Havas ilmi Genel Bilgiler

Tayyi Mekan, kalp gözü,Rızık [Altın Konu] - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Havas ilmi Genel Bilgiler>Tayyi Mekan, kalp gözü,Rızık [Altın Konu]
Adalet 13:55 03.06.20
Tayyi Mekan, kalp gözünün açılması konusu ile ilgili ayetler. Rızık ile ilgili sıkıntısı olan sabah ve akşam namazından sonra birer defa okusun. Tayyi mekan vb açılımlar isteyen günlük 95 defa okumalı. Normal şartlarda icazet alabilmek için 120 gün riyazet halvet oruç gerekiyor. Ek bilgi olarak sizde bulunsun. Dualarımızı ve işlemlerimiz yaparken israfı umar yapmayı unutmayalım. Böylelikle ortamdaki habis enerjilerden arındırmış oluyoruz mekanı okuma bitince de israfı umarın geri getirmesini yapıyoruz ki mekanın sakinleri olan Cinler yerlerine geri dönsünler bunu unutursanız size veya ailenize zarar verebilirler. Ayet kısımları bunlar. İsrafı umar şeklini Türkçe yolluyorum o şekilde bakın. Manevi anlamda ilerlemek isteyenler de günlük en az 2 defa okunmayı adet edinsinler. Okuma vakti sabah ve akşam namazından sonra

Hazine kıymetinde ayetler günlük okuyun...
Kapıların açılması için.
Rızık Bolluğu için.
Mesaj yoluyla ulaşan bir çok kişi var. Maddi sıkıntılar nasıl aşılacak. Yeni kapılar nasıl açılacak diye... Öncelikle unutmamalı dua iki türlü olmalı:
* Kavli Dua
* Fiili Dua
Yani dua edeceğiz bir de çaba sarfedeceğiz. Burada yazdığım ayetleri sabah ve akşam namazlardan sonra birer defa okuyun. Çaba göstermeye de devam edin. (İş arayın mesela müşteri görüşmeleri yapın) Allah’ın izniyle kısa sürede faydasını göreceksiniz. Allah cc sıkıntılarınızı gidersin inşaAllah...
Okunacak dua ve ayetler:

Bismillahirrahmanirrahim

İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn insarifu hatte ikdî hacetî

Kef Ha Ya Ayn Sad Ha Mim Ayn Sin Kaf

Elif, Lam, Mim (3-1) Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm (kayyûmu).(3-2) Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı musaddikan limâ beyne yedeyhi ve enzelet tevrâte vel incîl(incîle). (3-3)
Min kablu huden lin nâsi ve enzelel furkân(furkâne), innellezîne keferû bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd(şedîdun), vallâhu azîzun zuntikâm(zuntikâmin). (3-4)
Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). (3-26)
Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın). (3-27)
Ve indehu mefâtihul gaybi lâ ya’lemuhâ illâ huve, ve ya’lemu mâ fîl berri vel bahr(bahri), ve mâ teskutu min varakatin illâ ya’lemuhâ ve lâ habbetin fî zulumâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn(mubînin). (Enam-59)
Elif lâm râ kitâbun uhkimet âyâtuhu summe fussılet min ledun hakîmin habîr(habîrin). (Hud-1)
Ve emmâl cidâru fe kâne li gulâmeyni yetîmeyni fîl medîneti ve kâne tahtehu kenzun lehumâ ve kâne ebûhumâ sâlihan, fe erâde rabbuke en yeblugâ eşuddehumâ ve yestahricâ kenzehumâ rahmeten min rabbike (Kehf-82)
Ikterabe lin nâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu’ridûn(mu’ridûne).
(enbiya-1)
Allâhu nûrus semâvâti vel ard(ardı), meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ mısbâhun, el mısbâhu fî zucâcetin, ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun durriyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev lem temseshu nâr(nârun), nûrun alâ nûr(nûrin), yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle lin nâsi, vallâhu bi kulli şey’in alîm(alîmun). (nur-35)
İnnallahe ye'murukum en tueddul emanati ila ehliha ve iza hakemtum beynen nasi en tahkumu bil adl. İnnallahe niımma yeızukum bihi. İnnallahe kane semian basira.(Nisa-58)
Yuridune en yahrucu minen nari ve ma hum bi haricine minha, ve lehum azabun mukim.(maide-37) Ve lev eradul huruce le eaddu lehu uddeten ve lakin kerihallahunbiasehum fe sebbetahum ve kilak'udu meal kaidin .(tevbe-46) Ve cealna beynehum ve beynel kurelleti barekna fiha kuren zahireten ve kadderna fihes seyr, siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin.(sebe -18) Ya rahim Ya Rahim Ya Rahim irhamni bi izzetike ya ğayasel musteğisine esteğisu ya vehhabu ya Rezzak... Levle unzile aleyhi kenzun ev cea meahu melek.indi hazeinullah. Ec’alni ale hazeinil ard, yulka ileyhi kenzun entum temlikune hazeini rabbi, fe ehracnehum künuz. Ve ateynehuminel künüz. İndehum hazeini rahmeti rabbik, ve kane tahtehu kenzunlehume, inneme erade şey’en en yekule lehu kün feyekun...
Ecibu eyyuhes sekinune fi hezel mekan. Berakellahu fikum ve aleyküm.....


Kaynak:Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ishak41 01:33 05.09.20
Adalet Nickli Üyeden Alıntı:
[FONT="Comic Sans MS"][B] Tayyi Mekan, kalp gözünün açılması konusu ile ilgili ayetler.

Kaynak:Alıntı
Allah razı olsun mubarek inşeallah faydalanabiliriz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Meczupyolcu 20:01 05.09.20
Allah razı olsun üstad. Derdimize deva olur inşallah.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
MURAD57 16:28 10.09.20
Israfı umarı biraz açıklayabilirsen benim gibi bilmeyen arkadaşlarda öğrenmiş olur muhterem

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ebu Elyesa 21:09 03.11.20
İsrafı umar nedir? Birde başlangıç seviyesi için uygun mudur?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ozzzlem 20:45 05.11.20
Havasokulu 21:01 05.11.20
Ozzzlem Nickli Üyeden Alıntı:
Tayyip mekan nedir
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Edebi hayyam 21:09 09.12.20
Sa tayyi mekan biryerden biryere isinlanmak gibi anlatilibilir İstanbuldayken beş dakka sonra Tekirdağ'da olmak yani

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi