Huddam ilmi

Pazar Gününün Ruhani Varlığı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Pazar Gününün Ruhani Varlığı
Sin 13:51 27.02.18
PAZAR GÜNÜNÜN RUHANİ VARLIĞI

Pazar gününe ve gecesine ait olan bu İfrit çok kuvvetli olup, cinlerin ve şeytanların hiçbirisi asla buna
güç getiremezler. Hatta hiçbir huddam onun yanına
yaklaşamaz. Kuvvetli ve şiddetli bir ifrittir.
Güneş gezegenine mensub olan Pazar gününün ve
gecesinin birinci ve sekizinci saatlerine egemen olan
birinci İfritin ismi Hendervâş'tır
Bu İfrite ait olan
özel isimleri aşağıda görüldüğü gibidir.

İsimleride budur:
Ayleylehîlin yerhendîlin hemîlin helyûın
şemhîlin henkeheyûdin eşdehîlin

Bu birinci İfrit aracılığı ile insan
aklının ve fikrinin hayrete düşeceği, acaib tasarruflarda
ve garip uygulamalarda bulunabilirsin.
İstediğin her türlü dilekler için: (Sevgi ve muhabbet,
işlerinin yolunda gitmesi ve muradının hasıl olması
vb.)Aşağıda gelecek olan birinci hatemi yeşil renkli ipek
üzerine Pazar günü birinci saat olan güneş saatinde
yaz. Yazarken o saatin buhurunu yakar ve tütsülersin.
Daha sonra yazdığının üzerine azimeti okursun. Sonra
bu yazdığını güzel bir şeyle katlayıp, sağ pazuna
bağladıktan sonra taşırsan, Allah Tealanın izniyle her
alanda yardım alacağın gibi her arzuna ulaşmanda
sana bunun yeterli olacağını görürsün.
Eğer, bu hatemi bir bayrağa bağlarsan bu bayrak
inmeyeceği gibi onu taşıyan ordu da asla yenilmez olur.
Eğer bu hatemi savaşa giren ilk öncü kişinin üzerine
takarsan, o kişinin mensub olduğu ordu yenilmeyeceği
gibi Allah'ın inayetiyle zafer elde etmiş olur. Ancak bu
ameliyeden önce azimeti yedi defa okumak gerekir.
Eğer bu hatemi pazar günü saatinde yazıp, üzerine
aldıktan sonra, hazinedeki tılsımları, hareketleri,
manileri ve definedeki koruyucuları iptal edip, hiçbir
zorlukla karşılaşmadan Allah'ın izniyle defineyi çıkarır.
Eğer, bu hatemi bir kadın üzerinde taşırsa, kocası o
kadına büyük bir aşkla bağlanır. Bu kadın kocasına
üstün ve galip geleceği gibi talep ettiği şeyler Allah'ın
izniyle kendisinde toplanmış olur.
Eğer, bir kimse hatemi yazıp, tütsiledikten sonra yedi
defada azimeti okuyup hatemi üzerinde taşırsa, makam
sahibi ve saygın kişilere karşı her türlü üstünlük ve zafer
elde edeceği gibi onların katında Allah'ın izniyle kabul
ve takdir görmüş olur.
Eğer, bu hatemi bir vezir üzerinde taşırsa, Sultanın
nezdinde derecesi sürekli yükselmiş olur. Vezirin sözleri
o kadar makbul olurki, Sultan herşeyini o vezire danışır
ve onun fikirlerini kabul eder.

İz hemmet tâifetâni minkum en tefşelâ vallahu
veliyyuhumâ ve alallâhi felyetevekkelil mu'minûn. Ve
lekad nasarakumullâhu bi bedrin ve entum ezilletun
fettekullâhe le allekum teşkurûn. İz tekûlu lilmu'minîne
elen yekfîkum en yumiddeküm rabbukum bi selâseti
âlâfin minel melâiketi muzelîn. Belâ in tasbirû ve tettekû
ve ye'tûkum min fevrihim hâzâ yumdidkum rabbikum bi
hamseti âlâfin minel melâiketi musevvimîn. Ve mâ
cealehullâhu illâ buşrâ lekum ve litatmeinne kulûbukum
bihi ve men nasru illâ min ındillâhil azîzil hakîm. Liyaktaa
tarafan minellezîne keferû ev yekbitehum feyen kalibû
hâibîn.
Mezkur hatem görüldüğü gibidir:
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Acemi 13:57 27.02.18
Paylaşım için teşekkür ederim. Yazılana göre tehlikeli bir İfrit. Dikkatli olmak ta hatta uygulamamakta fayda var
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Miskin serkan 00:16 28.02.18
Havasokulu 08:23 28.02.18
Sayın Sin, Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi