Havas ilmi Genel Bilgiler

Tütsülerin isimleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Havas ilmi Genel Bilgiler>Tütsülerin isimleri
aşk 16:10 31.05.16

1. Amber: Anber, Akanber ve Ambre de denir.spermeçet yada Kasalot balinasından çıkarılan kokulu madde. Gri, yesil, siyah ve sarı çesitleri vardır. Bilimsel ismi: Croton elitaria dır.

2. Arpa: Bugdaygiller familyasından, ılıman iklim bölgelerinde yetisen, taneleri hayvan yemi, ekmek ve bira yapımında kullanılan, tarım bitkisi. Nisastası boldur.Arpa kavrulup kahveyede karıstırılır. Latincesi:Hordeum dur.

3. Asma: Asmagiller familyasından, tırmanıcı ve uzun ömürlü agaçsı bir bitkidir. Mayıs Haziran aylarında çiçek açar. Çiçekleri küçük ve yesilimsi renktedir.
Yapraklarının taban kısmı kalp seklindedir.Kenarları disli ve ucu sivri olup, meyvelerineÜzüm denir. Latince ismi: Vitis tir.

4. Ayva: Arapça Sefercel denir. Gülgiller familyasından, meyve agacı ve bu agacın altın sarısı renkteki, hoş kokulu meyvesi. Çok dallı bir çalı ya da küçük agaççık görünümündeki Ayva agacının yaprakları basit, tüylü ve küçük kulakçıklıdır. Tek tek açan, beyaz ya da pembe renkli, iri çiçeklerin yapraga benzeyen loplu çanak yaprakları ve çok bölmeli bir yumurtalıgı vardır. Her bölmede çok sayıda tohum taslagı bulunur. Bilimsel ismi: Cydonia oblonga dır.

5. Babunc: Papatya çiçeği, Kelkiz çiçeği, Boğaz çiçeği, Mayıs papatyası, Adi papatya, Küçük papatya,Babune ve Babunec de denir. Bileşikgiller familyasın
dan, Nisan-Eylül aylarında çiçek açan, 25 cm kadar boyunda bir yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları ince parçalı olup sapsızdır. Çiçeginin orta kısmı sarıdır.Kenarlarında 12-20 tane dil biçiminde beyaz renkli çiçek vardır. latincesi: Matricaria chamomilla dır.

6. Bezayil:-----------------?

7. Biber: Arapça Fülfül veya Filfil de denir. Patlıcangiller familyasından, taze iken yesil, çogu acı olan meyvesi sebze ve baharat olarak kullanılan bir bitkidir.
Bol miktarda C vitamini vardır. Acı, tatlı, yesil ve kırmızı çesitleri vardır. Bilimsel adı: Capsicum annuum dur.

8. Bögürtlen: Ulayk, Avsec, Tuti sevkiyyü, Secere-i Musa ve Bük de denir. Gülgillerden bahçe çitlerinde yol kenarlarında kendiliginden yetisen, beyaz çiçekli, dikenli bir çalıdır. Yemisi (Bögürtlen) Ahududu ya benzer.
Önceleri kırmızı iken sonraları kararır. Bilimsel adı:Rubus Fruticosus tur.

9. Bugday: Kamh, Hınta ve Bür de denir. Birçenekliler den olup, sapları kamıssı ve içleri bostur. Çiçekleri basak seklinde olup,yemislerine Bugday denir. Birçok türleri vardır. Bilimsel adı: Triticum vulgare, Wheat, Ble

10. Buhuru Meryem: Siklamen, Yer somunu,Akdiken, Macar salgamı, Buhur otu, Dana göbegi, Kır meneksesi, Kuskusa, Domuz turpu, Domuz ekmegi ve Domuz bagırsagı da denir. Çuhaçiçegigillerden, toprak altında yassı ve toparlak yumruları olan, çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı, kalp seklinde ve açık renkli lekelidir. Rengi, pembe veya morumsu pembedir. Çiçekleri sarı renklidir. Bilimsel ismi: Cyclamen europeum dur.Bu bitkinin köküne Kust veya Topalak denir. Bilimsel ismi: Ramnus chlorophorus globosus tur.

11. Cavi: Kauri ve Kovri de denir. Çamgillerden,"Agathis australis" türünün fosil reçinesi (sıvı madde).Yeni Zelenda da toprak altından iri parçalar halinde
çıkarılır. Soluk sarı yada yesilimsi sarı renkte, terementi kokulu bir oleorezin olan Cavi kaynar alkolde tamamen çözülür. Uçucu yag, rezin,reçine asitleri ve acı maddeler tasır. Boya, cila ve musamba endüstrisinde önemli bir hammaddedir

12. Ceviz: Cevz ve koz da denir. Cevizgiller familyasından, ılıman bölgelerde meyvesi için yetistirilen ve çok degerli bir odun veren büyük agaç. Ceviz agacının, Gövek" denen yesil bir dıs kabukla kaplı odunsu iç kabuklu meyvesi. Bilimsel ismi: Noix, Walnut ve Juglans regia dır.

13. Difle: Zakkum, Zıkkım, Zokum, Agı, Agu, Agan,Kan, Fattak, Difle agacı ve Semmel hımar da denir.Zakkumgiller familyasından, Akdeniz sahilleri boyunca hemen hemen her yerde yetisen bir agaçtır. Boyu beş metreye kadar uzar. Kı s aylarında yaprak dökmez.
Meyveleri kapsül seklin de olup zehirlidir. Bilimsel ismi: Nerium oleander dir.

14. Galiye: Kadınların saçlarına sürdükleri, Misk veAmber karısımı, siyah renkli, hos kokulu macun.

15. Gül: Verd ve Rosa da denir. Güllerin örnegi olan bitki ve bunun çiçegidir. Birçok çesidi vardır. Bunlar:Kokusu, rengi, sekli, iriligi ve ufaklıgı bakımından
birbirinden ayrılır. Ençok görülen çesitleri: Sarı gül (Rosa lutea) Van gülü (Rosa centifolia), Yediveren Gülü Rosa semperflorens), Yabani Gül (Rosa canina)(ve Sam gülü (Rosa damascena-Pembe Gül) Pembe Gülün taze çiçeklerinden, Gülsuyu (Eau de Rose) ve Gül esansı (Essencede Rose-Gül yagı) çıkarılır. Gülsuyuna Ma-i verd ve Gülab da denir.

16. Haltit: Hantit, Hiltit, Hıthıt, Seytan tersi, Encüzan,Ancudan, Kadı agacı ve Seceretü Ebu Bekr'de denir.Maydanozgiller familyasından, parçalı yapraklı, sarı
çiçekli, kalın köklü otsu bitki. Bu bitkinin kökleri çizilerek sızdırılan zamkada aynı isim verilir.Bu zamk sarı esmer renkli, yumusak balmumu kıvamında reçineli zamktır.Bu zamk pis kokulu reçine olup, sinirleri teskin edici
olarak, Avrupa da toz, hap ve ihtikan (Sırınga) seklinde adale ve sinir gerginligini gidermek için kullanılmaktadır.Bilimsel ismi: Ferula assa foetida dır.

17. Hanzal: Ebu Cehil Karpuzu, Acı hıyar, Acı elma,Acı dülek, Acı karpuz, Acı lahana, Cırdatan, Cevzi mukayyı, Esek hıyarı, Karga büken, Kara dölegi,
Hadac, Radac ve Meraretes Sahari diye isimleri vardır.Kabakgiller familyasından, Karpuz cinsinden bir bitki türü ve bunun küçük, portakal biçimindeki, sarılı yesilli acı meyvesi.Bilimsel adı: Citrullus Colocynthis tir.

18. Hardal: Turpgillerden bir çesit bitkidir. Vatanı Akdeniz bölgesidir. Sarı veya beyaz çiçeklidir.Siyah Hardal: (Brassica nigra) Çiçekleri sarı, meyvesi dört köseli, kısa ve sivridir.Beyaz Hardal: (Sinapis alba) Soluk kırmızı veya
beyaz çiçeklidir. Taneleri, Siyah Hardalınkinden daha büyüktür.

19. Hasalban: Haslüban, Hasalüban, Biberiye,Fülfüliye, Kus dili otu, Lisan-ül asafir, klilül cebel, klilül berri, Beyaz Püren ve Dürdar da denir.Ballıbaba gillerden, Akdeniz kıyı bölgelerinde çok yetisir. Karsılıklı dizilmis, uzun saplı üst yüzü koyu yesil, alt yüzü beyaz, hep ye sil yaprakları, kısa salkım biçiminde bir araya toplanmıs mavi renkli çiçekleri olan, boyu iki metreye varan kokulu çalı.
Genç sürgünleri baharat olarak kullanılır.Çiçekleri demlendiginde uyarıcı etki yapar.Latincesi: Rosmarinis officinalis

20. Heben:---------------?

21. Hıyar: Salatalıkta denir. Kabakgillerden bir çesit bitkidir. Yemis gibi yenen veya salatası yapılan, gevrek, serinletici ve suluca yemisine Hıyar denir. Birçok çesidi vardır. Latincesi: Cucumis sativus tur.

22. Hıyarsenbe: Hıyarsember ve Hinthıyarı da denir.Baklagiller "Leguminoseae" denilen büyük agaçların meyveleridir. Dogu Hint, Antil ve Brezilya da yetisir.
Meyvesi siyah ve silindiriktir. Latincesi: Cassia fistula.

23. Hindiba: Günegik te denir. Bilesikgiller familyasın
dan, parçalı ve tüylü, mavimsi yesil yapraklı, genis
kömeçler halinde, açık mavi çiçekli bir, iki, ya da çok
yıllık otsu bitki. Ak ve Kara olmak üzere bilinen iki çesidi vardır. Bilimsel adı: Chicorium dur.


24. Hurma: Nahl, Belha, Belah ve Temr de denir.Hurmagiller familyasından sıcak ülkelerde yetisen, bir agaç ve bu agacın meyvesi. Agacın boyu otuz (30)
metre kadardır. Gövdesi sütun biçimindedir. Yaprakları büyük ve dilimlidir. Meyvesi etli, tatlı ve besleyicidir. Latince ismi: Phoenix dactylifera dır.

25. Kafur: Kafur agacından çıkarılan aromatik katı madde. (Esanlamlısı Kamfor) Beyaz ve yarı seffaf olup, kolaylıkla parçalanır. Sert, güzel kokulu, katı ve yaglıdır. Seliloit, dumansız Barut ve ilaç imalinde kullanılır. Latince ismi: Camphree,Camphora.

26. Kaküle: Zencefilgillerden bir bitki ve bu bitkinin baharat olarak kullanılan meyvesi (Kaküle). Hindistan, Seylan ve ndenozya da yetisen ıtırlı bitkidir. Kaküle 1-2 cm. boyunda bir kapsüldür. Bilimsel ismi: Elettaria cardamomum dur

27. Kalsuniye:----------------?

28. Karanfil: Karanfil çiçegi, Karanfül ve Zücac da
denir. kiçenekliler sınıfının, Karanfilgiller familyasından, Karsılıklı, ensiz, sivri yapraklı, dügüm dügüm ince saplı 300 kadar kadar çesidi bulunan otsu bir süs bitkisi.Yaprakları pembe, beyaz veya kırmızıdır. En çok tanınan türü Çiçekkaranfilidir. Çok hos kokuludur.Yapraklarından surup yapılır. Bilimsel adı: Dianthus caryophyilus tur.

29. Kasse:------------?

30. Katran: Katıran, Serbin, Utüm ve Yenbud da denir. Çam agaçları cinsinden, Serbin, Yenbud, Arar,Utum ve Teleb gibi agaçlardan elde edilir. En iyisi Arar dan elde edilenidir. Bilimsel ismi: Gudron vegetal dir.

31. Kavana:---------------?

32. Keffi Meryem: Meryem eli, Meryem çiçegi,Meryem ana otu, Havva ana otu, Fadime ana otu, Mercan ana, Ayse eli, Küteyfa, Effel azra ve Secere-i
Talak ta denir. Turpgiller familyasından, sarı çiçekli, yaygın dallı, kazık köklü küçük bitkinin adı. Bitkinin dalları büyüme döneminin sonunda kuraklıgın etkisiyle, kendi üstüne kıvrılarak, tostoparlak olur. Yagmurlar basladıgında ise sanki hiç kurumamıs gibi yeniden açılarak, tohumlarını çevreye saçar. Bilimsel adı: Anastatica dır.

33. Kisre: Kabuk.

34. Kibrit: Kükürt ve Gügür de denir. Tabiatta arı veya baska cisimlerle birlesik olarak bulunur.Çöktürülmüs Kükürt (Soufre Precipite) sarımsı beyaz ince bir tozdur. Latince ismi: Sourfe dir.Simgesi S olan kimyasal element. Kırmızı kükürt olmaz.

35. Kizbere: Küzbere, Kuzbere, Kuzbüre, Kinzi, As otu, Ki snic, Kisnit, Kisnis ve Cin elması da denir.Maydonozgiller familyasından Haziran-Agustos ayları arasında pembe, beyaz renkli çiçekler açan, 30-50 cm boyunda, oldukça fena kokulu, bir yıllık otsu bitki. Nemli çayır ve sırtlarda yetisir.Yaprakları açık yesil, renkli ve tüylüdür.Meyveleri baharat olarak kullanılır. Veya üzeri şeker ile kaplanarak Kisnis sekeri yapılır. Yaprakları yemeklere koku vermek için kullanılır. Latincesi:Coriandrum sativum dur.

36. Kust: Buhuru Meryem adlı bitkinin köküne Kust veya Topalak denir. Bu köke Latincede: Ramnus Chlorophorus denir.

37. Laden: Ladengiller familyasından, iç Anadolu ve sahil bölgelerinde yetisen, Kıs aylarında yaprak dökmeyen, yesil ve bodur bir çalıdır. Yaprakları karsılıklı dizilmistir. Çiçekleri büyük, beyaz veya pembe renklidir. Meyveleri kapsüldür.
Terkibinde Laden denilen zamk vardır. Parfümeride kullanılır. Bilimsel adı: Cistus, Ciste dir.

38. Limon: Leymun, Lemon ve Citron da denir.Turunçgillerden meyve agacı ve bu agacın yumurta biçiminde, sarı renkli, kabugu kokulu, eksi meyvesi. Bes metreye kadar yükselen agacı her zaman yesildir. Bilimsel ismi: Citrus limomum dur.

39. Lübani Zeker: Bendi asil, Sıcak ülkelerde yetisen bazı agaçların
kabugundan elde edilen ve hekimlikte kullanılan reçine.ki çesit günlük vardır.Ak günlük: Boswalia türlerinin kabugu çizilerek akansütün sertlesmesiyle olur. Latincesi: Bosvalia Corterii dir Kara günlük: Meya-i Esved, Buhur ve Meya da denir. Sıgala agacının sıgla yagı elde edildikten sonra,geriye
kalan kabuklardır. Latincesi: Liguidamber Orientalis tir.

40. Mahleb: Mahlep, Mahalep, Endirez, Endürüz, Keniro, Kokulu kiraz agacı, Melem agacı, dris agacı,Mahlebi dris ve Seceretü dris'te denir. Gülgiller
familyasından, 8-10 metre kadar yükselebilen, beyaz çiçekli, meyve ve dalları özel kokulu, meyveleri olgunlukta koyu kırmızı renkli olan bir agaçtır.
Tohumları Çöreklere koku vermek için kullanılır.Bilimsel adı: Prunus (Cerasus) tur.

41. Mastaki: Mastik, Mastaka, Mestik, Mesteki,Mezdeki, Çıtlık, Sakızlık, Sakız agacı ve Yunan Sakızı da denir. Antepfıstıgı giller familyasından, Akdeniz
kıyılarında yetisen, dört (4) metre kadar boyunda, sık dallı, çalı görünümünde, kıs aylarında yaprak dökmeyenbir agaçtır. Çiçekleri küçük ve kırmızı uçludur.Baslangıçta kırmızı renkli iken, sonradan siyahadönüsür. Dal ve gövdesinden Sakız 'Mastix" elde edilir.Bilimsel ismi :Pistacialentiscus tur

42. Meyateyn: Meyatü saile ve Meyatü yabise ye Meyateyn denir.

43. Meyatü saile: Günlük dedikleri zamkın safisine denir. Tropik bölgelerde yetisen Sıgala adlı agacın zamkıdır. Aktıgı zaman alıp kaynatırlar. Safisine Meyatü saile (Akıcı Meya), çöküntüsüne Meya-i Yabise (Kuru Meya) denir.

44. Misk: Tibet, Kesmir ve Mogolistan daki daglarda bulunan erkek Misk Keçi sinin tenasül sistemindeki bir guddenin ifrazatıdır. Kokusu ise çok keskindir
Bilimsel adı: Musc dur.

45. Muklil Ezrak: Muklel Yahud ve Gürün zamk agacı da denir.

46. Mürre: Mirra, Mür, Mürra, Mürrisafi, Mürrüsafi Mürsafi, Zift mür, Kokulu Frenk Maydonozu ve Melaike köküde denir. Burseraceae familyasından, çesitli Balsam agaçlarından elde edilen reçine sakızıdır. Güzel kokusu vardır. Kokusu kuvvetli, tadı ise acıdır. Bilimsel adı: Myrr dir.

47. Nar: Rumman, Rümman, Narbun ve Secere-i Rumman da denir. Nargiller familyasından, Akdeniz bölgesinden Japonya'ya kadar yabani olarak yetisen,
canlı kırmızı, çiçekli, dört köse dallı, hafifçe dikenli bir agaççıktır. Meyvesi (Nar) Portakal büyüklügünde, esmer kırmızı renkli ve çok tohumludur. Yenen kısmı, tohumlarının etli ve bol usareli kısmıdır. Bilimsel adı:Punica granatum dur.

48. Nasife:------------?

49. Neddül esved: Bir bitki çesidi. Bu bitkinin dalları buhur olarak kullanılır.

50. Nisadır: Renksiz billurlar halinde, tuzlu ve yakıcı beyaz bir madde olan, Amonyak tuzunun ticari adı. Bilimsel ismi: Ammenium chloride dir.

51. Reyhan: Feslegen, Fesliyen, Peslen, Irıhan,Rahan ve Sa'teri hindi de denir. Ballıbabagillerden,yaprakları güzel kokan bir çesit süs bitkisidir.
Akfeslegen, Hintfeslegeni, Yabanifeslegen ve Yer feslegeni gibi çesitleri vardır. Bilimsel ismi: Ocimum basilicum dur.

52. Sandal: Santal, Sendel, Kalanga veya Cinden dedenir. Sandalgiller familyasından, küçük boylu bir agaçtır. Hindistan ve Malakka'nın daglık bölgelerinde yetisir. Yaprak dökmez ve çiçekleri sarımtırak kırmızıdır.Meyveleri kiraz büyüklügünde olup, siyah renklidir.Odunu ise sarımtırak renktedir ve kokuludur. Sandal üçtürlüdür. Kırmızı, Beyaz ve Sarı renktedir. SandalıAhmer, Sandalı Ebyaz ve Sandalı Asfer. Latincesi:Santalum Albüm, Santalwood .

53. Sarmısak: Sarımsak, ¤¤¤e, Tüm ve Süm de denir.Zambakgiller familyasından, bütün kısımları keskin kokulu, 30-100 cm. yükseklikte otsu bir bitkidir. Toprak altında iri bir soganı vardır. Bilimsel ismi: Allium sativumdur.

54. Senderus: Sandolos, Sandolus, Sandorus ve Sandarak ta denir. Vernik imalatında kullanılan bir çesit reçine. (Bu tür reçineler, Kuzey Afrika da kozalaklı sınıfından olan, Tetraclini rticulatadan veya Avustralya da Callitris glauca ve C.verrucosa adlı bitkilerden elde edilir). Latincesi: Gummı sandarac,Sandaraca.

55. Sezab: Sedef otu, Feycen, Sedab, Sedeb, Kokar sedef otu ve çifit otuda denir. Sedefotugiller familyasından, genellikle çok parçalı, almasık yapraklı olan ve yapraklarında çok kuvvetli koku yayıcı, salgı kesecikleri bulunan, yesilimsi sarı çiçekli, yarı çalı görünümünde otsu bitki. Bilimsel ismi: Ruta dır.

56. Sirke: Yemek ve salatalara eksilik vermek için konulan, eksimis üzüm suyu.
57. Sudan: Fasuh, Buhuru sudan, Buhurel berber,
Sargant ve Habes buhuruda denir. Latincesi:Telephium sativum dur.

58. Susam: Simsim, Semsem, Sevsen, Sesame,Esek lalesi, Cehennem zambagı ve Kırna da denir. Antepfıstıgıgiller familyasından, kısın yapraklarını
döken, sıcak bölgelerde yetisen veya her mevsimde yesil kalan bir agaççıktır. Meyvesi Mercimege benzer. 150 kadar türü olup, birçogu zehirlidir. Bilimsel ismi: Sesamum indicum dur. Yagına ise: Seyrucü, Sirlügan ve susam yagı denir.

59. Sünbül: Sümbül de denir. Zambakgiller familyasın dan, soganlı ve otsu bir bitkidir. Yaprakları azçok uzun, çiçekleri ana sapın ucunda basit salkım seklindedir.Görünüsü çok güzel, renkleri degisik ve parlak, kokusu keskindir. Erken çiçek açar. Bilimsel ismi: Hyacinthus tur.

60. Sahtere: Sahterec te denir. Sahteregiller familyasından, çok parçalı yapraklı, küçük düzensiz, beyazımtırak veya pembe renkli çiçekleri olan otsu bir cins bitkidir. Elli kadar türü vardır. Bilimsel ismi: Fumeterre.

61. Semr: Semar, Raziyanec, Rezene, ve Tatlı Anason da denir. Maydanozgiller familyasından, Ege ve Akdeniz bölgesinde yetistirilen iki veya çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 1-1,5 metre kadardır. Yaprakları saplı, almasık dizilisli ve tüysüzdür. Gövdesi dik, silindir sekili ve tüysüzdür. Sarı renkli çiçekleri semsiye görünümündedir. Meyveleri silindirik, 11 milimetre kadar boyunda ve 4 milimetre kadar kalınlıktadır. Renkleri yesilimsi esmerdir. Bilimsel ismi: Foeniculum vulgare,Fennel dir.

62. Tahs sakızı:------------?

63. Tarfe: Katır çiçegi, Ilgın agacı, Tarfa, Secerül Azebe, Sevakin, Asl, Abl ve Tarfaya da denir. Ilgıngiller familyasından, yapraklı uzun salkımlar halinde öbeklenmis küçük, beyaz ve pembe çiçekli, ufak yapraklı çalı veya küçük agaç. Bilimsel adı: Tamarix dir.

64. Tarçın: Darçın, Darısini, Dar-ı çin, Daru-i çin, Kırfe, Kurfa, Kirfah ve Salihah da denir. Defnegiller familyasından Anayurdu Güney ve Güneydogu Asya olan, yaprak dökmeyen, birçok türleri olan, keskin kokulu agaç ve bu agacın baharat olarak kullanılan kabugu. Latincesi: Cinnamonum dur.

65. Tayyıb: Hos, pakize, iyi ve gökçek kokulu nesne.

66. Topalak: Buhuru Meryem adlı bitkinin köküne Kust veya Topalak denir. Bilimsel ismi: Ramnus Chlorophorus

67. Turunç: Sedefotugiller familyasından, 1-6 metre boyunda, kıs aylarında yaprak dökmeyen bir agaçtır.Yaprakları parlak ve almasık dizilislidir. Çiçekleri beyaz renkli ve güzel kokuludur. Meyvesi küre seklinde olup, sarı-turuncu renktedir. Meyvesinin usaresi eksimsi acı lezzettedir. Bilimsel ismi: Citrus aurantium dur.

68. Türse: Kuzu kulagı denilen bitki. Karabugdaygiller
familyasından, sulak yerlerde yetisen, kırmızımsı saplı, eksi yapraklı, 20-50 cm boyunda, çok yıllık otsu bitki. Bilimsel ismi: Rumex acetosa dır.

69. Ud: Öd agacı, Ud el Uluvveti, Nebatüs Sabr, Nasr, Elenüc, Udi Hindi ve Yelencic'de denir. kiçenekliler sınıfının Thymelaeacea familyasından,
dogu Asya ve Malaya adalarında yetisen bir agaçtır. Yaz kıs yapraklarını dökmez. Meyveleri Armut biçimindedir. Agacın odunu ve kabugu yarılınca hos bir koku verir. Tesbih ve agızlık yapımında kullanılan yongaları yakıldıgında çok güzel koku verir. Yunanca ismi Agalücen dir. Bilimsel ismi: Aguilari Ogollocho .

70. Ummal: Kına agacının tohumuna Ummal veya Cemceme denir. Kına agacı Kınaagacıgiller familyasından, anayurdu Hindistan olan ve Arabistan da ve Akdeniz ikliminde yetistirilen ayrık dallı beyazımsı kabuklu, karsıt yapraklı bir agaçtır. Çiçekleri beyaz renkli ve keskin kokuludur. Kurutulmus yapraklarından Kına elde edilir. Bilimsel ismi: Hınna, Henna, Henne,Lawsonia inermis tir.

71. Üzüm: Arapça neb denir. Asmanın salkım halinde birçogu bir arada bulunan yuvarlak yada oval biçimli, etli sulu meyvesi. Bilimsel ismi: Grape,Raisin dir.

72. Üzerlik: Harmel, lezik, Nazar otu ve Zazabi diye isimleri vardır. Sedefotugiller familyasından, Afrika, Asya ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetisen otsu bitki. Üzerligin en iyi bilinen türü, Akdeniz ülkelerinde yaygın 70 cm yükseklikte, tüysüz, parçalı yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve çalı görünümündeki 'Adi Üzerlik" ismindeki bitkidir. Meyvesi nohut büyüklügünde ve çok tohumludur. Tohumları 3-3,5 mm. Uzunlukta, piramit biçiminde, üzeri pürtüklü, kırmızımtırak esmer renkte kokusuz ve az acıdır. Latince ismi: Peganum Harmala.

73. Yasemin: Yasemen ve Semen de denir. Zeytingiller familyasından, kısın yaprak döken veya her zaman yesil olan bir çalı veya sarılıcı odunsu bir bitkidir. Genç sürgünleri yesildir. Çiçekleri salkım durumundadır. 200 kadar türü vardır. Sarı çiçekli Yasemin (Jasminum Fruticans), Hakiki Yasemin (Jasminum Officinale) yurdumuzda yetisir. Hakiki Yasemin beyaz çiçekli ve güzel kokuludur. Bilimsel ismi: Jasminum dur.

74. Za'feran: Safran, Safrançiçegi, Safran, Zafran çigdemi, Cadi ve Kruku da denir. Süsengiller familyasından, büyük huni çiçekli, soganlı bir cins bitkidir. Çiçegin tepeciklerinden zerde ve bazı suruplara renk vermekte faydalanılır. Bilimsel ismi: Crocus Sativus tur.

75. Zeytin: Zeytun da denir. Zeytingiller familyasından, Akdeniz havzasında makilerde yabani olarak yetisen, yaprak dökmeyen, egri büyük gövdeli, sık dallı,5-20 metre yüksekliginde, uzun ömürlü bir agaçtır.Yaprakları yesil renkli, derimsi ve karsılıklı dizilislidir.Çiçekleri beyazımsı ve sarı renkli olup, salkım durumundadır. Meyvesi (Zeytin) önceleri yesil, olgunlastıgı zaman parlak ve siyah renklidir. Latincesi:Olea europaea, Olive dir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
acar 19:51 06.03.17
Salh 18:52 15.03.17
İlkcan 12:51 14.04.17
Emeğinize saglıkkk ilgilenenlerin işine yarıcak bir konu

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Summer 20:17 14.04.17
cansuderya 18:11 15.04.17
Emeginize saglik

---------- Post added 15.04.17 at 15:12 ----------

Nasıl kullanıldığını ve ne ise yaradığını bilmiyorum ama bilgilendirirseniz sevinirim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Summer 22:33 18.04.17
Bugün amber tütsüsü aldım. Şuanda yakıyorum keskin ve güzel bi kokusu var.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 09:25 19.01.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mavibutterfly 14:19 30.01.18
bu tütsülerin uygulama ve işlemler açısından hangisi için kullanıldığına dair konu varmı acaba

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Priv0x 23:28 01.02.18
1 2 3