyebilmenin usülleri Hatları yani cizgileri arapçadaki noktasız harflerle taksim ederek isimk ve kaybolan eşyenın yerini bulabilme yöntemleri konularını içerir.
İLMİ EBEDAN: Organların uzuvların istemsiz hareketlerinin manaları ve delalet ettiği anlamları çıkarma,Kıyafetname insan vücudunun dış görünüşü uzuvları ve şekillerinden kişi karakterlerini öğrenme,Kulak çınlamasının gün ve gecelere gore delalet ettiği haberleri bilme konularını içerir.
İLMİ FERASET:Yüzdeki çizgiler ile alın çizgilerini okuma,Gözaltı torbalarında ki nokta ve çizgileri anlamlarını çıkarma,Ellerdeki Çizgilerin anlam ve içeriklerini okuma,Yüz ve vücuttaki benlerin iz ve alametlerin (Nişan) delalet ettiği manaları,Keçi ve Koyunun kürek kemiğine bakarak bölgedeki değerli madenleri tespit edebilme,bir yerdeki hayvanlara bakarak o bölgedeki yeraltı sularını bulabilmenin teknikleri konularını içerir.
İLMİ KEŞFÜZ-ZUNÛN: Rüyaların semavi hakikatinin ne olduğu ve sırlarının korunması,Beden ve ruhun uyku veya trans halindeki etki ve tepkiler,Rüyada cinlerin ruhun bilincine etkileri ile kabuslardaki korkunun çeşitleri ve sorumlu olan varlıkları astral aleme dair boyutların sayımı ve varlıksal taksimi konularını içerir.
CİNLER VE RUHSAL VARLIKLAR:Cinlerin isim ve mahiyetleri ile kabile ve mekanları,
Padişahlarının isim ve mahiyetleri makamları ve bağlı bulunduğu meleğin isimleri,Cinlerin etki ve tesiriyle ayet ve tesirlerinin etki gücünün belirlenmesi,cin türüne gore hangi materyallere ve elementlere karşı zayıf oluşu ve bunları nasıl kullanabilmenin yöntemlerini,Sahratun Nar Kavmi suret ve azametleri,Musallat olmuş bedendeki cinin yapışıp saklandığı kuyruk sokumu kemiğinden çıkarabilmenin okuma ve telkinlerin neler olduğu,Narı semum ifriti musallatı nın bedenden hangi maddeleri kullanarak bir noktaya hapsetmek ve kan yoluyla onu boğup bedenden çıkarmanın usül ve tedavi içerikleri Havas dilini kullanarak rem uykusunda cinlerin boyutundan onlarla ilgili gizli bilgileri toplamanın yöntemi söylem ve kelimelerin insan dilinde ne anlama geldiği tablo ve açıklamaları konularını içerir.

Alinti

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havvass 19:59 06.08.20
Allah öncelikle gönül gözümüzü açsın. Bilgilendirme için teşekkür ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ADX 22:18 06.08.20
Bu son yazdiginiz cinler ve ruhsal varliklar basligi ile ilgili bilgi icin hangi kaynagi önerirsiniz. Burada hangi hocamizi takip edebilirim bu konuda bilgilenmek icin.
Turkiyedeki kabileler ve mekanlari hakkinda nasil bilgi alabiliriz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Semser 22:04 25.08.20
Bizler basitmiş sanıyoruz ama buzdağı gibi.dibe girdikçe sonu gelmez gibi.Allah ilim sahiplerini eksik etmesin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cossef 13:20 22.09.20
Çok bilgilendirici Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sizden Bir Adam 23:18 22.09.20
Çok bilgilendirici. Teşekkürler. Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi