Havas ilmi Genel Bilgiler

Zecr Kasemi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Havas ilmi Genel Bilgiler>Zecr Kasemi
bwheel11 20:13 27.02.19
Bu büyük bir Kasem olup, Zecr Kasemi diye
isimlendirilmiştir. Büyük olan bu kasem Cin'leri zecr (Men etme, kovma) etmede kullanılır. Bir, üç, beş veya yedi defa bu kasemi okursan, Cinler sana karşı koyamaz ve geç kalan olursada yanar.

Zecr Kasemi budur:Yâ yefmûşin eylağmûşin evğâmûşin merğâmûşin mûşin mûşin meryûşin meryûşin cellel celîlü sâhi- bül ismil kebîrül ardu biküm tercifü ver riyâhı biküm ta'sıfü vel evdiyeti biküm tahtıfü vel cibâli biküm tüzelzilü ves semâ-i min fevkıküm temturu şühüben sevâkıben ve esmâ-ullâhi nârun muhrika- tün biküm yâ ummâra hâzal mekân ve illâ. Yurselü aleykümâ şüvâzun min nârin ve nühâsün felâ tentesirân.

Kaynak: Ellulu vel Mercan fi Teshiri Mulukil Can

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
huysuz 18:54 01.08.19
manasını bilen varsa yazabilirmi allahrazı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Omr 15:32 27.11.19
birdua36 20:37 07.12.19
Şin ismiyle bitenlerin hep cin ismi olduğu söyleyenler var. Ne kadar doğru ben biraz şüphe de kaldım doğrusu?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi