Hayat Dersleri & Hikayeler

Cimri münafık - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Hayat Dersleri & Hikayeler>Cimri münafık
Swordsfish 19:26 20.06.20
Anlatıldığına göre münafık ve cimri bir adam varmış, karısına hiç kimseye sadaka
vermeyeceğine dair yemin verdirmiş, aksi halde boşa-yacağını söylemiş.
Günün birinde kapıya bir dilenci gelmiş ve «ey hane halkı! Allah hakkı için bana
bir şey verir misiniz,» diye seslenmiş, kadın da dilenci-ye üç çörek vermiş, dilenci
yolda münafıkla karşılaşmış, adam «bu çö
rekleri sana kim verdi» diye sormuş, dilenci de «işte şu evin hanımı» di-ye cevap
vermiş, dilencinin tarif ettiği ev, kendi eviymiş.
Münafık koca öfke ile eve girmiş ve karısına sen «hiç kimseye bir şey vermeyesin
diye yemin etmedin mi» diye bağırmış. Kadın «Allah için verdim» diye cevap
vermiş.
Adam kalkmış, tandırı yakmış ve tam kızınca karısına «kalk, kendini Allah için şu
tandıra at bakalım» diye emretmiş. Kadın kalkmış ziynetleri-ni almış Münafık
ziynetlerini bırak» diye bağırmış, kadın «seven sevgi-lisi için süslenir, ben
sevgilimi ziyaret etmeye gidiyorum» diyerek yeni el-biselerini giymiş olarak
kendini kızgın tandıra atmış, adam da kapağını kapatarak oradan uzaklaşmış.
Aradan üç günün geçmesi üzerine münafık, tandırın başına gel-miş kapağını
kaldırınca kadının Allah'ın izni ile yanmadan içerde sapa-sağlam durduğunu
görerek şaşkına dönmüş, o sırada gizliden kulağına şöyle bir ses gelmiş, «ateşin sevdiklerimizi yakmadığını bilmiyor muydun?»

imam gazali

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146