Havas Dersleri

(ilm-ül havas) bu ilmin fazilet, şartları ve yapılışı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Havas Dersleri>(ilm-ül havas) bu ilmin fazilet, şartları ve yapılışı
Sin 19:25 01.07.15
BU iLMiN FAZiLET, ŞARTLARI VE YAPILIŞI
Bilki! Nefsinin karanlık tabiatının pisliklerinden temiz
lenmesinin hikmetini, (Kirli elbiselerin su ve sabunla
temizlenmesi gibi) ögrenmelisin. Nefis hikmeti ögrendigi
anda yumusar. Ruhlar alemine istiyak edip, cismi
sehvet lerden vazgeçer. Sehvetlerinin esaretinden
kurtulup, ilim ehlinin ipine sarılır.
Bokrat derki; Dogru yolu bildigi halde dogru yoldan
çıkan filozof degildir. Böyle bir kisi ilmi cehalete
döndürür. Kendini kurtarmaya ugrasmayan kisi
yasamıyor demektir.
Sokrat derki; Yasayan kisi yiyip içen, aynı zamanda
sehvetlerine maglup olup, seytani arzularına uyarak
nefsini öldüren degildir. Yasayan kisi geçmisteki tattıgı
güzelliklerin geride kaldıgını bilen kisidir. Sunu idrak
etmelidirki, o anda yapacagı is, geçmisteki gibi sebatsız
ve istikrarsız halde olmamalıdır.
Bilki; lim sahipleri en serefli ve en güzel ilimleri
kendilerinde toplarlar. Çünkü ulvi ve süfli alemlerin
sırlarına ermislerdir. Ruhanilerin ruhlarını görürler,
onlarla konusurlar, onlara karısırlar ve de onlardan birisi
gibi olurlar. Gücü yettigince bütün meselelere ve büyük
doktorların dahi aciz kaldıgı hastalıklara çare bulurlar.
Bunlar felç, cüzzam, kara sevda, delilik ve sersemlik
gibi. Ayrıca ayrılmıs ve birbirlerine dargın kisileri
barıstırır. Veya Allah Teala'nın rizası oldugu sekilde iki
kisiyi birbirinden ayırır. Ruhlar aleminden gelen
haberleri alır. Onların zararlarından sakınır. Geçmiste
kalan ve yeri kaybolmus bir nesneyi veya defineyi
meydana çıkarır. Bunlardan yararlanır ve zalimlerin
elinden mazlumları kurtarır. Bunların hepside Allah'ın
sırrı olan isimlerinde, Ayetlerinde ve harflerindedir.
Bunları yapabilen kisiler Allah Teala'nın ilham verdigi
salih kullardır. Allah Teala hazretleri sözünü yerine
getirmesi sartıyla bunları salih kullarına ihsan eder.
Allah c.c. Kurani kerimde söyle buyurmustur:

Bismillâhirrahmânirrahiym. Udûnî istecib leküm.
( Bana ibadet ve dua edinki, karsılıgını vereyim ).
Bu ilimle amel etmenin bazı sartları olup, bu sartlar
yerine getirilmedigi sürece yapılan bir amel asla
gerçeklesmez. Bazı alimler bu sartları 27 sarta kadar
çıkarmıslardır. Bu mübarek ilmin sartlarıda söyledir:
1. Cezm: Kesin karar. Yapacagın bir amelden hiçbir
zaman süphe etmemek. Çünkü süphe yapılan bir ameli
bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)
söyle buyurmuslardır:

Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh.
(Allah’a dua ederken kabül olacagına inanarak dua
ediniz). Bu hadisi serife uyarak, imanı kamil ile amele
baslamak ve kalben inanarak Allah c.c. a yönelmelidir.
2. Musabara: Yazdıgı vefke ve okudugu isme talip
olan kisi devam etmeli, hiçbir zaman ümidini kesmemeli
ve yaptıgı isten sonuç alamazsa, amelinden asla
kopmamalıdır. Çünkü çalısan amacına ulasır. Her
çalısanında nasibi vardır. Bu ilme devam eden istekli
kisi sonunda istedigine nail olur.
3. Kitman: (Gizlemek) Ameli tenha ve kimsenin
görmedigi bir mahalde yapmak. Hiç kimseyede söyle
böyle yaptım yahutta sunları bunları yaparım deme! Bir
haberde; ''Yapacagınız bir haceti gizli ve istinaden
yapın'' denmistir.
4. Takva: Takvaya giren sartlar, haram yememek,
insanlara eziyet etmemek, eziyete dayanmak, yalan ve
giybeti terk etmek, sıdka ve nasihata önem vermek,
insanlara sevkat ve merhametle bakmaktır.
Havas ilminin ülemaları böyle bir karara varmıslardır.
Bu ilmin sahibi ne kadar hayra yönelikse, amellerinde
daha basarılı olur. Çünkü Allah c.c. kendisinden korkan
ve iteat eden kisiye herseyi teshir eder.
5. Her istenen haceti ruhanilere sormamak. Çünkü
onlar seriata göre hareket ettiklerinden süpheli olan
hiçbir ameli yapmazlar.
6. Ruhanileri hakir islerde kullanmamak: Ruhanileri
hakir ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret
etmis ve asagılamıs olursun. Onları seriata aykırı olan
islerde sakın kullanmaya kalkma!
7. Bu ilme yönelik kisinin nefsi kötülüklere ve seytani
arzulara meyilli olmamalıdır. Sadece yüksek
mertebelere ulasmak için kullanabilir. Bunun dısındaki
ameller kisinin kendisine zarar verir.
8. Teshis etmek: Bir kimseye muhabbet, celb, tefrik,
taslit, irsali hatif, davet, hastalandırmak, hastayı
iyilestirmek veya buna benzer ameller yapmak istedigin
zaman o kisinin rengini, suretini, boyunun uzunlugu ve
kısalıgını yaslı veya genç oldugunu teshis (Tanımak)
edersin. Sayet bunları bilmiyorsan, o kisinin annesi
ismiyle yazarsın. Annesinin isminide bilmiyorsan Havva
olarak kabül eder ve yazarsın. Teshis isim vermekten
daha tesirli olup, dahada tesirlisi teshis ve isimleri
beraber kullanmaktır
9. Bir amel yapmak istedigin zaman zihnindeki bütün
düsüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.)
uzak olmalısın. Ayrıca amelin vaktini bilmeli,
unutmamalı ve yanlıs yapmamalısın.
10. Azimetleri ezberlemek: Ruhaniyetlere okuyacagın
Azimetleride çok iyi ezberlemeli ve okurken hiç
kekelememelidir. Azimeti kitaptan veya levha üzerinden
okumak yeterli degildir. Çünkü kalbin yazı ile istigal
olup, gerekli olan husu’ gider. Buda erkanların en
gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır.
11. cazetli olmak: Bu isi yapan kisinin icazetli (zinli)
olması sarttır. cazetsiz kisi babasız çocuk gibidir.
12. Yapacagın amelleri yıldızların ve gezegenlerin
özelliklerine göre yapmak.
a): Kamer gezegenine mensub ameller; Yüksek
mertebelerdeki kisilerin kalbini kendine çekmek,
geçmisteki Kral'ların definelerini çıkartmak, sanatı ve
tarlayı islah etmek, dil baglamak ve tılsım bozmak gibi
ameller yapılır.
b): Utarid gezegenine mensub ameller; defineleri
çıkarmak, alim bir kisinin kalbini kendine çekmek, bir
kisiye nefsani hastalık verdirmek ve dil baglamak gibi
ameller yapılır.
c): Zühre gezegenine mensub ameller; Atf (Sevkat,
sevgi), heyecanlandırmak, mutluluk, sevinç, nikah ve
benzeri olan ameller yapılır.
d). Sems gezegenine mensub ameller; Galip gelmek,
kahretmek, heybetli görünmek, san, seref ve çok altın
elde etmek gibi ameller yapılır.
e): Merih gezegenine mensub ameller; Taslit, tefrik,
adavet, buguz, memleketi harap etmek,
hastalandırmak, heyecanlandırmak ve helak etmek gibi
ameller yapılır.
f): Müsteri gezegenine mensub ameller; Muhabbet,
refaha ulasmak, insanların gözlerine güzel ve sirin
görünmek,tılsım bozmak ve serli birinin dilini baglamak
gibi ameller yapılır.
g): Zühal gezegenine mensub ameller; Tefrik, buguz,
harab etmek, sehvet ve uyku baglamak amelleri yapılır.
ki gezegene mensub olan ameller; ki gezegenin bir
araya (Kesistigi) geldigi zaman amellerinde muhayyer
(Serbest) olup yapabilirsin. Bu daha iyidir. Yalnız
gezegenlerin birlestigi anı iyi bilmen lazımdır.
Alimler günlerin ve gecelerin saatlerini yedi gezegene
göre bölüp ayarlamıslardır. Her saat bir gezegene
mensubtur. Cumartesi günü birinci saati zühal olarak
tespit etmislerdir. kinci saati müster, üçüncü saati
Merih, dördüncü saati Sems, besinci saati Zühre, altıncı
saati Utarid'tir. Böylece saat onikiye (12) kadar devam
eder

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sin 19:34 01.07.15
Cetveli kullanmanın sekli. Gerekli olan günün ve
gecenin saatine girmek; Nisbet edecegin gezegenin
saatini bul. Cetveldeki saatle normal hayatımızdaki saat
kesinlikle birbirine uyum saglamaz. Gece gündüz gibi,
gündüzde gece gibi uzar ve kısalır. Çünkü gecenin ve
gündüzün sekli günesin dogmasına ve batmasına göre
belirlenir. Gündüz günesin dogması ve batması, gece
günesin batması ve dogmasıdır. Gündüz ve gece oniki
(12) esit parçaya bölünür. Her parça cetvelde görüldügü
gibi bir gezegene göre intisab eder. Anla!
13. Midenin bos veya gereginden fazla tok olmaması
lazımdır.
14. Riyazatlı olmak: Hayvan eti ve hayvanattan çıkan
gıdaları yememek gerekir.
15. Pis kokusu (Sogan ve sarımsak) olan yiyecekleri
yememek. Bu amelle ugrasan kisi amel günlerinde bu
tür yiyeceklerden kaçınmalıdır.
16. Devamlı taharet (Temiz) üzere olmalıdır. Bu
temizlik, bedenin, elbisenin ve mekanın temiz olmasıdır.
Ayrıca bu hususa giren seyler; Yazma aleti, mürekkep,
ince deri, maden ve digerleri gibi.
17. Kıbleye yönelmek. Her amelde kıbleye dönmeli
ve iki diz üzerine oturmalıdır.
18. Tencim (Yıldız): Buda özel bir sarttır. Yıldızlarına
göre mensub olan maden ve taslara yazmak ve
naksetmek lazımdır.
19. Tebhir (Buhurlamak): Talebe göre yıldızlara ait
buhurları yakmak. Çünkü onlar sadece bu isler içindir.
Bazı alimler söyle demistir; Gezegene mensup olan
buhurla tebhir etmek yeterlidir. Her gezegenin celb ve
def buhuru vardır.
Bazıları tebhiri söyle açıklar: Hayır ve ser amellerde
kullanılan buhur lübani zeker (Beyaz Günlük) ve kizbere
(Kisnis) dir. Yalnız kizbere'nin taneleri sahih olmalı, kırık
veya kurtlu olmamalıdır.
20. Aslına göre yazıları düzenlemek ve yerli yerince
yerine koymak. Eger bu yazılan Ayet veya sim ise
geride kalan bir kelimeyi öne almaz, önde kalan bir
harfide geriye almaz. Eger yazılan vefk adetli veya
rakamlı ise normal sırasına göre yazılır. smi kelimeyi
ve adedi telaffuzuna göre yazmak.
21. Her amele münasip olan Kasemi tafsilatına göre
okumak lazımdır.
22. Vefkleri ve rakamları hindi kalemi ile yazmak.
Çünkü sır bundadır.
23. Yazdıgın yazının çok güzel olması lazımdır.
Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam veya
harfleri yerine koymak, rakamları veya harfleri güzel
yazmak ve vefkin hanelerini esit olarak çizmek lazımdır.
Bunlar vefke hizmet eden ruhanilerin kabülünü ve isin
kolaylasmasını saglar. Çünkü yazı güzel olup, vefkte
düzgün olursa, bunu yazan kisiyi severler. Bu onların
mübarek zevklerindendir.
24. Salavati serife getirmek: Her amelden önce ve
sonra Hazreti Muhammed (s.a.v.) e Salavati serife
getirmek. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed
(s.a.v.) bu konuda söyle buyurmustur:
Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü.
(ki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez).
Su mübarek Salavati serife çok faziletlidir:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ
Muhammed in nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve
sellim. Adede halkıke ve ridâe nefsike vezinete
arsike ve midâde kelimâtik.
25. stihare: Her amelden önce stihare yaparsan,
yapacagın iste basiretli olursun. stiharenin yapılısı
söyledir: ki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha
ile Kafurun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile hlas
suresini okuyup, selam verdikten sonra, su stihare
duasını 3, 5, veya 7 defa okursun.
Okunacak stihare duası budur:
Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke
bi kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En
tübeyyene lî âkibeti emrî (fissey-i el fülani ve yezküru
haceti) Parantez içindeki yazılı ibarede hacet her ne
ise içinden geçirirsin. Fein kâne hayran fe
esrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve in kâne
serran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ külli
seyin kadîr.
Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacagın ameli
basaracagına vede muradına erecegine inanarak
yaparsın. Sayet ruhun daralırsa bırakırsın. srar
edersen senin zararına olur. stihare tam uyanık bir
sekilde ve kalpten Allah Teala nın kudretine inanarak
olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akibeti bilen yalnız O’dur.
26. Amel günü menkut (Noktalanmıs) gün
olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25.
günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut
olan günlerde yapma!
Bazıları zabtını su beyit ile belirtmistir:
Muhibbüke year hevâke fehel
Teûdü leyâlî bi dıddil emel
Femâ kâne menkûtan bedâ nahsühü
Ve mâ kâne hemlen fesa'dü hasel.
(Seni seven senin sevgini gözetler
Arzunun zıddına geceler dönermi
Menkut olanın kötülügü görülür
yi olandada mutluluk belirir).
27. Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade oldugu
günlerde, ser ameller ise Kamerin muhaka oldugu (Her
Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.
Yirmiyedi (27) sart bunlardan ibarettir. Bu sartlara
gore amel isleyen kisinin ameli sahih olur.
Bu sartlardan sonra Birinci maksat olan ''Harflerin
sırlarından bir nebze'' ile Allah Teala'nın izniyle hüsnü
kabül diyerek maksadımıza yöneliyorum.
Allah Teala hazretleri muvaffak edicidir. Dönüsümüz
ve sonumuz yalnız onadır.

GEZEGENLER VE SAATLERİN CETVELİ EKTEDİR

Attached: SAATLER.jpg (12.2 KB (Kilobyte)) GEZEGENLER.jpg (14.5 KB (Kilobyte)) 
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birkul 17:16 30.09.16
SiLence 22:13 29.01.17
007 12:55 02.02.17
Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
suveyda 17:23 30.04.17
Babill 18:07 04.05.17
spacetimereality 00:18 01.06.17
Devrimci 07:08 07.06.17
Lütfen forumda aktif olup okuyup istifade ettiğiniz konulara mesajlar ve yorumlar yazınız.Chatteki sohbetlerimize de katılınız.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:21 04.04.18
Sayın Sin, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2