Huddam ilmi

Ayetel Kürsi'nin Daveti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Huddam ilmi>Ayetel Kürsi'nin Daveti
HavasHoca 07:49 02.05.16
:


AYETEL KÜRSİNİN DAVETİ:
Bazı havas alimleri dediki; kim bu daveti hergün
Ayetel kürsi'den sonra bir defa veya Ayetel kürsi'nin
harflerinin adedi olan 170 defa veyahutta mürseller
sayısı olan 313 defa okursa, Allah Teala o kişiye
insanları ve cinleri musahhar eder. Gizli ve kapalı olan herseyi açıp kolaylık gösterir. İnsanoğlu eşyaların sebebinde tedbir eder.
Bu davet zorlu ve musibetli anlardan kurtulmak
içindir. Yatsı namazından sonra insanların olmadığı bir
yerde 313 defa Ayetel kürsiyi ve 7 defa da Daveti
okursun.
Seyh Ahmed el Buni dediki: bu daveti hergün beş
vakit namazdan sonra ve halvette iken 20 defa okursan,
Allah Teala Ayetel kürsinin huddamını okuyan kimseye
musahhar eder.

Okunacak davet duası budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil
âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ı ekûn.
Allâhümme innî eselüke ve etevesselü ileyke Yâ
Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ
Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü Yâ
Rahîmü Yâ hin Yâ hin Yâ hin Yâ Rabbâhü Yâ
Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü
Yâ Seyyidâhü Yâ Hüve Yâ Hüve Yâ Hüve Yâ Gıyâsî
ınde şiddetî Yâ enîsî ınde vahdetî Yâ Mucîbî ınde
da'vetî Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü. Allâhülâ ilâhe
illâ hüvel hayyul kayyûm. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmü yâ
men tekûmüs semâvâti vel ardu bi emrihi yâ câmiul
mahlûkâti tahte lutfihi ve kahrihi eselüke allâhümme
en tüsahharalî rûhaniyeti hâzi hil âyetiş şerîfeti
tüînenî alâ kadâi havâicî yâ men lâ te'huzühü
sinetün ve lâ nevm. İhdinâ ilel hakki ve ilâ tarîkın
müstekîmin hattâ esterîha minel levmi lâ ilâhe illâ
ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Yâ men
lehü ı ekûn semâ vâti ve mâ fîl ard. Men zellezî
yeşfeu ındehü illâ bi iznih. Allâhümmesfa'li ve
ersidnî fîhî ürîde min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve
fi'lî ve ameli ve bârikli fî ehlî yî men ya'lemü mâ
beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne bi
seyin min ılmih. Yâmen ya'lemü damîra ıbâdihi
sirran ve cehran eselüke allâhümme en tü sahhiralî
huddâme hâzihil âyetil azîmeti ved da'vetil münîfeti
ı ekûn ilî avnen alâ kadâi havâicî heylen heylen
cevlen cevlen meliken meliken yâ men lâ
yetesarrafü fî mülkih. llâ bimâ sâe ve sia
kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Sehhirlî abdike
kendiyâse hattâ yükellimünî fî hâli yakazatî ve
yüînenî fî cemîa havâicî yâ men ve lâ yeûdühü
hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Yâ Hamîdü Yâ
Mecîdü Ya Bâisü Yâ Sehâdü Yâ Hakku Yâ Vekîlü Yâ Kaviyyü Yâ Metînü kün lî avnen alâ kadâi havâicî bi
elfi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Aksemtü aleyke eyyühes seyyidül Kendiyâse ecibnî
ente ve huddâmike ve eînûni fî cemîı ümîrû bi hakki
mâ ta'tekıdînehü minel azamet. Vel kibriyâi ve bi
hakki hâzihil âyetil azîmeti ve bi seyyidinâ
muhammedin aleyhis salâtü vesselâm. Ecib
eyyühes seyyidil kendiyâs esreu minel berk. Ve mâ
emrinâ illâ vâhideten kelemhın bil basar. Ev hüve
akrabü innallâhe alâ külli şeyin kadîr.

Şeyh Ahmed el Buni derki: Kim Ayetel kürsiyi harfleri
sayısınca müteferrik bir şekilde herhangi bir hacetinin
yerine gelmesi için yazarsa, Allah Teala o hacetin
süratle yerine gelmesini sağlar. Bu birçok defalar
tecrübe edilmiş ve sonuç alınmıştır.

Ayetel Kürsi'nin hadimi olan Seyyid Kendiyas hazretlerini davet etmek için eğer gece yarısı 314 defa Ayetel kürsi ve her 100 defada bu davet okunur.314 defa okuma bittikten sonrada ayrıca 7 defa davet okunur.

Elü'lü Vel Mercan Fi Teshiri Mülükül Can
(İ.Çelebi)adlı eserden alıntıdır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 07:53 02.05.16
Ayetel Kürsi'nin Daveti:

Sadece ayetel kürsiyyi riyazatlı ve tütsülü 314 kez okursanız yine geliyorlar.
1. gün arı sesi
2.gün eşek sesi
3. gün 3 uzun siyah giyinmiş kişi geliyor
4. gün seyyid kendiyas görünüyor.
kendinizi iyi korumaya almazsanız bayıltıyorlar gözünüzü 2 gün sonra hastanede açıyorsunuz.

Bu yazdığım gerçek bir tecrübedir ve mücerrebtir.Gaflet olunmaya...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 08:03 02.05.16
Ayetel kürsinin değişik bir daveti

HER TÜRLÜ AMEL İÇİN
Her türlü amel için 313 defa Ayetel kürsiyi ve şu Kasemide her defanın sonunda okursun;
Bisiryâhın kemeşyehlehın şelhametin talehın ıhdurû bârekallâhü fîküm ve aleyküm vefalû kezâ ve kezâ.

Okuduktan sonra yanına dört tane yeşil renkli kuş gelir.Kuşların kanatları birbirine yapışıktır. İhtiyacını giderdikten sonra kuşları gönderirsin.

Gönderme sarfiyesi budur:
İnsarifû ilâ mâ emertiküm bihi ven sarifû me'cûrîne bârekallâhü fîküm ve aleyküm ve hazâküm annâ hayrâ

اِنْصَرِفُوا اِلَـى مَا اَمَرْتِكُمْ بِهِ وَانْصَرِفُـوا مَأْجُورِينَ
بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَحَزَاكُمْ عَنَّا خَيْرًا
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 10:38 02.05.16
Ben bu ari esek sesi bunlari anlamiyorum cok sacma geliyor bana yani hic rahmani gelmiyor bana
rahmaninin oldugu yerde ari esek sesi ne alaka yada onlar gelmeden önce
ben buna inanmiyorum inanmak istemiyorum
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 10:50 02.05.16
Rahmani hadim Da'veti dir.Ve Rahmani hadimin emrindeki süfli ifritler seni vazgeçirmek için ve istediğinde ne kadar güçlü olduğunu test için korkuturlar.Eğer testi geçersen hadim gelir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 10:53 02.05.16
Eşek sesinden korkanlarda mi var ya
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 11:11 02.05.16
gunes Nickli Üyeden Alıntı:
Eşek sesinden korkanlarda mi var ya
Sen bir da'vet yapmaya kalk da bak olmayan ne sesler ne çıtırtılar duyarsın.Gece yarısı evin içinde eşek anırmasını duyunca şaşırıp korkmaman için olacakları bilip hazırlıklı olman gerekir.Düşün bir kere apartmanın 5 inci katındasın.Kedin yok ama birden odandan kedi geçip gidiyor ve ertesi gün eşek anırıyor.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 11:15 02.05.16
Haklisin bunu bilmesem korkardim ama bildigim icin birkere hih beni korkutunuz derim sonra da devam ederim okumaya yani mesela

dun deyil evelsi gün müzik dinloyordum kulakliklari takimistim ben evin duvari balkon camima yansiyor ve resmen bir gogle duvardan geçti yani arkamdan geçmiş oldu artik korkasimda yok
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 11:22 02.05.16
Sen iyisimi bir Da'vet çalış.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 11:26 02.05.16
Yok ben istemiyorum gerek yokk
zamani gelince onlar beni bulacaklar zaten.


Ben 3 günlük bir okuma yaptim herhal ondan gordum diye düşündüm
mülk suresini kaf 22 ayeti birde enam suresini okudummm
Üstüne de 100 salavat 100 istifar 100 ihlas 100 ayetel kursi birde 79 insirah hi okudum
79 insirahi senden caldim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3