Huddam ilmi

Cin padisahi daveti 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Cin padisahi daveti 2
avira 15:40 05.06.18
Bu daveti okumaya devam eden bir kimse bu cin padişah ları ile herhalde uyanıklık halinde görüşebilir. En az günde (184) defaokunur. Arkasından (9) kere de Esmaü'l-Hüsna okunınası lazımdır . Okuma zamanında az da olsa devamlı, bahur yakmak gerekir. Müddeti tasarrufu (l 10) gUndür. Okumaya başlamadan
evvel yUz istiğfar, yüz salavatı şerife, üç İhlas, bir Fatiha, E lif lam mim'den müflihiin'a kadar okunduktan sonra Ayet'el-Kürsi okunup sağına. soluna, Usrtıne, altına, önüne, arkana, yedinci ile etrafına, nefes edilir. Sekizinci Ayet'el-Kürsi'yi de okuyup nefesini içine çekersin. Kaserne bundan sonra başlanır:Bismillibirrahmanirrah•ym Aksemtü aleyküm yi seyyide meytatarune ve yi melike mezhebi ve yi melike
ebyada ve yi melike abmerin ve ya melike berkine ve yi melike şemliOraşin ve yi melike zubeati ve yi melike meymuni ecibu da'veti vabdaru meclisi hazi fi eyyi suratin yublekune bi izniilahi teili ve illi fenfUzu li tenfizOne illi bi sultanin bi bakkıllezi halekani ve halekakUm ve hilve rabbüküm vallibU ala kilili şey'in kadir.

Zuhuratın gecikmesi halinde:

Ve innehii"le kasemün lev ta'lemune azaym.
Ayet-i kerimesini kasemle beraber okumak lazımdır.
Zuhurattan sonra iş bu ahid kasemle beraber okunınası gerekir.
Ve bi hurmeti hazibil ahdil me'hOzi aleykümül inlayide ti emertüküm bihi yi huddime bi ızzetil azizil müteazzizi ti ızzihi ve evfô bi abdiliahi izi ihedtüm ve li tenkudul eymine ba'de tevkidihi ve kad cealtümüllihe aleyküm kefili.
Cinlerden birisine malik olmak ve daima beraberligini teminetmek için:Mellikni nasýyetel hadimine yi seyyide meytatarune
emlik bihim mülken timmen yahdimüni ve en yücibOni ili mi üridü inneke fe'ilnn li mi türidU ve mellektebüm esraran bi esmi ike yi miliket mülki mellikni klillebüm ecmeýyne yi zel eelili vel ikrim.
Geldikleri zaman konusmayacak olurlarsa onlari konusturmak için:
Ve .bi hakkı rabbi ve rabbikümül mükıymillezi entaka
külle tey'in sihıbül kelimi vel a'lami bi hakkı men fe.vkaküm
ali ktllli menzileb* .
•
Duası kaseme ilave edilir. Vefk iki adet yapılır. Birisi daima üzerinde taşınır.
Digerini de okurken karşında ve bağura maruz bir yerde
bulundurursun. Her zaman tahareti k~ile halinde olmak, daima abdestli bulunmak, her türlü haramdan kaçınrnak, beş vakit namazı kılmak, az yemek, az uyurnak, az konuşmak, her namazdan sonra (3025) kere "Ya Mücib" ism-i şerifini okumak
ve her yüzde bir defada:

Bismillibirrahminirrabýym* Ve izi seeleke ýbidi anni fe inni kanöün ücibü da'veted daa izi deini felyestecibli vel yü'minu bi lea-llehnm yersüdtln* Ayet-i kerimesini okumak lazimdir. ·
Gizli ilimler hazinesi 4 cilt kitabindan alintidir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 23:11 29.08.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], konu paylaşımınız için teşekkür ederiz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Batubey 22:43 04.09.18
Ademm 17:13 30.10.20
Kardeşim emegine saglik güzel paylaşım olmuş
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi