Huddam ilmi

Davet-i Uzma (Büyük Davet) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Huddam ilmi>Davet-i Uzma (Büyük Davet)
Astra 09:35 19.03.18
Bu davete arştan tâ kürsiye kadar olan yerlerdeki melekler icâbet eder. yukarda
zikrettiğimiz şartlar ile aynıdır. (vakit, temizlik, oruç)
Daveti şerif budur

Bismillâhillezî kâmet biemrihissemâvât ve sebbehat lehül
melâiketü bi-ihtilâfillugât halakassemâe bikudretihî vedehal arda
bi-irâdetihî ve halakannucûme biikmetihî vefecceral bahra
bimeşîetihî vestevâ alâ cemîil eşyâi bikahrihî ve kudretihî ezeliyyül ezel kablel ezmânil gâbirati vedduhûrud dâhirati tebâreke fî cevheriyyetihinnûrâniyyetil unsuriyyetil ezeliyyeti, vatecebe bikudsil envâril lâûtiyyetil aliyyetil ezeliyyetil gâibeti anil beşeriyyetil beriyyetis sâbiteti fil ezhâniz zekiyyeti, tebâreket ve
tekaddeset esmâuke yâ rabbüllezî minke tetenevvea hikmetül ervâhir rûhâniyyetil munfasıleti bilkaval âliyyeti, tebâreket ve tekaddeset esmâuke ve azzame kibriyâuke velâ kâdira gayruke velâ kâhira sivâke feinnî ed-ûke biesmâikel husnâ ve kelimâtikel ulyâ
el-uzmâ elletî kulte bihâ licemîil eşyâi kün, fekâne mâ teşâu elletî kâne lâ yesbütü lisemâihâ ardun velâ semâun, es-elüke en teshir lî abîdike ve melâiketike hattâ esteînu bihim alâ mâ yurdîke, ve entel
musteânu, feinnî ed-ûküm yâ ma’şeral ervâhit tâhirînel mutî-atü lillâhi rabbil âlemîn, minel melâiketür rûhâniyyîn elmüvekkelîne binevâsil cinni veşşeyâtîn, bimâ aksamallâhu bihî alessemâvâti vel-
ardi fe-etet tâiatu bikudretihî, bilkelimâtil uzmâ vel-âyâtil ulyâ, billâhi vehüve rabbul âhiratu vel ûlâ, vebimça nezele bihî cibrîl aleyhisselâm alâ süleymân likâffetin nebiyyîn,Yâ heyâ şerâhiyâ edûnâyi asbâûtin âle şedâyin nûrunnûr âhin âhin tel-ele-e bihâhin veyâhin yâ hû yâ hû yâ hû şelîmin nemvâhin nemvâhin âhin heyâhin sahsahâ hashasâ hececâ âhin yehin yâ nûhin yâ heyhin nemûhin nemûhin nûn vebil ismillezî ehaze bihî
rabbunâ külle şey-in fehada-a vezelle, bil ismil mahzûnul meknûn, ehyâ şerâhiyâ sasfasin sasin edûnâyi asbâûtin âle şedâyin radiyallâhu anke ecîbûnî yâ melâiketü rabbî yâ şemhin şeymeyahin
billezî ter-idûne min mehâfetihî ve tahirrûne saikâ liheybetihil azîmeti, lâbisül mehâbetil hafiyyi bilkibriyâi, elmükellilu binnûrillezî beraka hayâlu behâu nûruhû eşraka tûru sînâ fenhede ve cerâ, ve harratül melâiketü saikân filhevâ, hâifetün min satveti
rabbussemâvâtil ulâ, tâiatun liesmâihil husnâ ve kelimâtihil uzmâ, vebil ismillezî lev tekelleme bihî minker rûhuletesâkatat ruûsul melâiketül kerûbiyyînhûrîn bârûhin eşmahin şemâhil âlî alâ külli berâhin tantîşin şefeşin ekrâkûkin ilâhun kuddûsun yâ zâ izzetin
yâ hâbûturâbehin bahin biâlimin taymûsâ batîsâ menîâ
bişedâyedin el-ir-âd taysâ bişemahin kayyûmen rahmânen yûsâ mâyûsâ hûlâyenin helhîsâ kazin katin allâhu allâhu elvâhdül kahhâr hû hû hûrasin hûgânin kebbâren ve cebbâren ebyaza beyzun mâ yûtin celle ve azze sultânin şemûtin şetmûtin bimasûreşin sasin samediyyin hû meysin tehmîsin sasin hû meysasayâ sasmûmehin hûsâhin yâ feştalîsin hû mesasayâ hû
melikül ardu vessemâu ecibnî yâ meytatarûn yehin yehin yehin yehin yehin yehin yehin biyehin biyehin ûreyâlin berhayâlin hûreyâlin şûreyâlin ragşeyâlin hûreyâlin lehfeyâlin berkeyâlinnûreyâlin aşyâlin gaşyâlin edreyâlin lehfeyâlin berkayâlin nûreyâlin aşyâlin gaşyâlin kalâyâlin azreyâlin serhayâlin tebâreke
rabbunâ mâ eazze izzihî ellezî elcemel cânu bikelimâtihî lâ ilâhe illâ hû accilû bikâfin min kâfin vebisâdin min sâdikin âhin ûheyin şûsahin şermehin bişatûrin şatûrin hâmîm ayn sîn kâf elif lâm mîm elif lâm mîm sâd rabbun yâ celîlül ecelli ecibnî yâ meytatarûn
ente ve cemîu a’vânuke ettâatu lillâhi veli esmâihî

G.Esrar2
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
canturk 17:55 19.03.18
Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 11:14 20.03.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Genciesrar 15:32 03.02.19
Arapçası olsaymış iyi olurmuş
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Logos 19:43 03.02.19
Epey uzunmuş bir kelimeyi yanlış okusa taklaya geldi gitti...
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BLueSea 20:16 04.02.19
Emeginizie saglik Allah razi olsun. Kac kere okunmasi gerekir? Kac gün okunmali? @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
maviokyanuslar 16:11 05.02.19
Hocam davetler var paylaşımlar çok güzel Allah razı olsun ama hep gelmek var hocam geri nasıl yolayabiliriz birde anlara nasıl etki altına alabiliriz gelenlerin çoğu açıklamalarda davet yapana saldıran bilir hatta öldure bilirde yazıyor geri gönderme ve nasıl etki ederiz bunuda yazsanız hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
selamidemir 12:41 15.02.19
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], yukarıda zikredilen şartları da paylaşır mısınız?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bwheel11 13:26 15.02.19
herzdieb1961 23:49 17.06.19
davetler ve paylaşımlar için çok teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2