Hayat Dersleri & Hikayeler

Münafıkın Gözü Olmasaydı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Hayat Dersleri & Hikayeler>Münafıkın Gözü Olmasaydı
Havasokulu 19:40 03.11.17
Bir gün öğle nemâzından sonra, Cebrâîl aleyhisselâm yetmişbin melek ile gelerek, Enâm sûresini getirdi. Resûlullah hazretleri o gece bütün Eshâb-ı kirâmı Âişe radıyallahü teâlâ anhâ hazretlerinin evinde topladı. Kandil yakıp, Sûre-i Enâmı okudular. Kandil ışıksız oldu. Resûlullah hazretleri Ebû Bekr hazretlerine buyurdular ki, - Yâ Ebâ Bekr, kandili ışıklandır. Bir sâat sonra yine karardı. Hazret-i Resûl-i ekrem yine buyurdu. - Yâ Ebâ Bekr, kandilin ışığını çoğalt.. Hazret-i Ebû Bekr, kandili ışığını çoğaltmak için kalkdı. Bakdı ki kandilin yağı tükenmiş. Dedi ki, - Yâ Resûlallah! Kandilde yağ kalmamış. Bu gece yağ almak imkânımız da yokdur. Kandil bize lâzımdır, kelâm-ı Rabbilâlemîni okuyalım. Hazret-i Resûlullah buyurdular ki, - Bir mikdâr kendi ağzının tükrüğünden kandile damlat. Âişe-i Sıddika hazretleri buyurur ki, - Babam bir mikdâr ağzının suyunu, Resûlullah hazretlerinin emr-i şerîfi ile kandile damlatdı. Kandilin ışığı çoğaldı. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin emr ve fermânı ile şiddetli bir ışık oldu ki, Eshâb-ı kirâmın gözlerini kamaşdırdı. Server-i âlem sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki: - Bu kandili söndürmeyiniz! yetmiş gün yetmiş gece o kandil, Âişe-i Sıddîka hazretlerinin evinde yandı. Bir münâfık hazret-i Âişenin evine geldi. O kandili gördü. - Ne acâib kandil, yetmişgün yetmiş gecedir sönmez, dedi. O sâatde o kandil söndü. Cebrâîl aleyhisselâm geldi ve dedi: - Yâ Muhammed! Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri buyurur: "Ben çeşm-i bed [fenâ bakışlı kullar da yaratdım. Eğer o münâfıkın gözü olmasaydı, kıyâmete kadar o kandil; Ebû Bekrin radıyallahü teâlâ anh ağzının suyunun bereketi ile sönmez idi."
Alıntıdır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
FarukEfendi 19:51 03.11.17
Havasokulu 01:50 31.01.18
Şakîk-i Belhî’den

Şakîk-i Belhî (r.h.) buyurdular:

-“İnsanlar, benim meclisimden üç sınıf üzere kalkarlar:

1- Halis kâfir,
2- Katıksız münafık,
3- Samimî mü’min…

Bu şundandır; (insanlar meclisime gelirler) ben, onlara Kur’ân-ı kerimi tefsîr ederim. Allâhü Teâlâ hazretlerinden âyetlerini naklederek söylerim, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden hadis-i şerifleri rivayet ederek söylerim.

Bu konuda beni tasdîk etmeyen (söylediklerime inanmayanlar) mahza kâfirdirler.
Söylediklerimden kalbleri daralan (ve sıkılanlar ise) münafıklardır.

Kim yaptıklarına pişman olur, ve bir daha günah işlememe-ye azmederse; işte o kişi, ihlâslı mümindir.,.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eylül 14:11 04.02.18
Kem(kötü) göz ile nazar edip göz değdirmek,toplumda var ve sâbit olan bir gerçektir.

Resulüllah (s.a.v),nazar olayının,yaşanan bir gerçek olduğunu dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur.

“Elaynü hakkun” “Göz değmesi hak ve gerçektir.”

Hafız İbn-i Hacer diyor ki:

“Göz değmesi,kötü huylardan olan hased ile karışık bir şekilde güzel görmektir.”

“Bu şekilde bakıldığı zaman,bakılan kimse için zarar meydana gelir.”

Nazardan korunmak için şunları yapmalıdır.

Kehf Suresin’den şu ayet okunmalıdır.
“Ve lev iz dehalte cenneteke kulte mâ şâellâhü lâ kuvvete illâ billâh.”
“Kendi bağına girdiğin zaman,Mâ şâellâhu (Allah’ın dediği olur) kuvvet ve kudret ancak Allah’a mahsustur,deseydin ya!”
Fatiha,Ayetü’l-Kürsi,İhlâs,Felâk ve Nâs Surelerini çok okuyun.
Şu dualar okunmalıdır.
“Euzü bi kelimâtillahit tâmmâti min şerri mâ halak.” (Yarattığı şeylerin şerrinde ,Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınıyorum.)
“Euzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min külli şaytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh.” “Bütün şeytanlarda,zararlı hayvanlardan ve bütün kem gözlerden,Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınıyorum.”
“Euzü bi kelmâtillâhit tâmmâtilleti lâ yücâvizühünne berrun ve lâ fâcirun min şerri mâ haleka ve berae ve zerâe ve min şerri ma yenzilü mines semâi ve min şerri mâ ya’rucü fihâ ve min şerri mâ zerae fil erdi ve min şerri mâ yahrucü minhâ ve min şerri fitnetil leyli ven nehâri ve min şerri külli târikın illâ târıkın yatruku bi hayrin yâ rahmân.”
” Hiç bir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah(cc)’ın ayaratıp meydana getirdiği şeylerin şerrinde.Gökten inenlerin ve yerde çıkanların şerrinden.Gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden.İyilik için kapı çalan hariç,her kapı çalanın şerrinden Allah(cc)’ın tam olan kelimelerine sığınırım.Ey Rahman olan Allah’ım.”

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yafes 04:17 26.02.18
Kem göz, Nazar için güzel bir içerik

Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Capella 08:18 26.02.18
İpek 01:18 11.03.18
Münafık çekicidir. Sözüyle ilgi çeker, konuşmasıyla, diksiyonuyla, giyim kuşamıyla, her haliyle ilgi çeker.

(وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

Münafıkları gördüğün zaman cisimleri ilgini çeker, konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin.

Münafıkun Sûresi 4

Münafık sadece itikadını gizlemez. Pis itikadını temiz sözlerle gizler. Pis inancını güzel giyimle kapatır. Şeytani düşüncelerini güzel hitabıyla gizler. Deşifre olmamak için, dikkat çekmemek için dış görünüşüne ve konuşmasına dikkat eder.

Münafıkın içi, dışının zıddıdır. İçi pis, dışı güzeldir.

Münafık, içini değil dışını önemser. Kalbini değil, kalıbını önemser.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
sibayyy 02:23 11.03.18