Havas ilmi Genel Bilgiler

Nagmagayil ve Tesbihi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Havas ilmi Genel Bilgiler>Nagmagayil ve Tesbihi
DiLara 14:54 05.02.17
(*) "Güneş boğa burcuna girdiği zaman kâinatın aşağı taraflarından

‘Nagmagayil’ adında bir melek çıkar ve güneşe vekil olarak

hükmetmeye başlar. Bu meleğin emrinde 700 bin melek vardır ve

meleklerin herbiri, kendilerine hizmetkârlık eden 700 bin meleğe sahiptir.

Güneşin gücü öylesine fazladır ki, her hizmetkâr melekler bile 700 bin cine

sahiptirler. Burca giriş tamamlandığı zaman, meleklerle cinler güneşin

gücüne sahip olurlar ve Nagmagayil herşeye hükmetmeye başlar.

Nagmagayil insanoğluna benzer ama iki kanadı vardır. Hükmettiği cinler

arasında gücü en fazla olanın ismi "Kaytâgûrûşin" ve iki başlı bir sığırı andırır.

Üzerinde yine iki başlı bir hüdhüd kuşu yuva kurmuştur. Âşık düşen ama

aşkının karşılığını göremeyen kişi, güneş boğa burcuna girip yedi derece kadar

ilerlediği zaman Nisan yağmuru suyu, misk ve safran karışımı mürekkeple

"Kaytâgûrûşin"in tılsımını bir káğıda yazıp bir ocak altına gömdüğü takdirde

âşık olduğu kişiyi kendine çözülmeyecek şekilde bağlar. Ama, yazış sırasında

bazı kurallara uyması şarttır:Tılsımı yazarken, Müşteri yıldızının hoşlandığı tütsüyü yakacak ve

‘Âhidnâme-i Süleymân’ duâsını tekrar tekrar okuyacaktır. Sonra,

bütün bu duâları bir başka tılsıma yazıp güneş burcun yedinci

derecesinden çıkmadan önce Allâh’a cânu gönülden duâ edecektir."

diye belirten Murat Bardakçı'nın yazısıyla Nagmagayil ile ilgili kayıtlarda

bulunan bilginin bazı telaffuzlarını değiştirerek ayrıca

Dâ'vetnâme kitabından tesbihlerini ekliyorum.Bize göre paylaşacaklarımızın herhangi bir hassâsı ve

havâss'ı sorulmasına lüzum yoktur.

Allâh'ı zikretmekten güzel hassâssı yoktur.(**) Nagmagayil'in Tesbihi

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme Yâ dâberânel a'lâ ente'l-kâdiru'l-âliyyu'l-âlîmu'l-kebîr.

Yâ Subhâneke Yâ ma'bûdel ebediyyu's-sultâni sermedî.

Subhâneke lâ ilâhe illâ hûve rabbu’t-tevvâb.

Subhâneke lâ ilâhe ille'l-gafûru’ş-şekûru Yâ râziku'l-halâyika

Ve kâdımel erzâkı bi yedi kudretik.

Subhâneke lâ ilâhe illâ huve ente'l-hâyyu lâ yemûtu ebedâ.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.(**) Kaytâgûrûşin'in Tesbihi

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhûmme Yâ Hâlika'l-cinni ani'l-meârici'l-kaviyyi.

Subhâneke yâ emâni ente kâdirun ale'l-ecsâdi't-tâbîu ve

mukadderu alâ tasvirânil âliyyete.

Subhâneke yâ vehhâbü yâ tevvâbü ve lâ havle

ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-âliyyu'l-âzîm.

Ve's-Selâm..

Kaynak:

(*)Murat BARDAKÇI

(**)Dâ'vetnâme - Firdevsiî Tavil

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 11:34 20.04.17
huysuz 00:21 03.08.19
Cevapla Up