Havas Dersleri

Gerçek zecr kasemi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Havas Dersleri>Gerçek zecr kasemi
SiLence 23:21 04.02.17
Bu Zecr kasemini 3-5-7 defa okuyup, asi şeytanları yakmak istersen anında yanar bizinillah lakin işin erbabı olmayana tavsiye etmem. Her amelde bu kasemi üç (3-5-7) defa okursunuz. Hayır amellerinde güzel kokulu bir buhur, şer amellerinde ise kötü kokulu bir buhur yakarsanız iyi olur. Bu Kaseme Mülükü seba kasemi de denir. Allahu alem bissevab


Zecr Kasemi budur:

Bismillâhirrahmânirrahiym. Aksemü aleykümeyyühel mülûk üs sebatül mukaddesûne beyne yedeyye rabbil âlemîn. Âhiyyen serâhiyyen edunâyi esbâûtin âli seddâyi. En tenzilû eyyühel ervâhil ulviyyetil müvekkileti bi hıdmetil sebatül fevkâniyyeti inzilû ales sebatü mülûkil ulviyyeti vel ulviyeti alel felekiyyeti vel felekiyyeti alel hevâiyyeti

vel hevâiyyeti aler riyâhiyyeti ver riyâhiyyeti alel gamâmiyyeti vel gamâmiyyeti ales sehâbiyyeti ves sehabiyyeti alen nâriyyeti ven nâriyyeti ales sihriyyeti ves sihriyyeti alet turâbiyyeti vet turâbiyyeti alel ardıyyeti vel ardıyyeti alel mâiyeti vel mâiyyeti alel karâriyyeti vel karâriyyeti alel gavâsati vel gavâsati alâ men asâ ve temerrede ve tagâ min cünûdiiblîsi ecmaîn. Ve te'huzû bi nevâsîhim ve biefvâhihim müsriîne tâiîne billâhillezî lâ ilâhe illâ hüve nûrun azîmetî hâzihi alâ külli mâridin anîd ve

seytânin merîdin min mülûkül cini ves seyâtîni vel ebâliseti ecmeîn. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî müslimîne müsriîn. Ve men yu'rıd an zikri rabbihi yeslükhü azâben saadâ. Ve men yezı' minhüm anemrinânüzikhü min azâbis saîr. Ve lekad alimetil

cinneti innehüm le muhdarûn. Tekâdüs semâvâtü yetefattarne minhü ve tensakkul ardu ve tehızzül cibâlü hedâ. Eyne mâ tekûnû ye'ti bikümüllâhi cemîan innallâhe alâ külli seyin kadîr. Eyne meymûn ebâ nûh ve ente yâ müzhibüs selâmüs selbü ve ente yâ ebyadu ibni iblîs ve ente yâ ahmeru ebâ muhriz ve ente yâ bürkân sâhibül

acâibü ve ente yâ ebel velîd semhûres ve ente ya ebel hâris ebû mürreh ve ente yâ meymûn sâhiburubuud dünyâ ve ente yâ denhes sahibul vesvâs ve ente yâ zevbaatü ecîbû vahdurû ve accilû lit tâatü lillâhil aliyyül kebîru elevvelü elâhiru ezzâhiru

elbâtinu elmelikü elkuddûsü esselâmü elmü'minu elmüheyminu elazîzü elcebbâru elmütekebbiru elhâliku elbâriu elmusavviru elmübdiu elmuîdu

elahadu essamedu essâdiku eddâimu elbâkî elkâdiru nûran nûr ve nûrul envâr ve hâtemül esrâr ve mukevvirul leyli alen nehâri ve mükevvirun nehâri alel leyli ve müdebbirul fülkid devvârel âlemi bis sirri vel echârillezî lehül hamdü ven ni'meti vel

azameti vel kibriyâü lâ ilâhe illâ hüver rahmânir rahîm. eyne mîkâîl eyne isrâfîl eyne derdeyâîl eyne rukyâîl eyne azrâîl eyne meytatarûn eynel müvekkilûne bi ervâhil cini ves seyâtînü eyne men izâ teleyte aleyhimül esmâi harrû li rabbihim

süccedâ. Aksemtü aleyküm bi hakki men alel arsis tevâ ve alel mülkih tevâ ecîbû ifâle ve tü'merûne bihi entüm ve a'vâniküm ve beyneküm min kalbi en netmise vücûhan fenereddühâ alâ edbârihâ ev nelanihim kemâ leannâ eshâbis sebti ve kâne

emrullâhi mefûl. Yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve âminû bihi yagfirleküm nim zünûbiküm ve yücirküm min azâbin elîm.ve men lâyücib dâiyallâhi feleyse bi

mu'cizin fil ardı ve leyse lehü nim dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. Demlâhin demlâhin berâhûlen berâhûlen heylen heylen selen selen tusriûne

ecîbû bi hakki men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve leyecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fîh.

H.Kerrar hocadan Alıntıdır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 20:55 16.03.17
Allah razi olsun emegine yuregine saglik

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ilena34 01:29 17.03.17
RvP 13:53 21.04.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Derdekea 14:28 05.03.18
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BEHRAM 09:45 21.04.18
Allah razı olsun emeğinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Fuzuli 14:36 21.04.18
Allah razı olsun bu yolda bilgi sahibi olmak isteyenler için altın değerinde bilgiler paylaşıyorsunuz rabbim hayırlı yoldan ayırmasın

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elvan43 16:53 21.04.18
Allah razı olsun paylasiminizdan

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 01:10 22.04.18
Emeğinize sağlık değere değer katan paylaşımlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mhk1907 02:04 28.04.18
Emeğinize sağlık hocam. Allah razı olsun. İşin aslı, cesaret gerektiren bir konu.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3