Havas Dersleri

Fizyonomi ilmi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Havas Dersleri>Fizyonomi ilmi
accuracy 23:19 27.08.20
Uzun boy: Hamakat ve sade dilliliğe. Noksaniyyeti akla.
Orta boy: Aletekser iyi ahlaka, saffet ve nezaheti kalbe,
itidali hale.
sa boy: Zekavete, hilekarlığa, fitneye ve fitnekirlığa,
menfaatperestliğe.
Erkeklerde kısa boy: Müfrit cinsi mizaca alamettir. Ancak
baş küçük, omuz ve kalçalar dar olursa, cinsi kifayetsizlik ifade
eder.
Kadınlarda kısa boy: Aletekser ka ga ıhğa, kUstahlığa,
atılganlığa, cinsi duygulannın azlığına, şeke , albUmin, kalp ve
nüzul hastalıklarma şişmanlıga istidada delalet eder.
Kadınlarda uzun boy: Cinsi rnizaçlarının noksanhğma
işarett r.
BAŞ:
Büyük, her tarafı muntazam şekilde yuvarlak bir baş: Tedbir
ve ihtiyata., sır saklamaya, sebat ve hayır everliğe.
{)zun ve sivri bir baş : Şirretl ğe, hasede.
15
İri baş ve geniş çehte: ddetkar olmaya, nezaketten
mahrumiyete.
Öne doiJu eğik baş: Hassa-i temyize, iyiyi kötüden
ayırabilmeye.
Kafanın arka tarafının yüksekliği: Çocuklara karşı kesreti
şetkate, rikkat-i kaJbe.
Yüksek kafatası : Zeka ve sürati intikaJe, her şeyi çabuk
kavramaya.
Yassı kafa tası : l.akaydiye, keder ve gam taşımamaya.
Üstü geniş ve büyük kafa tası: İntizama.
Tepesi yamru yumru kafa taşı : Vesvese ve evhama, emrazı
dimağıyye ile maluliyyete.
Kafaİun arkasının basık olması : Meyli sirkate.
Küçük baş : Za'fi akle, hafifliğe, sır saklamamaya.
Mutedil baş: A1al ve zekanın itidaline.
Mutedil büyük baş: Akıl ve zekanın çokluAtma
Yanlardan bası.k baş: Dar canlı olmaya ve çabuk kızmaya.


ALINTI

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
accuracy 23:21 27.08.20
SACLAR:
Siyah saç: Faaliyete, hazumazlığa.
Gayet ince ve kara saç: Hassas bir vücuda sıhhati
muhakemeye.
Gayet koyu siyah saç: Kıskançlığa.
Koyu kestane renkli saç: Uyuşulması kolay bir tabiata,
sadakata ' '
Bulanık saç: Hafıfmeşrepliğe, sebatsızlığa. hercailiğe.
Soluk ve yıkanmış gibi görünen siyah ve san saçlar: Ruhen
ve cismen zafiyete, alaycılığa.
Uzun düz, san ve ince saçlar: Azimsizliğe .
San saç: Kibir ve gurura, gazab ve hiddete, entrikacılığa.
Açık san saç: Hülyaperestliğe .
tın sarısı saç: Mülayim bir tabiata. korkaklığa.
İnce saç: Hassas bir kalbe. '
Sert saç: Sert ve inatçı bir tabiata. '
86
Yumuşak saç: Yıhşıldıga, cesaretsizlige.
Erkelderde uzun ve seyrek saç: İyi yiyip içerek bedenine iyi
bakmaya ve rahatını her şeye tercih eden bir mizaca.
Çok ve sert saç: Otoriter ve sert bir tabiata.
Dik ve sert saç: Azamete.
Çok ve sık saç: Bir şeyi geç kavramaya.
Çok kıvtreık saç: Koyun gibi muti olmaya.
Kıvırcıkları büyük olan saçlar: İnada.
Gayri muntazam saga ve sola yatabilen saçlar: Sebatsız ve
hercai bir mizaca.
Dökülmemiş • ve seyrek saçlar: Zihin meşguliyetinin
çokluAuna, sahibinin ilim erbabından olmadıgına göre, bedeni bir
rahatsızlıga maddi zevldere fazla düşkünlüge.
Saçlar hakkında yazılmış olan şeyler ancak orijinal saçlar
içindir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up