Huddam ilmi

Ayetel Kürsinin Daveti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Huddam ilmi>Ayetel Kürsinin Daveti
HavasHoca 21:35 20.03.17
AYETEL KÜRSİNİN DAVETİ:
Bazı havas alimleri dediki; kim bu daveti hergün
Ayetel kürsi'den sonra bir defa veya Ayetel kürsi'nin
harflerinin adedi olan 170 defa veyahutta mürseller
sayısı olan 313 defa okursa, Allah Teala o kişiye
insanları ve cinleri musahhar eder. Gizli ve kapalı olan herseyi açıp kolaylık gösterir. İnsanoğlu eşyaların sebebinde tedbir eder.
Bu davet zorlu ve musibetli anlardan kurtulmak
içindir. Yatsı namazından sonra insanların olmadığı bir
yerde 313 defa Ayetel kürsiyi ve 7 defa da Daveti
okursun.
Seyh Ahmed el Buni dediki: bu daveti hergün beş
vakit namazdan sonra ve halvette iken 20 defa okursan,
Allah Teala Ayetel kürsinin huddamını okuyan kimseye
musahhar eder.

Okunacak davet duası budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil
âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ı ekûn.
Allâhümme innî eselüke ve etevesselü ileyke Yâ
Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ
Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü Yâ
Rahîmü Yâ hin Yâ hin Yâ hin Yâ Rabbâhü Yâ
Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü
Yâ Seyyidâhü Yâ Hüve Yâ Hüve Yâ Hüve Yâ Gıyâsî
ınde şiddetî Yâ enîsî ınde vahdetî Yâ Mucîbî ınde
da'vetî Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü. Allâhülâ ilâhe
illâ hüvel hayyul kayyûm. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmü yâ
men tekûmüs semâvâti vel ardu bi emrihi yâ câmiul
mahlûkâti tahte lutfihi ve kahrihi eselüke allâhümme
en tüsahharalî rûhaniyeti hâzi hil âyetiş şerîfeti
tüînenî alâ kadâi havâicî yâ men lâ te'huzühü
sinetün ve lâ nevm. İhdinâ ilel hakki ve ilâ tarîkın
müstekîmin hattâ esterîha minel levmi lâ ilâhe illâ
ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Yâ men
lehü ı ekûn semâ vâti ve mâ fîl ard. Men zellezî
yeşfeu ındehü illâ bi iznih. Allâhümmesfa'li ve
ersidnî fîhî ürîde min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve
fi'lî ve ameli ve bârikli fî ehlî yî men ya'lemü mâ
beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne bi
seyin min ılmih. Yâmen ya'lemü damîra ıbâdihi
sirran ve cehran eselüke allâhümme en tü sahhiralî
huddâme hâzihil âyetil azîmeti ved da'vetil münîfeti
ı ekûn ilî avnen alâ kadâi havâicî heylen heylen
cevlen cevlen meliken meliken yâ men lâ
yetesarrafü fî mülkih. llâ bimâ sâe ve sia
kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Sehhirlî abdike
kendiyâse hattâ yükellimünî fî hâli yakazatî ve
yüînenî fî cemîa havâicî yâ men ve lâ yeûdühü
hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Yâ Hamîdü Yâ
Mecîdü Ya Bâisü Yâ Sehâdü Yâ Hakku Yâ Vekîlü Yâ Kaviyyü Yâ Metînü kün lî avnen alâ kadâi havâicî bi
elfi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Aksemtü aleyke eyyühes seyyidül Kendiyâse ecibnî
ente ve huddâmike ve eînûni fî cemîı ümîrû bi hakki
mâ ta'tekıdînehü minel azamet. Vel kibriyâi ve bi
hakki hâzihil âyetil azîmeti ve bi seyyidinâ
muhammedin aleyhis salâtü vesselâm. Ecib
eyyühes seyyidil kendiyâs esreu minel berk. Ve mâ
emrinâ illâ vâhideten kelemhın bil basar. Ev hüve
akrabü innallâhe alâ külli şeyin kadîr.

Şeyh Ahmed el Buni derki: Kim Ayetel kürsiyi harfleri
sayısınca müteferrik bir şekilde herhangi bir hacetinin
yerine gelmesi için yazarsa, Allah Teala o hacetin
süratle yerine gelmesini sağlar. Bu birçok defalar
tecrübe edilmiş ve sonuç alınmıştır.

Ayetel Kürsi'nin hadimi olan Seyyid Kendiyas hazretlerini davet etmek için eğer gece yarısı 314 defa Ayetel kürsi ve her 100 defada bu davet okunur.314 defa okuma bittikten sonrada ayrıca 7 defa davet okunur.

Elü'lü Vel Mercan Fi Teshiri Mülükül Can
(İ.Çelebi)adlı eserden alıntıdır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
SiLence 08:56 22.03.17
Hocam Teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mehmet0133 10:30 22.03.17
ibrahimbayrak13 11:09 22.03.17
HavasHoca 12:45 22.03.17
ibrahimbayrak13 Nickli Üyeden Alıntı:
devetin arapçası yokmu
Soru sorduğun kişiyi etiketlersen haberi olur ve cevap verir.
Kaynak kitapta Arapçası varsa veririm.
Ayrıca bir başka konumda Arapçasını da vermişim.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Forumu iyice araştırıp bulamazsan chate gelip yardım iste.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 23:12 04.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Acizkul98 23:16 04.05.17
ibrahimbayrak13 11:24 11.05.17
slm alyküm hocam .Bu davetin tam manası ile ayrıntılı bir biçim de herkesin anlıcağı bir şekilde tam olarak aşama aşama nasıl yapılır anlatırsanız ? bizi memnun etmiş olursunuz .saygılar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 14:36 28.05.17
Bu güzel Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Gezgin 16:33 28.05.17
bu konularda tecrübe sahibi olmayanların kalkışmaması gereken uygulamalardan bir tanesi, eğlence olsun diye girişmeyin...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3