Hayat Dersleri & Hikayeler

Bir Fatiha bizlere neler kazandırabilir ? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Hayat Dersleri & Hikayeler>Bir Fatiha bizlere neler kazandırabilir ?
HeartLess 23:10 03.03.15
Resûlullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular:
.
"Cebrâil (a.s) bana dedi ki: Allâhü Teâlâ sana selâm
söylüyor ve buyuruyor ki:
Kul benim huzurumda namaza durup "Allâhu Ekber"
dediğinde onunla aramızda bulunan perdeyi kaldırırım.
Kul "elhamdü" dediğinde Allâhü Teâlâ, "Hamd kime
mahsustur?" diye sorar, o da "lillâhi" diye cevap verir.
Allâhü Teâlâ, "Allah kimdir?" diye sorunca "Rabbilâlemîn"
der. "Alemlerin Rabb'i kimdir?" buyurunca
"Errahmânirrahîm" der.
"Rahman ve Rahim kimdir?" diye sorunca "Mâlikiyevmiddî
n" der. Bunun üzerine Allâhü Teâlâ,
"Ey kulum, din gününün sahibi benim" der. Kul, "İyyâke
na'budu ve iyyâke nesteîn; Yalnız sana kulluk eder ve
yalnız senden yardım isteriz" deyince Allâhü Teâlâ, "Ey
kulum, mademki yalnız bana kulluk edip yalnız benden
yardım istiyorsun, o halde istediğini dile ki sana verilsin"
buyurur.
Kul "İhdinâ; bize hidayet et" deyince Allâhü Teâlâ,
"Hangi hidayeti istiyorsun?" buyurur. Kul "Essırâta'l-müs
takîm; "Sırât-ı müstekîmi, doğru yolu" deyince Allâhü
Teâlâ,
"Hangi yolu istiyorsun?" diye sorar. Kul "Sırâtallezîne
en'amte aleyhim" "Kendilerine in'âm ettiğin bahtiyarların
yoluna" deyince
Allahü Teâlâ:
"Ey meleklerim, siz de şahit olun ki ben bu kulumu,
kendilerine nimet verdiğim peygamberler, sıddîklar,
şehitler ve salihlerle beraber kıldım" buyurur. Kul,
"Ğayri'l-mağdûbi aleyhim veleddâllîn; Ne o gadap
olunanların, ne de sapkınların" deyince Allâhü Teâlâ
tekrar meleklere, "Şahit olun ki ben bu kulumu nimet
verdiğim kimselerden kıldım, gazaba uğramışlardan ve
sapkınlardan eylemedim" buyurur.
Kul "Amin" deyince onunla beraber bütün melekler de
"Amin" derler..
.
Müslim, Müsâfirin 254; Nesâî, İftihah 25.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aydemir 22:45 10.03.15
İnşallah bu Fatiha yı Şerifenin tasavvufi tefsirini yazalım inşallah o zaman belki bazı şeyler daha da netlik kazanır inşallah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aşk 09:04 11.03.15
Buyurun yazın inşallah @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aydemir 14:21 13.03.15
FATİHA SURESİNİN TASAVVUFİ TEFSİRİ
1-3. Ayetlerin Tasavvufi Tefsiri
Cenab-ı Hakk, Ceberut aleminden melekut alemine,şöylede diyebilirsin,Allah,gayb aleminden
şehadet alemine tecelli edince, kendi zatını övdü, yüceltti ve zatının tek olduğunu ilan etti.Allah kendisine rahmet
etsin bu konuda Abdullah Herevi (r.anh), bir şiirinde der ki
'Hiç kimse yüce Allah'ın tekliğini ve birliğini hakikatiyle ifade edemez .Çünkü kim O'nu
kendi aklı ve nefsiyle birlemeye kalkarsa şaşırır,inkara kadar gider.Bir kulun O’nu kendi aklınca birlemesi mecazidir,hakikat değildir.O’nun varlığının ve ve birliğinin hakikatini ancak kendisi bilir.Başkasının O’nun hakkında tanım ve tarifleri hakikaten sapmadı.’’
Allah Teâlâ ,kendisinin zatını nasıl birlediğini bizlere Fatiha’nın ilk ayetinde şu şekilde açıklamıştır:Bütün hamdler(övme ve övülmeler)alemlerin rabbi Allah’a mahsustur.
Allah Teâlâ yüce kitabında ve sırlı hitabında sanki şöyle diyor:
‘’Öven benim, övülen de ben. Ben her şeyi yaratan ve ayakta tutanım .Ben bütün mülk sahiplarinin sahibi, sultanların sultanı ,hakimlerin hakimiyim. Ben ,sözün hakikatini anlayan için ,bütün sebepleri var edenim .Ben alemlerin sahibiyim .Ben gökleri ve yerleri var edip varlıklarını devam ettirenim.Ben yarattığım bu alemde tekim.Kullarıma ihsanım ve zatımla tecelli ederim.Bütün alemler benim var etmemle varolup ayakta durmaktadır.Benim birliğim yanında her şey yok olur. Gerçekte var olan benim’’
Bir adam Cüneyd-i Bağdâdi’nin yanında ‘’Elhamdulillah’’ dedi, fakat ‘’rabbilalemin’’ demedi Cüneyd-i Bağdâdi adama,
‘’Kardeşim ‘elhamdulillah’sözünü ‘rabbilalemin’ ile tamamla’’ dedi .Adam,
‘’Alemlerin ne kıymeti var ki yüce Allah’la birlikte zikredilsin?’’dedi. o zaman Cüneyd-i Bağdâdi,
‘’Sen onuda söyle. Hem sonradan yaratılmış bir varlık ezeli olan Allah ile birlikte zikredilince, yaratılan yok olur,ezeli olan zat kalır’’ dedi.
Cenab-ı Hakk bu ayetlerde mana olarak buyuruyor ki:
‘’Ey bana yakın olan kulum! Sırrımı çok iyi düşün; çünkü o (sözde ve özde) saklıdır. Seven benim,sevgilide ben. Ben herkese yakınım. Duaları kabul ederim. Ben Rahman ve Rahim’im; rahmeti ve merhameti sonsuz olanım.Ben nimeti veren Rahman’ım.Onlara sürekli yardım eden Rahim’im.Varlık bendendir .Onlara sürekli yardım etmek ve ihsanda bulunmakta bana aittir.Ben kulların sahibiyim .Hesap görücü sultanım. Ben iyiliğe ancak iyilikle (hatta daha güzeliyle) karşılık veririm. Ben mutlak hüküm ve saltanat sahibi bir sultanım . İnkarda inat edenlerin ve haktan sapanların cehaleti olmasaydı, bu gerçek dünyada da bilinirdi. Bütün iş bize aittir.Kulllarım içinde bizdeb ilim alıp anlayanlar bunu çok iyi bilirler.’’
Muhammed b. İbrahim Ubbad en-Nifezi eş-Şazeli,Er-Resailü’l-kübra adlı eserinde der ki:
‘’ Eşyanın zahirine itibar edilmez, asıl itibar varlıklardaki gizli olan sırradır.Bu sırra da ancak Hakk’ın hüküm ve işlerindeki hakikatin ortaya çıkması, onlardaki örtünün kalkması, perdenin açılması ve gizliliğin yok olmasıyla ulaşılır.Bu tecelli ve zuhur gerçekleşince, bütün eşyayı bir fanilik kaplar, izleri silinir gider, ilahi nurun parlamasıyla karanlıklar aydınlarınır .İşte orada yakinin kaynağı ortaya çıkar,Hak apaçık belli olur. O zaman boş iddalarda bulunanların davası iptal olur;Hakk’ın dışındaki her şeyin batıl olduğu anlaşılır; tıpkı hesap günü herkesin Hakk’ın dışındaki her şeyin batıl olduğunu anlaması gibi.Nihayet bütün mülk ve saltanatın alemlerin rabbi Allah’a ait olduğu bilinir. Ah şunu bir bilseydim; bu mülk ne zaman O’ndan başkasına ait oldu ki ayetlerde şu kayıt kondu
‘ O gün mülk (bütün hüküm ve saltanat) Allah’a aittir.
‘ O gün bütün iş Allah’a aittir.
Eğer dünyada manen hasta kalp sahiplerinin, benim mülküm, benim hükmüm’ gibi boş davaları olmasaydı, ahirette gerçekte mülkün kime ait olduğunu belirtmeye gerek kalmazdı’’
Allah Teala bundan sonra kulluğun aslını açıklamak için buyurdu ki :

5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
5. Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder, sadece senden yardım dilerizİnşallah burayıda sonra tamamlayacağız

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aydemir 10:55 13.04.15
Allah nasib eder inşallah tamamlamama

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lokman 11:01 13.04.15
dilan 00:51 28.06.16
Neptün 01:25 28.06.16
Xnomercy 18:31 02.07.16
0908 14:53 09.07.16
Allah razi olsun emegine saglik.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2