Huddam ilmi

Arap Harerinin Melek, Hadim ve İdmarları (Gizli Formül) Hurıfu Mukatta - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Huddam ilmi>Arap Harerinin Melek, Hadim ve İdmarları (Gizli Formül) Hurıfu Mukatta
Sin 23:19 27.03.18
Arap Harerinin
Melek, Hadim ve İdmarları (Türkçe
Okunuşları)
Havass ilminde harflerin ilmi olarak geçen Hurufu Mukatta olarak çalışmalarda kullanılan Arap
harflerinin melek, hadim ve idmar tablosu aşağıdadır.
ARAP HARFLERİNİN MELEK ,HADİM VE İDMARLARI (Türkçe okunuşları)
HARF MELEĞİ HADİMİ İDMARI (GİZLİ FORMÜL)
ا Elif İsrâfil Hetmehtelfiyâil Hedheyûn ,Şelhemîdin,Tamhalalaşin,Behleylahın
ب Bâ Cebrâil Ceremheyâil Keşemşahın,Heylahın,Mehelşatın
ج Cîm Kârkâil Telkatyâil Hedmahın,Heleşlahahın
د Dâl Dardâil Sekmehyâil Heltafin,Mehlalahın,Şûiydin ,Şaşaltatin
ه He Dûzyâil Afrayâil Zabhatin,Hemkîkin,Heştıyt’in
و Vâv Zeftemâil Tûnyâil Mehdadûhin,Şelşemûhin,Berâhın
ز Zây Serfâil Almaşyâil Ma’draşin,Hetâtimin,Mahetin
ح Hâ Tenkefîl Tafyâil Helîhın ,Kemşelâtahın
ط Tâ İsmâil Asteyâil Şemhetin ,Malşahın,Malhaşın ,Tamahın
ي Yâ Serketâil Herdekıyl Damğiğin,Helhefin,Şûyidhın
ك Kef Hurûzâil Şemhayâil Şafrudin ,Hemîtâ ,Hatşin
ل Lâm Tâtâil Tahteyâil Ğağîtin ,Tehmaşin,Halaşedamin
م Mîm Rûmâil Şerâhîl Hacemşatın,Kelityâtın,Medmadın
ن Nûn Havlâil Sa’riyâil Şağîğin ,Dalhamin ,Bahîtin
س Sîn Hemvâkîl Hetğîl Masta’in ,Atladin,Hıymin,Altalin
ع Ayn Lûmâil Şarhîl Lahtamin,Ğadifin,Erzadin
ف Fe Mîrahmâil Şatâtîl Kebtamin,Raztaşin,Hehıytin
ص Sâd Ahcemâil Herdeyâl Şarûhın,Hemşin
ق Kâf Atrâil Azkîl Ğadğasin,Talhiyâş
ر Râ Emvâil Dehrâbîl Alaltafin,Almîhin, Dey’umin
ش Şîn Hemzâil Hardiyâil Şatîfin ,Ka’iylin
ت Te Azrâil Marğavîl Şehîrin ,Heğîlin ,Tûneş
ث Se Mîkâil Canşiyâil Kederûs ,Ta’Matisin
خ Hı Mehkâil Hemlîl Amutyârin ,Vâkişin, Râkişin,Dahûyatin
ذ Zâl Ahrâil Rafa’yâil Alalamahasin,Sahda’in,Şehlatin
ض Dâd Atkâil Kelğiyâil Yûhın,Rûhın,Emûşin,Tamlaşitin,Absû’in
ظ Zâ Tûrâil Tarhayâil Hemyetyuvâşin, Ma’din,Maşatin
غ Ğayn Lûğail Selkefîl Eş’talafin,Heyûtin ,Şatatafin, Kelkefafi

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Eylül 15:55 30.03.18
Allah razı olsun kardeşim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 08:41 03.04.18
Sayın Sin, Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yafes 01:38 04.04.18
Labezerin 12:32 08.04.18