Huddam ilmi

Bir kimse isterse evrahı kendine muti eder - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Huddam ilmi>Bir kimse isterse evrahı kendine muti eder
Lokman 16:57 14.01.16
Kırk (40) gün halvete çekilip oruçlu olarak riyazat tutmalıdır.
Devamlı taharet üzere olmalıdır. Müsteri, Zühre ve Günes
buhurlarını karıstırıp güzelce yogurduktan sonra buhur
olarak yakmalıdır. Gece ve gündüz yediser defa Ahidnamei
Süleymani okursun. Kırk (40) günü tamamladıktan sonra
büyük mendelini yüksek bir dag basında döseyip, Ervahı
davet etmelidir. Yetmis (70) defa Cin suresini okuyup,
asagıdaki Tılsımatı o saat içinde misk ve zaferan ile yazıp,
mum ile sardıktan sonra kendi üzerine alırsın. Böyle olunca
bu Tılsımat üzerinde olmalıdır. Kırk (40) Cinninin hükmünde
ram olur.
Yahut bu Tılsımı misk, zaferan, ibibik ve beyaz
Güvercin kanı ile yazmalıdır. Daha önce zikir ettik. ibibigin
kulagı dibinden kifayet edecek kadar kan aldıktan sonra
ibibigi salmalıdır.
Tılsımat'ın sekli budur


TILSIMAT (SAYFA76)
AHİDNAME(SAYFA20-50) ATASINDA

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lokman 17:16 14.01.16
AHİDNAME::

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vallâhü alâ mâ nekûlü
vekîlün. Ve âhedetküm bi ahdillâhi ve mîsâkihi. Ve
esmâihil mukaddeseti. Bi kelimâtillâhit tâmmâti. Ve bi
ızzetihi ve sultânihi ve ceberûtihi. Ve tâati fî halkıhi ve
azametihi. Ve arsihi ve kürsihi ve ardıhi ve semâvâtihi
ve cennetihi ve nârihi fe halaktüm li süleymân ibni
dâvud aleyhisselâm. En lâ yuhâliku ahdike ve lâ
mîsâkıküm ve lâ an mâ yenzelallâhü ileyke min esmâihil
mübâraketil meymûnetil mukaddeseti. En lâ yeûdi bi
seyinmin ma'sıyetike ba'dehü yevminâ hâzâ ve zâlike
yevmi kellezî tesmiyeti zâlikel yevmi min evvelihü ilâ
müntehâ feizâ kürühâ hâzihil ahdi. Ve hâzel yevmillezî
âhedtüm bi nebiyyullâhi beynenâ ve beyneküm kefîlün
ve vekîlün ve hâzihi yütâlibüküm minkümen entüm
hâliktümül hamdü min benî âdeme ve benâti havvâ ev
yühâlifü ehadün min ceysiküm alâ en te'huzûhü a'lâ
beriyyetehin feuhzibetüm bi zâlike ve kultüm semi'nâ
ve eta'nâ. Li hâzel melikil musalleti aleynâ ve bi
hâtemis sihîrilletî sehharalenâ. Lehâ ve akrarnâ bi
zâlike Feytatûsin ve Mebûsin ve Evbusin ve
Lestıynâbisin fe innî halaknâ ahdike ve eseruhü fî cemîı
benî âdeme ve benâti havvâ. Fe ente fî halli mînâ ve
min dîmâînâ ve esârinâ ve esbârinâ lihûminâ ındeke ve
lâ ya'fikenâ min ba'dinâ ve ba'deke ve hâtemi süleymân
ibni dâvud alel cinni ves seyâtîni. Minel islâmi alel cinni
ves seyâtîni. Vel gaylânis sehharati ve ümmüs sübyâni
vel âyâtihi. Ve bi hurmeti hâzihil ahdi ve lid da'veti ve lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Lokman 17:21 14.01.16
Lokman 17:52 14.01.16
büyük mendelini denilen kısım mendilden bahsetmekte beyaz büyük örtü olmalı küçük sanmayın bu kısmıda açıklıycam. büyük örtünün köşelerine ayetel kursi yazılır arapça 7 kez. sonra o dağa serdiğin zaman tam ortasına oturursun kılınç ve bıçak olması iyidir yazıyor sebebide cinler savaş aletlerinden çekindikleri gösteriyor. (yapaca olan bile olsa küçük mendilin üstüne ayetel kursiyi yazıpta üstüne falan oturmayın çarpılırsınız allah korusun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 06:49 09.04.16
Firdevsinin Davetnamesibden açılan ilginç bir konu.Teşekkürler Lokman kardeşim.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ebuisa 09:09 09.04.16
Elinize sağlık değerli bilgiler?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 15:56 29.05.16
dilan 23:27 29.06.16
evet bende görmüştüm firdevsinin davetnamesinde ama uyglamadım---güzel paylaşımö allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
cisri 14:49 11.07.16
Çok değerli bir çalışma emeğinize ellerinize gönlünüze sağlıkkk.Teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrr

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ruh 10:56 12.07.16
Ahidname ne icin okunur yatdımcı olurmusunuz

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2