Huddam ilmi

Evliyadan Harunu Reşit Hazretlerinin Daveti -Daveti Behlûliyye - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 5 
Huddam ilmi>Evliyadan Harunu Reşit Hazretlerinin Daveti -Daveti Behlûliyye
Eylül 23:58 12.02.18
Bu davet kibârı evliyadan hârunu reşit hazretlerinin davetidir. Bu davetin diğer ismi daveti reşidiyyedir. Bizim katımızda denenmiş ve sahih olduğu ıspatlanmıştır.
Eğer hadimini zabtetmek istersen 3 gün riyazetli oruç tutup her namaz ardından bu daveti 112 defa oku, 3 gün tamam olunca hadim gelir. Okuma anın güzel kokulu buhur yakmalıdır. Bu hatemide kağıda misk ve zağferan ve gül suyu ile yazıp okuma anında başında taşımalıdır.
Davet budur.
Evliyadan Harunu Reşit Hazretlerinin Daveti -Daveti Behlûliyye
Evliyadan Harunu Reşit Hazretlerinin Daveti -Daveti Behlûliyye

Okunuşu:
A’zemü aleyküm yâ maâşeral cân bikavlillâhi teâlâ yahtimü alâ kalbike ve yemhullâhul bâtıl ve yuhikkul hakka bi kelimâtihȋ innehû alȋmün bizâtissudûr. Ve sahhara leküm mâ fissemâvâti ve mâ fil-ardi cemȋan minhü inne fȋ zâlike liâyâtin likavmin yetefekkerûn, kul ûhiye ileyye ennehüs temea neferan minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur-ânen acebê, ve bikavlihȋ teâlâ in kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemȋun ledeynâ muhdarûn kezâlike tahdurûne bi kavlihi teâlâ ve iz sarafnâ ileyke neferan minel cinni yestemiûnel kur-âne felemmâ hadarûhu kâlû ensitû felemmâ kudiye vellev ilâ kavmihim münzirȋn, kâlû yâ kavmenâ innâ semi’nâ kitâben ünzile min ba’di mûsâ musaddikan limâ beyne yedeyhi yehdȋ ilel hakki ve ilâ tarȋkin müstekȋm, yâ kevmenâ ecȋbû dâiyallâhi ve âminû bihȋ yagfir leküm min zunûbiküm ve yücirküm min azâbin elȋm, vemen lâ yucib dâiyallâhi feleyse bi mu’cizin fil-ardi veleyse lehû min dûnihȋ evliyâe ülâike fȋ dalâlin mübȋn, ecȋbû ve accilû bil ecnehatit tayyâreti vellugâtil muhtelifeti ve bil esnâfil acemiyyeti, innallâhe alâ cem-uhüm iz yeşâu kadȋr, eynet tayyârûne fil hevâi eynel müsterikûne sema men fissemâi, eynel gavâsûne tahte etbâkısserâ eynel isnâni ve seb-ûne kabȋletün min kabâilil cinnil mü’zeneti bit tâati tahte dâireti hâtemi süleymân bin davûd aleyhimesselâm, eynel melikü seyyidûke sâhibül celebeti vel hâtemi merhaban bil mulûk vel müzheb sâhibü yevmül ehad, ve mürre sâhibü yevmül isneyn, vel ahmer sâhibü yevmüs sülesâi, ve burkân sâhibü yevmül erbai, ve şemhûreş sâhibü yevmül hamȋs, ve züb-a sâhibü yevmül cum-ati, ve meymûn sâhibü yevmüs sebti, ecȋbû tâatillâhillezȋ deâküm bisseb-il mesânȋ velkur-ânil azȋm, kayvânin delyethûnin behûnin yehûnin elânin merhaban merhaban bil mulûki eni’tû tâiȋne felâ tâate limahlûkin alâ mahlûkin belit tâatu lillâhil vâhidil kahhâr,vemen etânȋ tâian fekad etâ allâhü azze ve celle, feinnȋ mâ da’vetüküm illâ biesmâihȋ ve kelâmihi vemen asânȋ fekad ihtereka bişuvâzin min nârin ve men etâ tâian fekad selleme min sahatil cebbçari feaccilû vahdurû fȋ meclisȋ hâzâ bicibrȋle ve mȋkâȋle ve isrâfȋle ve azrâȋle velmelâiketül mukarrabȋne vehüm an zikri rabbihim lâ yefterûn, rabbül erbâb ve müshilül umûrus sa-âb, ve müsebbibül esbâb, ve mu’tikurrikâb, el azȋzül vehhâb ellezȋ taktaatirrevâsȋş şâmihâti liazametihȋ ve zelletirrikâbu liceberûtiyetihȋ, vesecede küllü şey-in li rubûbiyetihȋ tav-an liemrihȋ veli heybetihȋ, fehüve nûrunnûr ve nûruhû fȋ nûrin ve nûrun yahdau küllü cebbârin anȋdin ve şeytânin merȋdin mislünnûr alet tûr fȋ kitâbin mestûr, yemȋnen hevnen bilâhin evleyehin yâhin âhin hüvallâhüllezȋ lâ ilâhe illâ hû lehül hamdü fil ûlâ vel âhiretü velehül hükmü ve ileyhi turceûn. Eynen nasârâ velyehûd, ecȋbû dâiyallâhi, femen kâne minküm min eşbâhi ervâhil yehud feinnȋ aksamtü aleyküm bil uhûd, ve bihakki men enbeal mâü minel celmûd, bitevrâti mûsâ ve zebûru dâvûd, vemen kâne min eşbâhi ervâhin nasârâ feinnȋ aksamtü aleyküm biincȋli isâ, ve inküntüm min eşbâhi ervâhil müslimȋne feinnȋ aksamtü aleyküm bimuhammedin hâteminnebiyyȋn, ellâ ta’lû aleyye ve’tûnȋ müslimȋn, mâ da’vetüküm illâ fȋ kadâi hâcetil müslimȋn.
Hatem budur.
Evliyadan Harunu Reşit Hazretlerinin Daveti -Daveti Behlûliyye

Kaynak:Abdurrauf Etki

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
werty 00:57 13.02.18
ALLAH razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 01:00 13.02.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aryadua 09:25 15.02.18
Eysan 08:19 17.02.18
Labezerin 22:36 18.02.18
omergunce 15:22 23.02.18
Derdekea 10:04 24.02.18
Yafes 00:52 26.02.18
İpek 01:08 26.02.18
1 2 3 4 5