Havas ilmi Genel Bilgiler

Cin süresinin havvası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Havas ilmi Genel Bilgiler>Cin süresinin havvası
Aeastroom 13:47 20.08.19
Havvası surei kul uhiye (cin suresinin havvasları)


Ey aziz bil ki! meşayihi kiramdan birçoğu bu mübarek Cin suresi ile amel edip nice kıymetli nimetlere ve makamlara eriştiler. Bu mübarek surenin havvası budur ki: 41 gün boyunca her gün 41 defa okusan fermanı ilahi ile cümle cinler ve cin padişahları teshir olurlar, şartı budur ki 41.ci günden sonra da her gün 1 defa okumaya devam etmen lazımdır.Eğer ki bu müddet zarfında riyazetle oruç tutup halvette olsan 41 gün sonra cin padişahları ayanen görünüp her hacetini reva ederler, amma oruç tutmayıp halvette olmasan dahi her okuduğunda sakin ve halktan uzak bir yerde okusan şöyle faideler hâsıl olur ki: cümle nas ve cinler katında yüksek mertebelere erişirsin, bütün şerlilerin şerlerinden emin olursun, eğer bir cin tutan insanın yanına varsan 1 defa bu mübarek sureyi okusan hakk Teâlâ’nın izni ile bir daha o adamı cin tutmaz olup hanesine bir daha kötülük erişmez, 41 günden sonra her ne hacet için 1 kere ya 3 kere ya da 5 defa okusan Biemrillahi Teâlâ hacetin reva olur, 41 günden sonra bir hayvana 1 kere okusan fil hal teshir olup asla yanından ayrılmaz olur, azizim bil ki bu surei şerife cümle mahlûkatı teshir etmede iksiri azamdır. Bir esrarı dahi budur ki: herkim bu mübarek sureyi kendine vird edinip her gün 1 defa okusa çok azim faidelerini görür.
Eğer 3 gün boyunca halvette riyazetli olarak her gün gusül edip her gün 41 defa okusan kalp gözün açılır, Müslüman cinniler gelip âlemi gaybı gezdirirler ve birçok gizli sırları keşfettirirler.
Bir halvet yere girip orada riyazetli oruç tutsan her gün gusül edip her gün bu mübarek sureyi 300 defa okusan 7 günden sonra her gece 7 defa okusan her sabah yastığının altına âlemi gaybtan bir altın gelir, amma kimseye sırrını izhar etmeyesin yoksa bu nimet elinden gider.
Ey aziz bil ki bu mübarek sure ile dilersen hem cinleri hem insanları hem de perileri teshir edersin. Eğer perileri teshir etmek istersen.21 gün riyazetli olarak halvet bir yerde oruç tutup her gün gusül edip her gün bu mübarek sure-i şerifi 21 defa okuyup sonra efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, 21 gün sonra halvette olduğun yer bir nura gark olur ki sanki güneş doğmuş gibi olur, peri padişahları yanlarındaki hizmet edenleri ile beraber huzura gelirler, aranızda ahd edersiniz, derler ki her gün bu mübarek sureyi 1 kere okuyacaksın ve ervahı rahatsız edecek şeylerden kaçınacaksın, hayvani gıdalar yemeyeceksin diye şart koşarlar, eğer kabul edersen ne ala, eğer kabul etmezsen çekip giderler, şartları kabul ettikten sonra eğer dilersen içlerinden bir peri kızını kendine hizmet için istersin biri dahi öne çıkıp talip olur, bundan sonra her nereye gitsen o peri kızı sana müptela olup seninle beraber gider, her ne hacetin varsa fil hal reva eder, dilersen seni perilerin yuvası olan yerlere bulutların üstüne çıkarıp gezdirirler, gaipten yiyecek ve içecekler getirirler.

Eğer bu cin suresini besmelesiz olarak 5144 defa okusan hemen ol vakitte sana Hintli bir cin musahhar olur, amma kendini çok iyi manevi korumaya almak lazımdır yoksa helak eder.
Eğer dilersen ervahı tayyibe ile haşır neşir olursun, şöyle ki her gün 3 defa bu mübarek cin suresini oku, sabah namazından sonra 1 defa, öğle namazından sonra 1 defa, yatsı namazından sonra 1 defa oku, bir zamandan sonra ervahı tayyibe gelip dost olurlar, her ne hacetin varsa fil hal reva ederler.
7 gün halvet bir yerde riyazetli oruç tutup her gün 300 defa Cin suresini okusan 7.günden itibaren yastığının altına her gün bir altın getirirler. Ey aziz bu surei celilin havvası çoktur amma ehli olmayanların eline geçmesin diye diğer havvaslarını yazmadım. Birde bu mübarek sureyi okumak için bazı şartlar vardır.Çok salavatı şerife okuyacaksın, halvet yerde riyazetli oruç tutacaksın (eğer amel için şart kılınmış ise).Okurken güzel kokulu buhur yakacaksın, her gün veya her gece gusül abdesti alacaksın, okuduğun yere hayızlı kadın girmeyecek, asla dünya kelamı konuşmayacaksın, Cin suresini her okuduğun vakit azimeti ile beraber okuyacaksın. Cin suresi ve azimeti budur. جه جه قطرايش جه جه قطرايش جه جه انوش جه جه هيطالوش جه جه عطيوش جه جه نيليوش جه جه متتا لوش جه جه ساليوش جه جه نوديوشن جه جه مناليوش جه والس ا لم عزمت عليكم يا معاشر ا ا لرواح الروحانية اجب انت يا روقائيل وانت يا جبرائيل وانت يا شمسائيل وانت يا ميكائيلوانت يا صرفيائيل وانت يا عي نائيل وانت يا كسفيائيل بحق جه قطرايش جه هيطراطوش جه منذرو قشطش مندرو وقنقيسطش جه قشايش جه عدوانقش جه رمانقش جه وصيبانقش جه صبانقش جه كيكلهشللطفوش جه كككهش جه الطفوش جه طيش قطيش اجيبوا دعوتى يا معاشر الخدامالروحانية وتوكلوا بحق هندرقش مندرقش هندروقش مندروق ش وبحق ا ا لسم ا ا لعظم المخزون المكنون الذى هو بين الكاف والنون اجيبوا يا معاشر الملوك العرضية العجل الساعة الواحا بحق ملشلش موارش اركياش هارش تدرش يواش هولش هولش يارش مارش ملكوش ربا الها قدوسامقدسا جبارا قديما عظيما حيا قيوما هو جلى جليون ءال ذريون الخيل شم خ شمخيل شمخيثا يااول يااخر ياظاهلر ياباطن ياعالم ياعليم ارسل لى ملئكتك فى اسرع وقت بقوة عظمة ازليتك بعينونى ويصاعدون جلهيثا يارحمن يارحيم يارحيم ولو ترى اذ فزعوا ف ال فوت واخذوا من مكان قريباجيبوا واطيعوا بحق ال حول و ال قوة ا ال با هلل العلي العظيم بسم هللا الرحمن الرحيم قل احي الي اللهم يا منزل الوحي فوق سبع سموات وانزل الي خيرك اللهم يامن اليه يهرب الهاربون ويا من فى عفوه يطمع الطامعون اللهم انى اسئلك ياحي ال تنام انك قلت وقولك الحق انه استمع نفر من الجن يا من يسمع ويرى ويا من هو بالمنظر ا ؤ لعلى فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدى الى الرشد فامنا به اللهم انى اسئلك بمن امن بك وبانبيائك ورسلك وبالمؤمنين والمؤمنات وبسنة نبيك محمد صلى هللا عليه واله وبالصالحين والتابعين والسالكين ان تسخرلى قلوب روحانية هذه ا ؤ لسماء وجميع الجنوا ا لنس واقض جميع حوائجى وكن لى معينا ول ن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ
صاحبة و ال ولدا اسئلك اللهم يا من لم يتخذ صاحبة و ال ولدا اللهم انى اسئلك ان تنطق قلبى ولسانى بالحكمة وان تكون لى معينا وان تسخرلى كل احد وكل شيئ جاوز من ذكر او انثى من العالمينوانه كان يقول سفيهنا على هللا شطاطا وانا ظننا ان لن تقول ا ا لنس والجن على هللا كذبا وانه كان رجال من ا ا لنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث هللا احدا اللهم يا رافع السموات وا ا لرض ويا خالق المخلوقات والبريات ويا مكون ا ا لكوان ويا مدبر الزمانويا منزل القوة والق ران ويا فضل ابن ادم على جميع الموجودات ويا حي ال ينام ويا من سخر الجن وا ا لنس وجعل رجا ال من ا ا لنس يعوذون برجال من الجن اللهم انى اسئلك ان تسخرلى جميع ا ا لشياء وان تشهر ذكرى فى الخير ياحي ا لينام اللهم انى اسئلك باسمك ا ا لعظم العظيم وبنوروجهك ا ؤ لكرم الكريم ان تسخرلى روحانية هذه ا ا لسماء بحيث يجيبونى ويجيبوننى ويكونون عونا الى على ما اريد اللهم انى توسلت بك اليك يا من هو فعال لما يريد اقسمت عليكم بهذه القسم ايها ا ا لرواح الروحانية العظام وباا ا لسماء البهية وباا ا لسم الذى كان مكتوبا على قلب ادم عليه الس ا لم وباا ا لسم الذى فضلكم على كثير من الم ا لئكة ال اله ا ال هو رب البرية اجيبوا يا ايتها ا ا لرواح الروحانية الطاهرة الزكية بالمكنونية اجيبوا واحسنو دعوتى حتى ال يقدر احدا ان يخالف امرى من ا ا لرواح ا ا لرضية من ا ا لنس والجن والعدو والصديق والحر والعبد وكل جبار عنيد اعينونى مناس تعان بكم يام ا لئكة هللا بحق رب العالمين اللهم اجب دعوتى وكن لى معينا انى عبدك استعنت بك اسئلك اللهم با ؤ ليات والذكر الحكيم ان تسخر لى روحانية هذه ا ا لسماء انك على ما تشاء قدير اجيبوادعوتى يام ا لئكة رب العالمين بحق ما تلوته عليكم من اسم هللا العظيم ا ا لعظم وبحق الدعوات المستجابات والكلمات التامات وا ؤ ليات المحكمات والذكر الحكيم اقسمت عليكم بهذه القسم يام ا لئكة هللا ربى اجيبوا دعوتى وكونوا لى عونا ا لسماء هللا طائعين انى استعنت عليكم رب العالمينواقسمتم عليكم با هلل الحي القيوم ا لقسم عليك يا مذهب بحق ا ا لسم المكتوب عل ى قلب الشمس وبحق ا لسم العظيم ا ا لعظم العزيز يا مذهب بحق رب العالمين وبحق الملك الغالب عليك روقايائيل وبناه باه اجب انت وقبائلك وخدامك كل من تحت تاعتك وحكمك اجمعين وكونوا عونا لى على ما اريد بحق ما تلوته عليكم تكونوا معينين و ال تكونوا عونا علي بحق يوم ا ا لحد ياجبرائيل وبحق ا ا لسم المكتوب على قلب القمر وبحق واحد القهار وبحق الجبار اجب يا مرة وبحق الملك الغالب عليك جبرائيل بحق يوم ا ا لثنين احضر انت وقبائلك وعشيرتك وكل من كان تحت حكمك اجمعين وكونواعوانى على ما اريد بحق ما تلولته عليكم من اسماء هللا العظيم ا ا لعظم و بحق الدعوة والذكر الحكيم اللهم كن لى معينا اقسمت عليكم يا سمسائيل وبحق صاحب الدعوة والبينة العليا وبحق هللا الشكور اجب وكن لى عونى على ما اريد يا احمر بحق الملك الغالب عليك وهو سمسائيل بحق يوم الثلثاء اجب انت وقبائلك وعشيرتك وافعل ما اريد بحق سبوح قدوس رب الم ا لئكة والروح كونوا هلل وبا ا لسماء طائعين اجيبوا يا م ا لئكة هللا رب العالمين اجب يا ميكائيل بحق الدعوة وا ا ليات والذكر الحكيم وبحق هللا الذى خلق السموات وا ا لرض وهو بكل شيئ عليم اجب يا فرقان بحق الملكالغالب عليك ميكائيل وبحق ا ا لسم المكتوب على قلب عطارد وبحق يوم ا ا لربع وبحق قال للسموات وا ا لرض اءتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين وكونوا عونا على ما اريد بحق ما تلوته عليكم كونونا معينين و ا لتكونوا عونا علي اجب يا صرفيائيل بحق الملك القديم الحي القيوم وبحق صلوةالخمس انه بكل شيئ عليم وبحق هللا الطاهر الظاهر وبحق ا ا لسم المكتوب على قلب المشترى اجب يا شمهورش انت وخدامك واشباعك وعشيرتك و ا ليخالف احد منكم عن هذه ا ا لسماء هللا وبحق
ا ا لسم العلي العظيم وبحق الملك الغالب عليك صرفيائيل وبحق يوم الخميس اجب انت واعوانك وقبائلك وخدامك واتباعك واشيائك و ا ليخالف منكم احد وبحق اسم هللا العظيم كن لى معينا اجب يا عنيائيل وبحق يوم الجمعة وبحق يا جامع الناس ليوم ا لريب فيه وبحق هللا الخبير وبحق ا ا لسم المكتوب على قلب الزهرة اجب انت يا ذوبعة وبحق الملك الغالب عليك عينائيل بحق يوم السبت وبحق من سخر المسخرين بين السماء وا ا لرض والسحاب المسخر وبحق الملك الغالب عليك كسفيائيل بحق يوم السبت اجيبوا يا معاشر ا ا لرواح الروحانية وا ا لرضية طائعين بهذه الدعوة والذكر الحكيم وبحق ملوك الروحانية احضروا الى مكانى واسمعوا خطابى وانصرفوا فيما اريدالواحا الواحا العجل العجل الساعة الساعة ان كانت ا ال صيحة واحدة ف اذاهم جميع لدينا محضرون اجيبوا داعي هللا وامنوا به تغفرلكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن ال يجب داعي هللا فليس بمعجز فى ا ا لرض وليس له من دونه اولياء اولئك فى ض ا لل مبين احضروا واطيعوا وقفوا بينيدي واقض حاجتى وانصرفكم فيما اريد ومن يخلف منكم تحرقونه الم ا لئكة بالشهب فوجدناه ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اسمعوا واطيعوا ومن لم يستمع ويطيع ا ؤ لن يجد له شهابا رصدا وانا ا لندرى اشر اريد بمن فى ا ا لرض ام اراد بهم ربهم رشدا وانامنا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرائق قددا وانا طننا ا ن لن نعجز هللا فى ا ا لرض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه ف ال يخاف بخسا و ال رهقا وانا منا المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاؤلئك تحرو رشدا اقسمت عليكم ايها الروحانيون وا ا لرضيون بهذه ا ا لسماءاجيبوا بحق ما تلوته عليكم و ا ليتخلف منكم احد واحشروا الى جميع ا ا لرضين اجيبوا يا معاشر ا ا لرضية بحق ما تلوته عليكم من اسماء هللا مسرعين طائعين و ا ليتاخر منكم احد اجيبوا و ا ليقسط منكم واحد واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا اجيبوا يا معاشر ا ا لرضية سامعين مطيعين غيركارهين بحق ما تلوته به عليكم وانه لقس لو ت علمون عظيم وان لو استقاموا على الطريقة آ لسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عزابا صعدا اجيبوا واستقيموا واطيعوا و ا ليخالف منكم احد فيما اصرفه فيه بحق ما تلوته اقسمت به عليكم فان المساجد هلل ف ال تدعوا مع هللااحدا وانه لما قام عبد هللا يد عوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعوا ربى و ا لاشرك به احدا اللهم انى اسئلك بجيم جمالك وبعين علمك وبغين غفرانك وبفاء فضلك وبكاف كبريائك وب ا لم لطفك وبميم ملكك وبقاف قدرتك وبالف الهيتك وبضاء ضيائك وبراء رضوانك وبسين ثنائك وبنون نوركوبواو وجهك ياحي ياقيوم ي ا هللا ادعوك بما ثبت انبيائك ورسلك به اوليائك وبحق اسمائك الذين علمت بها انت وقولك الحق امكنهم باسمائهم ان تسخرلى روحانية هذه السورة واياتها وارضيها يخدمونى فاصرفهم فيما اريد و ا لاحرقهم فى معصية انك على كل شيئ قدير انى ال املك لكم ضراو ال رشدا قل انى لن يجير نى من هللا احد ولن اجد من دونه ملتحدا ا ال ب ا لغا من هللا ورسا ا لته ومن يعص هللا ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راو مايوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عدد قل ان ادرى اقريب ما توعدون ام يجعل له ربى امدا عالم الغيب والشهادة ف ال يظهر على غيبه احدا ا ال من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسا ا لت ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيئ عددا اللهم انى اسئلك بحق مساجد هللاوبحق الساجدين هلل وعبادك الصالحين وعبادك الدائمين وعبادك الراغبين انت هللا يا هللا يا هللا يا هللا يا كريم بحق من دعاك ان تسخرلى روحانية هذه ا ا لسماء العظام وكن لى معينا اللهم انى اسئلك من ا ليشرك لك بربه احدا وان تقينى وتهيئ من امرى رشدا اللهم انى اسئلك بك ا لمك العظيم وبسورة قل
احي وبالوعد الوعيد وبعلمك المبين انى استعنت بك اللهم يسرلى امرى وكن لى معينا استعنت با هلل العظيم وبا ؤ ليات والذكر الحكيم ان تسخرلى قلوب خلقك من الجن وا ا لنس اجمعين يا من احصى كل شيئ عددا يامغني الخ ا لئق ولم يزل دائما ابدا ياقريب ياموجود يامن ال يوصف بقيام و ا لقعودسخرلى عبدك خادم هذه السورة ابويوسف وسخرلى روحانية هذه السورة يخدمونى ويط يعونى انك على كل شيئ قدير اجيبوا يامعاشر الروحانية وا ا لرضية بحق ماتلوته به عليكم الواحا الواحا الواحا العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة ال يتخلف منكم احد بحق ما تلوته به عليكم وانه لقسم لوتعلمون عظيم بحق محمد وعلى خير خلقه واله اجمعين برحمتك يا رب وس لم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين اتى امر هللا ف ال تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون وس ا لم علىالمرسلين والحمد هلل رب العالمين (not:Yazımda yalnış varsa affola) Türkçe okunuşu Cehin cehin katrayişin ceh ceh katrayişin ceh ceh enuşin ceh ceh heytaluşin ceh ceh atyuşin ceh ceh neyleyuşin ceh ceh metetaluşin ceh ceh saleyuşin ceh ceh nuduyuşin ceh ceh munaleyuşin cehin vesselamu azzemtü aleyküm ya muaşiral ervahirruhaniyyeti ecib ente ya rukail ve ente ya cebrail ve ente ya semsemail ve ente ya mikail ve ente ya sarfiyail ve ente ya aynail ve ente ya kesfiyail bihakki cehin katrayişin cehin heytaratuşin cehin munzuru kaştaşin mündervin ve kankıytişin cehin kaşayişin cehin advanakaşin cehin remanakaşin cehin vesıybanakaşin cehin sabanakşin keykelheşleltafuşin cehin kekkeheşin cehin eltafuşin cehin tıyşin katıyşin ecibu da’veti ya maaşiral huddamirruhaniyyeti vetevekkelu bihakki henderkaşin menderkaşin henderukaşin menderukaşin vebihakkil ismil azamil mahzunil meknunillezi hüve beynel kafi vennuni ecibu ya maaşaral mulukil ardiyyeti el acel essaate elvahan bihakki melşelşin mevarişin erkeyaşin herişin tedreşin yevaşin huleşin huleşin yarişin marişin melkuşin rabben ilahen kuddusen mukaddesen cebbaren kadimen azimen hayyen kayyumen hüve cella celyunin ealin zeryuninil hayli şemhi şemhilin şemhisa ya evvelü ya ahiru ya zahiru ya batinu ya alimu alimu ersel li melaiketike fi esrei vaktin bikuvvetin azametin ezeliyyetike beiynuni veyusaiduni celhisa ya rahmanu ya rahim ya rahim velev tera iz feziu fela fevte ve ühizu min mekanin karib ecibu ve etı-u bihakki la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.Bismillahirrahmanirrahim kul uhiye ileyye allahümme ya münzilel vahyi fevka seb-a semavatin ve enzil ileyye hayruke allahümme ya men ileyhi
yehribül heribüne veya men fi afvihi yatmeuttamiun.Allahümme inni es-elükeya hayyu la tenamu inneke kulte ve kavlükel hakku ennehüstemea neferun minel cinni ya men yesmeu veyera veya men hüve bilmanzaril ala fekalu inna semi’na kur-anen aceba.yehdi ilerrüşdi feamenna bihi allahümme inni es-elüke bimen amene bike vebienbiyaike verusülike vebilmü’minine vel mü’minati vebisünneti nebiyyike muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi vebissalihin vettabiin vessalikin entüsahhirli kulube ruhaniyyeti hazihil esmai ve cemiil cinni vel insi vakdi cemii havaici ve künli muinen velen nüşrike birabbina ahaden.Ve ennehü teala ceddü rabbine mettehaze sahibeten vela veleden.Es-elüke allahümme ya men lem yettehiz sahibeten vela veleden allahümme inni es-elüke en tentıka kalbi ve lisani bilhikmeti ve entekünü li muinen ve entüsahhirali külle ahadin ve külle şey-in caveze min zekerin ev ünsa minel alemin.ve ennehü kane yekulu sefihüna alallahi şatata ve enna zanenna en len tekulel insü vel cinnü alallahi keziba.Ve ennhü kane ricalün minel insi yeuzüne biricalin minel cinni fezedühüm rahaka.Ve ennhüm zanü kema zanentüm en len yeb-asallahü ahada.Allahümme ya rafiassemavati vel-ardi veya halikal mahlukati vel beriyyati veya mükevvinel ekvani veya müdebbirazzamani veya münzilel kuvveti velkur-ani veya faddele ibni ademe ala cemiil mevcudati veya hayyu la yenamu veya men sahharal cinni vel insi veceale ricalen minel insi yeuzüne biricalin minel cinni allahümme inni es-elüke entüsahhira li cemiil eşyai ve enteşhere zikri fil hayri ya hayyu la yenamu allahümme inni es-elüke biismikel a’zamil azim ve binuri vechikel ekremil kerim en tüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmai bihaysü yecibuni ve yücibuneni veyekününe avnen ila ala ma üridü allahümme inni tevesseltü bike ileyke y amen hüve fe’alün lima yürid.aksamtü aleyküm bihazihil kasemi eyyühel ervahurruhaniyyetil izam vebil esmail behiyyeti vebil ismillezi kane mektuben ala kalbi âdem aleyhisselam vebil ismillezi faddaleküm ala kesirin minel melaiketi.La ilahe illa hüve rabbül beriyyeti ecibu ya eyyetühel ervahurruhaniyyetit tahiratiz zekiyyeti bilmeknuniyyeti ecibü ve ahsinu da’veti hatta la yakdiru ahaden en yuhalife emri minel ervahul ardiyyeti minel insi vel cinni vel adüvvi vessıddıyki vel hürrü vel abdü ve küllü cebbarin anidin eiynuni men isteanü biküm ya melaiketüllahi bihakki rabbil alemin.Allahümme ecib da’veti vekünli muiynen inni abdeke isteantü bike es-elüke allahümme bil ayati vezzikril hakim entüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmai inneke ala ma teşau kadir ecibu
da’veti ya melaiketü rabbil alemin bihakki ma televtühü aleyküm min ismillahil azimil azam ve bihakkid da’vatil müstecabati velvelkelimatittammati ve ayatil muhkemati vezzikril hakim aksamtü aleyküm bi hazihil kasemi ya melaiketullahi rabbi ecibu da’veti vekunu li avnen li esmaillahi taiıyne inni isteantü aleyküm rabbel alemine ve aksamtü aleyküm billahil hayyil kayyum li uksime aleyke ya müzehheb bi hakkil ismil mektubi ala kalbişşemsi vebihakkil ismil azimil azamil aziz bihakki rabbil alemin.Vebihakkil melikil galibi aleyke rukayail ve benahin bahin ecib ente ve kabailüke ve hüddamüke külli min tahti taatike ve hükmike ecmain vekunu avnen li ala ma üridü bihakki ma televtühü aleyküm tekunu muiynine vela tekünü avnen aleyye, ecib ya cebrail bihakki yevmil ahad vebihakkil ismil mektubi ala kalbil kameri vebihakkil melikil vahidil kahhar vebihakkil melikil cebbar ecib ya mürre bihakkil melikil galibi aleyke cebrail bihakki yevmil isneyn uhdur ente ve kabailüke ve aşiretüke vekülle men kane tahte hükmike ecmain.Vekünü avani ala ma üridü bihakki ma televtühü aleyküm min esmaillahil azimil azam vebihakkid da”vati vezzikril hakim allahümme kün li muinen aksamtü aleyke ya semsail vebihakki sahibid da`veti velbeyyinetil ulya vebihakkillahişşekur ecib ve künli avni ala ma üridü ya ahmer bihakkil melikil galibi aleyke semsail, bihakki yevmissülesa ecib ente ve kabailüke ve aşiretüke vef-al ma üridü bihakki subbuhun kuddusun rabbül melaiketü verruh kunu lillahi vebil esmai taiiyne ecibu ya melaiketullahi rabbil alemin.Ecib ya mikail bihakkid da`veti vel ayati vezzikril hakim vebihakkillahillezi halakassemavati vel-ardi vehüve bikülli şey-in alim ecib ya furkan bihakkil melikil galibi aleyke mikail vebihakkil ismil mektubi ala kalbi utarid vebihakki yevmil erbai vebihakki kale lissemavati vel-ardi`tiya tav-an ev kerhen kaleta ateyna taiiyn.Vekunu avnen ala maüridü bihakki ma televtühü aleyküm künü muiyniyne vela tekünü avnen aleyye.Ecib ya sarfiyail bihakkil melikil kadimil hayyul kayyum vebihakki salatel hams innehü bi külli şe-yin alim.Vebihakkillahit tahiriz zahir vebihakkil ismil mektubi ala kalbil müşteri.Ecib ya şemhureşin ente ve huddamüke ve eşbaüke ve aşiretüke vela yuhalifu ehadün minküm an hazihil esmaillahi vebihakkil melikil galibi aleyke sarfiyail vebihakki yevmil hamis ecib ente ve a`vanüke ve kabailüke vehüddamüke ve etbaüke ve eşyaüke vela yuhalifu minküm ehadün vebihakki ismillahil azim künli muiynen ecib ya aynail bihakki yevmil cum-ati vebihakki camiunnasi leyevmin la raybe fihi
vebihakkillahil habir vebihakkil ismil mektubi ala kalbizzühreti.Ecib ya züb-a bihakkil melikil galibi aleyke aynail bihakki yevmissebti vebihakki men sahharil musahharin beynessemai vel-ardi vessahabil musahhari vebihakkil melikil kadir.Ecib ya meymun bihakkil ismil mektubi ala kalbi zuhal vebihakkil melikil galibi aleyke kesfiyail bihakki yevmissebt.Ecibu ya maaşaral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti taiiyne bihazihid da`veti vezzikril hakim vebihakki mülükürruhaniyyeti uhduru ila mekani vesmeu hitabi vensarifu fima üridü elvaha elvahan el acel el acel essaate essaate inkanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun.Ecibu daiyallahu ve aminu bihi yagfirleküm min zünübiküm veyücirküm min azabin elim.Vemen la yücib daiyallahi feleyse bi mu`cizin fil-ardi veleyse lehü min dünihi evliyae ülaike fi dalalin mübin uhduru ve etiy-u ve kifu beyne yedey vakdi haceti vensarifeküm fima üridü vemen yuhallif minküm tahrikunehü el melaiketü bişşehebi fevecednahü müliet harasen şediden ve şühüben ve inna künna nak-udu minha makaide lissem-i femen yestemi` ismeu ve etiu vemen lem yestemi` ve yutiul ane yecid lehü şihaben rasaden.Ve inna la nedri eşeerun üride bimen fil-ardi em erade bihim rabbühün raşede.Ve enne minnessalihune veminna düne zalik künna taraika kidede.Ve enna zanenna en len nu`cizallahe fil-ardi velen nu`cizehü herebe.Ve enna lemma semi`nel hüda amenna bihi femen yü`min birabbihi fela yehafu bahsen vela raheka.Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun femen esleme fe ülaike taharrav raşede.Aksamtü aleyküm eyyüherruhaniyyun vel-ardiyyun bihazihil esmai ecibu bihakki ma televtühü aleyküm vela yetehallefü minküm ehadün vahşuru ila cemiil aradiyn.Ecibu ya maaşaral ardiyyeti bihakki ma televtühü aleyküm min esmaillahi müsriiyne taiiyne vela yeteahhara minküm ehadün ecibu vela yaksetu minküm vahidün.Ve emmel kasitune fekanu licehenneme hataba.Ecibu ya maaşaral ardiyyeti samiiyne mutiine gayra karihine bihakki ma televtühü bihi aleyküm ve innehü lekasemün lev ta`lemune azim.Ve enlevistekamu alettarikati leeskaynahüm maen gadeka.Lineftinehüm fihi vemen yu`rid an zikri rabbihi yeslükhü azaben saade.Ecibu vestekimu ve etiu vela yuhalifu minküm ehadün fima asrifhü fihi bihakki ma televtühü aksamtü bihi aleyküm feennel mesacide lillahi fela ted-u maallahi ehaden.Ve ennehü lemma kameabdullahi yed-uhu kadu yekunune aleyhi libed.Kul innema ed-u rabbi vela üşrikü bihi ehade.Allahümme inni es-elüke bicimi cemalike vebi ayni ilmike vebi gayni gufranike vebi fai fadlike vebi kâfi
kibriyaike vebi lami lutfike vebi mimi mülkike vebi kâfi kudretike vebi elifi ilahiyyetike vebi dai diyaike vebi rai ridvanike vebi sini senaike vebi nuni nurike vebi vavi vechike ya hayyu ya kayyum ya allah ed-uke bima sebete bihi enbiyaike verusulike bihi evliyaike vebihakki esmaikellezine alimte biha ente ve kavlükel hakku emkinühüm biesmaihim entüsahhirali ruhaniyyete hazihissureti ve ayatiha ve aradiha yahdimuni feüsarrifehüm fima üridü vela ahrikahüm fi ma`siyetin inneke ala külli şey-in kadir.İnni la emlikü leküm darran vela raşeden.Kul inni len yücirani minallahi ehadün velen ecide min dünihi mültehade.İlla belagan minallahi verisalatihi vemen ya`sillahe verasulehü feenne lehü nara cehenne halidine fiha ebede.Hatta iza raev ma yuadune feseya`lemune men ed-afu nasiran ve ekallu adede.Kul in edri ekaribun ma tuandune em yec-alu lehü rabbi emede.Alimul kaybi veşşehadeti fela yuzhiru ala gaybihi ehade.İlla menirteda min rasulin feinnehü yeslük min beyni yedeyhi vemin halfihi rasade.Liya`leme en kad eblegu risalati rabbihim ve ehata bima ledeyhim ve ahsa külle şey-in adede.Allahümme inni es-elüke bihakki mesacidallahi vebihakkissacidine lillahi ve ibadike ve ibadikessalihin ve ibadikeddaimin ve ibadikerragibin entallahu ya allahu ya allahu ya allah ya kerimu bi hakki men deake en tüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmail izam vekünli muinen allahümme inni es-elüke men la yüşrikü leke birabbihi ehade.Ve en tekiyni veteheyyi` min emri raşede.Allahümme inni es-elüke bikelamikel azim vebisureti kul uhiye vebil va`dil vaid vebi ilmikel mübin inni isteantü bike allahümme yessirli emri vekünli muinen isteantü billahil azim.Vebil ayati vezzikril hakim en tüsahhirali kulube halkike minel cinni vel insi ecmain.Ya men ahsa külle şey-in adede.Ya mugniyel halaika velem yezel daimen ebeden.Ya karibu ya mevcud ya men la yusafu bikiyamin vela kuudin sahhirli abduke hadimi hazihissurati ebu yusuf ve sahhirli ruhaniyyete hazihissureti yahdimuni ve yutiuni inneke ala külli şey-in kadir.Ecibu ya maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti bihakki ma televtühü bihi aleyküm elvahan elvahan elvahan el-acel el-acel el-acel essaate essaate essaate.La yetehallefü minküm ehadün bihakki ma televtühü bihi aleyküm ve innehü lekasemün lev ta`lemune azim bihakki muhammedin ve ala hayri halkihi ve alihi ecmain birahmetike ya rabbi veselleme teslimen kesira kesira.Birahmetike ya erhamerrahimin.Eta emrullahi fela testa`ciluhu sübhanehü veteala amma yuşrikun veselamun alel murselin vel hamdülillahi rabbil âlemin.
Kaynak gencine i Esrar
Ehli olmayanlarda işe yaramayabilir
Harama kullanana hakkım helal değil

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
avira 14:19 20.08.19
Kardeşim bende bu azimeti ariyordum acaba gencine esrar kitabında sayfa kaçta

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Yiğit 07:47 21.08.19
Dostum konularını sık sık görüyorum. Cin suresine ve mübarek hadimi, sehabe Hazreti Ebu Yusuf hazretlerine bir ilgin var sanırım yoksa maksat konu açmak mı.?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hadimul Haremeyn 08:47 21.08.19
Aeastroom 14:15 23.08.19
El Yiğit Nickli Üyeden Alıntı:
Dostum konularını sık sık görüyorum. Cin suresine ve mübarek hadimi, sehabe Hazreti Ebu Yusuf hazretlerine bir ilgin var sanırım yoksa maksat konu açmak mı.?
Dostum amacım okuduğum kitaplarda ki bilgileri paylaşmak ancak Ebu Yusuf a İlgim de çokcadır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi