Havas ilmi Genel Bilgiler

Bu ilmin fazileti, şartları ve yapılışı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Havas ilmi Genel Bilgiler>Bu ilmin fazileti, şartları ve yapılışı
Kaya33 22:10 07.02.20
BU İLMİN FAZİLETİ, ŞARTLARI VE YAPILIŞI
Bilki! Nefsinin karanlık tabiatının pisliklerinden temiz
lenmesinin hikmetini, (Kirli elbiselerin su ve sabunla
temizlenmesi gibi) öğrenmelisin. Nefis hikmeti öğrendiği
anda yumuşar. Ruhlar alemine iştiyak edip, cismi
şehvet lerden vazgeçer. Şehvetlerinin esaretinden
kurtulup, ilim ehlinin ipine sarılır.
Bokrat derki; Doğru yolu bildiği halde doğru yoldan
çıkan filozof değildir. Böyle bir kişi ilmi cehalete
döndürür. Kendini kurtarmaya uğraşmayan kişi
yaşamıyor demektir.
Sokrat derki; Yaşayan kişi yiyip içen, aynı zamanda
şehvetlerine mağlup olup, şeytani arzularına uyarak
nefsini öldüren değildir. Yaşayan kişi geçmişteki tattığı
güzelliklerin geride kaldığını bilen kişidir. Şunu idrak
etmelidirki, o anda yapacağı iş, geçmişteki gibi sebatsız
ve istikrarsız halde olmamalıdır.
Bilki; İlim sahipleri en şerefli ve en güzel ilimleri
kendilerinde toplarlar. Çünkü ulvi ve süfli alemlerin
sırlarına ermişlerdir. Ruhanilerin ruhlarını görürler,
onlarla konuşurlar, onlara karışırlar ve de onlardan birisi
gibi olurlar. Gücü yettiğince bütün meselelere ve büyük
doktorların dahi aciz kaldığı hastalıklara çare bulurlar.
Bunlar felç, cüzzam, kara sevda, delilik ve sersemlik
gibi. Ayrıca ayrılmış ve birbirlerine dargın kişileri
barıştırır. Veya Allah Teala'nın rizası olduğu şekilde iki
kişiyi birbirinden ayırır. Ruhlar aleminden gelen
haberleri alır. Onların zararlarından sakınır. Geçmişte
kalan ve yeri kaybolmuş bir nesneyi veya defineyi
meydana çıkarır. Bunlardan yararlanır ve zalimlerin
elinden mazlumları kurtarır. Bunların hepside Allah'ın
sırrı olan isimlerinde, Ayetlerinde ve harflerindedir.
Bunları yapabilen kişiler Allah Teala'nın ilham verdiği
salih kullardır. Allah Teala hazretleri sözünü yerine
getirmesi şartıyla bunları salih kullarına ihsan eder.
Allah c.c. Kurani kerimde şöyle buyurmuştur:

Bismillâhirrahmânirrahiym. Udûnî istecib leküm.
( Bana ibadet ve dua edinki, karşılığını vereyim ).
Bu ilimle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar
yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla
gerçekleşmez. Bazı alimler bu şartları 27 şarta kadar
çıkarmışlardır. Bu mübarek ilmin şartlarıda şöyledir:

1. Cezm: Kesin karar. Yapacağın bir amelden hiçbir
zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli
bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)
şöyle buyurmuşlardır:
Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh.
(Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua
ediniz). Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele
başlamak ve kalben inanarak Allah c.c. a yönelmelidir.

2. Musabara: Yazdığı vefke ve okuduğu isme talip
olan kişi devam etmeli, hiçbir zaman ümidini kesmemeli
ve yaptığı işten sonuç alamazsa, amelinden
çalışanında nasibi vardır. Bu ilme devam eden istekli
kişi sonunda istediğine nail olur.

3. Kitman: (Gizlemek) Ameli tenha ve kimsenin
görmediği bir mahalde yapmak. Hiç kimseyede şöyle
böyle yaptım yahutta şunları bunları yaparım deme! Bir
haberde; ''Yapacağınız bir haceti gizli ve istinaden
yapın'' denmiştir.

4. Takva: Takvaya giren şartlar, haram yememek,
insanlara eziyet etmemek, eziyete dayanmak, yalan ve
giybeti terk etmek, sıdka ve nasihata önem vermek,
insanlara şevkat ve merhametle bakmaktır.
Havas ilminin ülemaları böyle bir karara varmışlardır.
Bu ilmin sahibi ne kadar hayra yönelikse, amellerinde
daha başarılı olur. Çünkü Allah c.c. kendisinden korkan
ve iteat eden kişiye herşeyi teshir eder.

5. Her istenen haceti ruhanilere sormamak. Çünkü
onlar şeriata göre hareket ettiklerinden şüpheli olan
hiçbir ameli yapmazlar.

6. Ruhanileri hakir işlerde kullanmamak: Ruhanileri
hakir ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret
etmiş ve aşağılamış olursun. Onları şeriata aykırı olan
işlerde sakın kullanmaya kalkma!

7. Bu ilme yönelik kişinin nefsi kötülüklere ve şeytani
arzulara meyilli olmamalıdır. Sadece yüksek
mertebelere ulaşmak için kullanabilir. Bunun dışındaki
ameller kişinin kendisine zarar verir.

8. Teşhis etmek: Bir kimseye muhabbet, celb, tefrik,
taslit, irsali hatif, davet, hastalandırmak, hastayı
iyileştirmek veya buna benzer ameller yapmak istediğin
zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun uzunluğu ve
kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis (Tanımak)
edersin. Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi
ismiyle yazarsın. Annesinin isminide bilmiyorsan Havva
olarak kabül eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten
daha tesirli olup, dahada tesirlisi teşhis ve isimleri
beraber kullanmaktır

9. Bir amel yapmak istediğin zaman zihnindeki bütün
düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.)
uzak olmalısın. Ayrıca amelin vaktini bilmeli,
unutmamalı ve yanlış yapmamalısın.

10. Azimetleri ezberlemek: Ruhaniyetlere okuyacağın
Azimetleride çok iyi ezberlemeli ve okurken hiç
kekelememelidir. Azimeti kitaptan veya levha üzerinden
okumak yeterli değildir. Çünkü kalbin yazı ile iştiğal
olup, gerekli olan huşu’ gider. Buda erkanların en
gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır.

11. İcazetli olmak: Bu işi yapan kişinin icazetli (İzinli)
olması şarttır. İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir.
12. Yapacağın amelleri yıldızların ve gezegenlerin
özelliklerine göre yapmak.
a): Kamer gezegenine mensub ameller; Yüksek
mertebelerdeki kişilerin kalbini kendine çekmek,
geçmişteki Kral'ların definelerini çıkartmak, sanatı ve
tarlayı islah etmek, dil bağlamak ve tılsım bozmak gibi
ameller yapılır.
b): Utarid gezegenine mensub ameller; defineleri
çıkarmak, alim bir kişinin kalbini kendine çekmek, bir
kişiye nefsani hastalık verdirmek ve dil bağlamak gibi
ameller yapılır.
c): Zühre gezegenine mensub ameller; Atf (Şevkat,
sevgi), heyecanlandırmak, mutluluk, sevinç, nikah ve
benzeri olan ameller yapılır.
d). Şems gezegenine mensub ameller; Galip gelmek,
kahretmek, heybetli görünmek, şan, şeref ve çok altın
elde etmek gibi ameller yapılır.
e): Merih gezegenine mensub ameller; Taslit, tefrik,
adavet, buğuz, memleketi harap etmek,
hastalandırmak, heyecanlandırmak ve helak etmek gibi
ameller yapılır.
f): Müşteri gezegenine mensub ameller; Muhabbet,
refaha ulaşmak, insanların gözlerine güzel ve şirin
görünmek,tılsım bozmak ve şerli birinin dilini bağlamak
gibi ameller yapılır.
g): Zühal gezegenine mensub ameller; Tefrik, buğuz,
harab etmek, şehvet ve uyku bağlamak amelleri yapılır.
İki gezegene mensub olan ameller;

İki gezegenin bir
araya (Kesiştiği) geldiği zaman amellerinde muhayyer
(Serbest) olup yapabilirsin. Bu daha iyidir. Yalnız
gezegenlerin birleştiği anı iyi bilmen lazımdır.
Alimler günlerin ve gecelerin saatlerini yedi gezegene
göre bölüp ayarlamışlardır. Her saat bir gezegene
mensubtur. Cumartesi günü birinci saati zühal olarak
tespit etmişlerdir. İkinci saati müşterİ, üçüncü saati
Merih, dördüncü saati Şems, beşinci saati Zühre, altıncı
saati Utarid'tir. Böylece saat onikiye (12) kadar devam
eder.
Saatler cetveli budur: GÜNDÜZ
PAZAR P.TESİ SALI Ç.AMBA P.ŞEMBE CUMA C.TESİ
GECE
P.ŞEMBE CUMA C.TESİ PAZAR P.TESİ SALI Ç.MBA
1
Güneş Kamer Merih Utarid Müşteri Zühre Zühal
2
Zühre Zühal Güneş Kamer Merih Utarit Müşteri
3
Utarit Müşteri Zühre Zühal Güneş Kamer Merih
4
Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal Güneş
5
Zühal Güneş Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre
6
Müşteri Zühre Zühal Güneş Kamer Merih Utarit
7
Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal Güneş Kamer
8
Güneş Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal
9
Zühre Zühal Güneş Kamer Merih Utarit Müşteri
1
0
Utarit Müşteri Zühre Zühal Güneş Kamer Merih
1
1
Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal Güneş
1
2
Zühal Güneş Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre
Cetveli kullanmanın şekli. Gerekli olan günün ve
gecenin saatine girmek; Nisbet edeceğin gezegenin
saatini bul. Cetveldeki saatle normal hayatımızdaki saat
kesinlikle birbirine uyum sağlamaz. Gece gündüz gibi,
gündüzde gece gibi uzar ve kısalır. Çünkü gecenin ve
gündüzün şekli güneşin doğmasına ve batmasına göre
belirlenir. Gündüz güneşin doğması ve batması, gece
güneşin batması ve doğmasıdır. Gündüz ve gece oniki
(12) eşit parçaya bölünür. Her parça cetvelde görüldüğü
gibi bir gezegene göre intisab eder. Anla!

13. Midenin boş veya gereğinden fazla tok olmaması
lazımdır.

14. Riyazatlı olmak: Hayvan eti ve hayvanattan çıkan
gıdaları yememek gerekir.

15. Pis kokusu (Soğan ve sarımsak) olan yiyecekleri
yememek. Bu amelle uğraşan kişi amel günlerinde bu
tür yiyeceklerden kaçınmalıdır.

16. Devamlı taharet (Temiz) üzere olmalıdır. Bu
temizlik, bedenin, elbisenin ve mekanın temiz olmasıdır.
Ayrıca bu hususa giren şeyler; Yazma aleti, mürekkep,
ince deri, maden ve diğerleri gibi.

17. Kıbleye yönelmek. Her amelde kıbleye dönmeli
ve iki diz üzerine oturmalıdır.

18. Tencim (Yıldız): Buda özel bir şarttır. Yıldızlarına
göre mensub olan maden ve taşlara yazmak ve
nakşetmek lazımdır.

19. Tebhir (Buhurlamak): Talebe göre yıldızlara ait
buhurları yakmak. Çünkü onlar sadece bu işler içindir.
Bazı alimler şöyle demiştir; Gezegene mensup olan
buhurla tebhir etmek yeterlidir. Her gezegenin celb ve
def buhuru vardır.
Bazıları tebhiri şöyle açıklar: Hayır ve şer amellerde
kullanılan buhur lübani zeker (Beyaz Günlük) ve kizbere
(Kişniş) dir. Yalnız kizbere'nin taneleri sahih olmalı, kırık
veya kurtlu olmamalıdır.
Gezegenlere göre buhurat cetveli budur:
GEZEGEN CELB BUHURU DEF BUHURU
ZÜHAL
Meyatüs saile ve
Lübani zeker
Hantit, Kibrit ve
siyah Kedi kılı.
MÜŞTERİ
Sandali asfer, Udu
kamari ve amber.
Sandalı asfer
MERİH
Sandalı asfer ve
Lübani zeker.
Afyon ve Salı günü
kesilmiş Keçi kanı
ŞEMS
Ned, Kafur, Misk
ve Amber.
Kafur, Soğan ve
sarımsak kabuğu.
ZÜHRE
Lübani zeker, Cavi,
Ud ve Mastaki.
Lübani zeker.
UTARİD
Muklil ezrak ve
Lübani zeker.
Lübani zeker ve
Meyatüs saile
KAMER
Laden, Lübani
zeker ve Zıfır
Lübani zeker

20. Aslına göre yazıları düzenlemek ve yerli yerince
yerine koymak. Eğer bu yazılan Ayet veya İsim ise
geride kalan bir kelimeyi öne almaz, önde kalan bir
harfide geriye almaz. Eğer yazılan vefk adetli veya
rakamlı ise normal sırasına göre yazılır. İsmi kelimeyi
ve adedi telaffuzuna göre yazmak.

21. Her amele münasip olan Kasemi tafsilatına göre
okumak lazımdır.

22. Vefkleri ve rakamları hindi kalemi ile yazmak.
Çünkü sır bundadır.

23. Yazdığın yazının çok güzel olması lazımdır.
Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam veya
harfleri yerine koymak, rakamları veya harfleri güzel
yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek lazımdır.
Bunlar vefke hizmet eden ruhanilerin kabülünü ve işin
kolaylaşmasını sağlar. Çünkü yazı güzel olup, vefkte
düzgün olursa, bunu yazan kişiyi severler. Bu onların
mübarek zevklerindendir.

24. Salavati şerife getirmek: Her amelden önce ve
sonra Hazreti Muhammed (s.a.v.) e Salavati şerife
getirmek. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed
(s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur:
Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü.
(İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez).
Şu mübarek Salavati şerife çok faziletlidir:
----------------------------------------------------------------------
Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ
Muhammed in nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve
sellim. Adede halkıke ve ridâe nefsike vezinete
arşike ve midâde kelimâtik.

25. İstihare: Her amelden önce İstihare yaparsan,
yapacağın işte basiretli olursun. İstiharenin yapılışı
şöyledir: İki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha
ile Kafurun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile İhlas
suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu İstihare
duasını 3, 5, veya 7 defa okursun.
Okunacak İstihare duası budur:
----------------------------------------------------------------------
Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke
bi kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En
tübeyyene lî âkibeti emrî
(fişşey-i el fülani ve yezküru haceti)
Parantez içindeki yazılı ibarede hacet her ne ise içinden geçirirsin.
Fein kâne hayran fe
eşrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve in kâne
şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ külli
şeyin kadîr.
---------------------------------------------------------------------------------
Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli
başaracağına vede muradına ereceğine inanarak
yaparsın. Şayet ruhun daralırsa bırakırsın. İsrar
edersen senin zararına olur. İstihare tam uyanık bir
şekilde ve kalpten Allah Teala nın kudretine inanarak
olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akibeti bilen yalnız O’dur.

26. Amel günü menkut (Noktalanmış) gün
olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25.
günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut
olan günlerde yapma!
Bazıları zabtını şu beyit ile belirtmiştir:

Muhibbüke year hevâke fehel
Teûdü leyâlî bi dıddil emel
Femâ kâne menkûtan bedâ nahsühü
Ve mâ kâne hemlen fesa'dü hasel.
(Seni seven senin sevgini gözetler
Arzunun zıddına geceler dönermi
Menkut olanın kötülüğü görülür
İyi olandada mutluluk belirir).

27. Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu
günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her
Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.
Yirmiyedi (27) şart bunlardan ibarettir. Bu şartlara
gore amel işleyen kişinin ameli sahih olur.
Bu şartlardan sonra Birinci maksat olan ''Harflerin
sırlarından bir nebze'' ile Allah Teala'nın izniyle hüsnü
kabül diyerek maksadımıza yöneliyorum.
Allah Teala hazretleri muvaffak edicidir. Dönüşümüz
ve sonumuz yalnız onadır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ebu gureba 12:54 26.03.20
Bu ilimde icazet önemlidir.sitemizde icazet veren hocamız varmıdır.kendi çabalarimla yaptigım bazi vefkler tutuyor bazilari tutmuyor.icazetten kaynakli sanirim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
reis80 10:06 20.06.20
Bu ilmi baştan sona ögretip yol gösterecek biri varmı acaba

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up