Havas ilmi Genel Bilgiler

Havâss - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Havas ilmi Genel Bilgiler>Havâss
aşk 00:36 04.02.17
Havâss: Bu zaman zaman Havas şeklinde aksansız,son yıllarda televizyon haber sprikeri olan,türkçe bilmeyen cahillerin okuduğu gibi yani düblaj Türkçesi ile okduğumuz kelimenin,aslında İkinci (A) Harfi A'dır Eski yazı ile iki farklı şekilde yazılır ve Farklı anlamları vardır.1-Havâss: Hı( 600 değerindeki H),Vav,Elif,ve Saf harfleri ile yazılır.Anlamları: a) Hassa-Hass-Hassalar-Haslar-Keyfiyetler-Hususlar

b) Dindarlık ve doğruluğu ile,İlmiyle amil olup maneviyat mertebesinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlar Zenginler Sınıfı - Kur-an'ı ve manevi sırlara ve husulara vakıf bulunan,İlim,İbadet,taat ve takva yolunda yükselerek mümtaz olan Evliyaullah-Herkesin hürmet ettiği büyük zevat. (Bu Anlamları kabaca yeni Türkçeye çevirirsek (Elit tabaka) dememiz mümkündür. Buraa Havâss sözünden bizim anladığımız anlamın kastedilmediği görülmektedir. Bizim anladığımız Şekilde bir uygulamalar sistemini değil,o sistemlerdeki kişileri anlatmaktadır. Esasen Havâss eski konuşma dilinde sık kullanılan bir kelime idi. Havâss ve Avam gibi. Yani Elit kesin ve Ayak takımı)c) Manevi tesir için okunan dualar.

(İsmi-İlmi-Ebdi-Felsefesi yeni lugat Abdullah yeğin. Hizmet vafkı yayınları 1992)2. HAVASHa (8 Değerindeki H,Vav,Elif ve Sin harfleri ile yazılır.

Anlamları: a) Hasse-Hasseler-Duygularb) HavÂss-ı (Hamse-i) Zahire: Zahiri beş duygu. Tadmak görmek,işitmek,koklamak,dokunup duymak Havâss-ı (Hamse-i)Batına : Kalbe bağlı beş duygu. Hiss-i müşterek: Hayal kuvveti,Mümrike: Akıl,Vehim: Vahime,Hafıza Mutasarrıfa: Meydana getirici Hayal kuvveti.(İslami-İlmi-Edbi-Felsefi Yeni lugat. Abdullah yeğin. Hizmet vafkı yayınları 1992)3. Havâss,HavasHasseler,duygular. Havâss-i hamse-i batına: İçteki beş duyu: Hissi-i müşterek,Hayal ,Vehim: Hafıza,Mutasarrıfa: Havâss-i Hamse-i Zahire: dıştaki Beş duygu: görme İştime tatma,koklama,dokunma.4. HavâssHass,Hassa.

a) Nitelikler,keyfiyetler.

b)İlerlemiş,ileri kimseler.

c) Okumuşlar,Bilginler.

d)Padişaha Ayrılmış gelir kaynakları.

e)Harflerden,bazı başka şeylerden ahkam çıkartma ustalığı.Bu İş için okunan dualar.

f) Havâss ü avan: İleri gelenler ve hal(Herkes)

g)Ehli Havâss: Büyücüler.Havas Nedir Bunuda kısaca Geçelim.Burada tabii ki,Bel altı sayfa yazı ile bütün havâss'ı anlatmak gibi bir iddiam olamaz. Sadece HavÂss'ın büyücülük olup olmadığını irdeleyebilirim ve aşşğıda herşey benim kendi Havâss'a bakış açımdır. Yani kimse kabul etmek zorunda değildir.Yıkarda sözlük maddelerinde kelime anlamı olarak Havâss'ın ne olduğunu gördük fakat işin birde bizleri ilgilendiren yanı var. Havâss bizim için farklı bir kavramı ifade eden bir kelimedir. Bize göre Havâss İslami Majikal sistem olmaktadır. Bu açıdan bakınca da bir çok kişi,özde birbiri ile fazla ters düşmese de,Bir çok farklı yorum getirebilmektedir. Bu yorumlara aşşağıda Yer yer değinebiliriz. Fakat burada çok kestirme olarak birşey söylemek gerekirse,Havâss İslami Büyücülük sistem ve geleneğidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HAYRUNNİSA 01:38 13.02.17
spacetimereality 18:40 27.07.17
huysuz 01:11 03.08.19
havas islami bir ilimdir majideyildir karışdırılmasın

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi