Huddam ilmi

Ruhanilerle konuşup hacetini almak - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Huddam ilmi>Ruhanilerle konuşup hacetini almak
MrBerkHD 11:10 23.12.18
Eğer ruhanilerle konuşup hacetini almak ve yerine getirmelerini istersen, gece yarısı kalkıp kamerin önünde dur. Sonra kamerin şu isimlerini oku:
اونَنيث يونَنيث كونَنيث اقسمت عليك باسماء الملائكة المقدميْ فِ السماءالاولى فِ عسكر الشمس
Burada birinci kat semanın meleklerinin isimleri ile askerlerinin ve ileri geleninin ismini zikret sonra
Okunuşu:
Evnânîsün yûnânîsün aksamtu aleyke biesmâil melâiketil mukaddimîne fissemâil ûlâ fî askeriş şemsi………………………………..
Entücîbenî fî hâzel vakti ve tursilü lî rûhu agreygarîtin liyemdâ fî murâdî vefî küllemâ erselehû fîhi ve yekûnu yukabbelu minnî küllemâ eredtehû.
Bu kasemi önünden duman yükselinceye kadar okumaya devam et. Ervahı mukaddeseden birisi sana gelip her türlü hacetini yerine getirirler.
Ruhanilerle konuşup hacetini almak:
Eğer ervah ile konuşmak ve hacetini almak dilersen, boynuna azcık su döküp bu isimleri oku:
فرونخونهم ضطنطهرتع بينتهمس هطرهلس يه فقعيس فس نقصقس طهعيدكيه
تهمس نفع انتيتقلق قفعهيتهق نيس بوقص طهعيد عقيق فلمسطي قيرفسوس
افعينصياه يَّهيوريَّه نسفرصيغنا انتم ايها الملائكة الملائكة الجليلَ اقسمت بهذه
الاسماء عليكم الله القدوس الَّى ليس لَ بدل عفويَّه بصفياه جرفسيس
دشهنش بشميعه هفولياه اسونفطياه هيشت عش ياه باروخ ش يم كبود
ملحوتوا لعولم اهاهيني واصياد ان تفهمونِ وتكشفولى كلما اريده وافهم وانظر
واحد منكم ولايؤذينى فِ جسمى ولا فِ عقلى ويعرفنى كيف اصل واحضُ ما اريد
منكم
Okunuşu:
Ferûnahûnehemin zatnetahertein beynetehmesin hetarhelsîhin fak-aysin fesnekaskasin tah-îdekiyehin tehmesin nefein enteyteklekin kaf-ahyetehekin neysebûkasin tah-îdin akîkin felmestayin kayrefesûsin ef-aynesayâhin yâheyûreyâhin nesfersayganâ entüm eyyühel melâiketül melâiketül celîletü aksamtu bihâzel esmâi aleyküm Allâhul kuddûsül lezî leyse lehû bedelün afûyâhin bisafyâhin cerfesîsin deşreheneşin beşmîahin hefûleyâhin esûneftayâhin hîşetin aşyâhin bârûhin şîmin kebûdin melhûtevâ leûlemin ehâhîneyin vâsayâdin en tefhemûnî vetekşifûlî küllemâ ürîduhû vefhem vebzur vâhidun minküm velâ yu’zînî fîcismî velâ fî aklî ve yuarrifnî keyfe aslun vahzur mâ ürîdü minküm.

Eğer bedenin ve elbisen temiz ise maksat hasıl olur, amma eğer temiz değilsen maksat hasıl olmaz ve helak olmaktan kork.
Ruhanilerle konuşup hacetini almak;Eğer kudsi ervah ile konuşup onlardan her türlü ilmi ve her türlü şeyi haber almak istersen, gece yarısı kalkıp temiz elbise giyin. 2 rekat hacet namazı kıl. Sonra tekrar secdeye varıp bu isimleri 20 defa oku
اقعنصيا يَّهوريَّصنفينا
Ak-ansayâ yâhûreyâsanfeyenâ
Başını secdeden kaldırdığın vakit görürsünki kudsi ervah her tarafında hazır beklerler, hemen selam verip dilediğini konuş.
Ruhanilerle konuşup hacetini almak;
Gecenin ….. saatinde bir kırmızı …….levha alıp bu hatemi çiz, sonra bu ismi şerifi okuyup ardından bunu okumaya devam etsen ervahtan bir bölük gelip seninle konuşur.
Okuyacak budur: بح قِ ا هذِهِ الاا اْ سماءِ اِئْتِنِى بِ ا م ا لائِ ا كتِ ا ك Bihakki hâzihil esmâ-i i’tinî bimelâiketike
Ruhanilerle konuşup hacetini almak
Eğer 3 gün halvette riyazetli oruç tutup her gün…….. defa okusalar çok büyük havvaslar zuhur eder. Ez cümle bütün mahlukat kendisine musahhar olur. Alemlerin kapıları o kişiye açılır. Alemi gaybten dilediği nesneyi hemen filhal önüne koyu verirler. Allahu tealadan gayri hiç kimseye muhtaç olmaz. Ervahtan bir bölük musahhar olur, eğer tayyi mekan eğer havada uçmak her ne dilese hemen yerine getirirler. Ta mağrib ten meşrika alemde her ne olup bitse hepsini haber verirler. Sayılmayacak havvaslar bahşolunur.
Okuyacak budur: وعنت الوجوه للحي القيوم
İstinzalı melek ve ervahı teshir etmek
ذْنِ ا ربِ هِ ا و ا م
ِا ومِ ا ن الْجِ ن ا منْ ياعْ ا ملُ با اْ يْ يا ا ديْهِ بِا نْ يازِغْ مِنْهُمْ ا عنْ أَمْرِ ا نَ نُذِقْهُ مِنْ عا ا ذابِ
ال ه سعِيرِ
ياعْ ا ملُو ا ن ا لَُ ا ما يا ا شاءُ مِنْ ا م ا حارِي ا ب ا وتا ا ماثِي ا ل ا وجِ ا فانٍ ا كالْ ا ج ا وابِ ا وقُدُورٍ ا راسِ يااتٍ ا اْ عملُوا
أآ ا ل ا داوُو ا د شُكْرًا ا وقالِيلٌ مِنْ عِباادِ ا ي ال ه شكُورُ
vemine-lcinni men ya’melu beyne yedeyhi bi-iżni rabbih vemen yeziġ minhum ‘an emrinâ nużikḣu min ‘ażâbi-ssa’îr Ya’melûnelehu mâ yeşâu min mehârîbe vetemâśîle vecifânin kelcevâbi vekudûrin râsiyât i’melû âle dâvûde şukrâ vekalîlun min ‘ibâdiye-şşekûr.
40 gün boyunca halvet bir yerde bu ayeti kerimeleri her namaz ardından 100 defa zikret, okurken lübanı zeker buhur et. 40 tamam olunca göz perdelerindeki bütün hicaplar kaldırılır, duvarlar yarılıp bembeyaz bir şehir görürsün, sağında ve solunda iki tane nehir görürsün, yemyeşil yerlerde mercandan ağaçlar görürsün, bu bahçenin içinde beyaz ipek ler döşelidir. İpek üzerindede yakut ve incilerle kaplı kürsiler vardır. Onları görünce Allahü tealaya tevekkül edip makamından kalk. Amma taki reislerden biri gelip kürsisine oturuncaya kadar, kimseyle konuşma, reisleri kürsisine oturunca sana selam verir sende (İ’melû âle dâvûde şukrâ) diye selamını al, sonra Cinlerden bir bölüğün reisi gelip kürsisine oturunca sana selam verir, sende yine (i’melû âle dâvûde şukrâ) dersin. Sonra gök yüzünden çok kalabalık bir ordu senin üzerine doğru inerler, başlarındada büyük bir melek vardır, bunların hepsi bembeyaz güyümlidirler. Buna dahi 3 defa (i’melû âle dâvûde şukrâ) diyerek selam ver. Bunlar seninle süryanice konuşurlar, amma sen Allahü tealann izni ile bunları anlarsın. Bunlarla aranda dostluk kurmak istediğini ve sana kardeş olmalarını istediğini söylersin, onlar sana şartlarını söylerler, kabül ettikten sonra sana üzerinde (hasbiyallâhu ve ni’mel vekȋl) yazılı olan altın bir hatem verirler. Bu hatemin ruhanisi her zaman senin yanında durur, nereye gitsen seninle birlikte gelir. Sen onu görürsün amma sen başka kimse onu görmez. Bu ruhanȋ senin her türlü isteğini yerine getirir, ister mal ister dünya ne istersen alemi gayptan hemen hazır eder. Dilersen tayyi mekan yaparsın, dilersen insanlara görünmezsin, dilersen havada uçmak gibi çok acayip işler yaparsın.


Hocalarım.Arvişimde Bulmuştum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
haydar95 12:42 23.12.18
Allah razı olsun allah iliminizi artırsın

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
MrBerkHD 13:02 23.12.18
ebureyhan 19:47 02.03.19
Güzel bir paylaşım teşekkür ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ehl Dost 20:36 02.03.19
GrayHatGhost 06:33 13.03.19
Tüylerim diken diken oldu.
Korkunç

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eylül 11:38 13.03.19
GrayHatGhost Nickli Üyeden Alıntı:
Tüylerim diken diken oldu.
Korkunç
Korkunç olan nedir?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Arda 16:12 24.04.19
MrBerkHD Nickli Üyeden Alıntı:
Eğer ruhanilerle konuşup hacetini almak ve yerine getirmelerini istersen, gece yarısı kalkıp kamerin önünde dur. Sonra kamerin şu isimlerini oku:
اونَنيث يونَنيث كونَنيث اقسمت عليك باسماء الملائكة المقدميْ فِ السماءالاولى فِ عسكر الشمس
Burada birinci kat semanın meleklerinin isimleri ile askerlerinin ve ileri geleninin ismini zikret sonra
Okunuşu:
Evnânîsün yûnânîsün aksamtu aleyke biesmâil melâiketil mukaddimîne fissemâil ûlâ fî askeriş şemsi………………………………..
Entücîbenî fî hâzel vakti ve tursilü lî rûhu agreygarîtin liyemdâ fî murâdî vefî küllemâ erselehû fîhi ve yekûnu yukabbelu minnî küllemâ eredtehû.
Bu kasemi önünden duman yükselinceye kadar okumaya devam et. Ervahı mukaddeseden birisi sana gelip her türlü hacetini yerine getirirler.
Ruhanilerle konuşup hacetini almak:
Eğer ervah ile konuşmak ve hacetini almak dilersen, boynuna azcık su döküp bu isimleri oku:
فرونخونهم ضطنطهرتع بينتهمس هطرهلس يه فقعيس فس نقصقس طهعيدكيه
تهمس نفع انتيتقلق قفعهيتهق نيس بوقص طهعيد عقيق فلمسطي قيرفسوس
افعينصياه يَّهيوريَّه نسفرصيغنا انتم ايها الملائكة الملائكة الجليلَ اقسمت بهذه
الاسماء عليكم الله القدوس الَّى ليس لَ بدل عفويَّه بصفياه جرفسيس
دشهنش بشميعه هفولياه اسونفطياه هيشت عش ياه باروخ ش يم كبود
ملحوتوا لعولم اهاهيني واصياد ان تفهمونِ وتكشفولى كلما اريده وافهم وانظر
واحد منكم ولايؤذينى فِ جسمى ولا فِ عقلى ويعرفنى كيف اصل واحضُ ما اريد
منكم
Okunuşu:
Ferûnahûnehemin zatnetahertein beynetehmesin hetarhelsîhin fak-aysin fesnekaskasin tah-îdekiyehin tehmesin nefein enteyteklekin kaf-ahyetehekin neysebûkasin tah-îdin akîkin felmestayin kayrefesûsin ef-aynesayâhin yâheyûreyâhin nesfersayganâ entüm eyyühel melâiketül melâiketül celîletü aksamtu bihâzel esmâi aleyküm Allâhul kuddûsül lezî leyse lehû bedelün afûyâhin bisafyâhin cerfesîsin deşreheneşin beşmîahin hefûleyâhin esûneftayâhin hîşetin aşyâhin bârûhin şîmin kebûdin melhûtevâ leûlemin ehâhîneyin vâsayâdin en tefhemûnî vetekşifûlî küllemâ ürîduhû vefhem vebzur vâhidun minküm velâ yu’zînî fîcismî velâ fî aklî ve yuarrifnî keyfe aslun vahzur mâ ürîdü minküm.

Eğer bedenin ve elbisen temiz ise maksat hasıl olur, amma eğer temiz değilsen maksat hasıl olmaz ve helak olmaktan kork.
Ruhanilerle konuşup hacetini almak;Eğer kudsi ervah ile konuşup onlardan her türlü ilmi ve her türlü şeyi haber almak istersen, gece yarısı kalkıp temiz elbise giyin. 2 rekat hacet namazı kıl. Sonra tekrar secdeye varıp bu isimleri 20 defa oku
اقعنصيا يَّهوريَّصنفينا
Ak-ansayâ yâhûreyâsanfeyenâ
Başını secdeden kaldırdığın vakit görürsünki kudsi ervah her tarafında hazır beklerler, hemen selam verip dilediğini konuş.
Ruhanilerle konuşup hacetini almak;
Gecenin ….. saatinde bir kırmızı …….levha alıp bu hatemi çiz, sonra bu ismi şerifi okuyup ardından bunu okumaya devam etsen ervahtan bir bölük gelip seninle konuşur.
Okuyacak budur: بح قِ ا هذِهِ الاا اْ سماءِ اِئْتِنِى بِ ا م ا لائِ ا كتِ ا ك Bihakki hâzihil esmâ-i i’tinî bimelâiketike
Ruhanilerle konuşup hacetini almak
Eğer 3 gün halvette riyazetli oruç tutup her gün…….. defa okusalar çok büyük havvaslar zuhur eder. Ez cümle bütün mahlukat kendisine musahhar olur. Alemlerin kapıları o kişiye açılır. Alemi gaybten dilediği nesneyi hemen filhal önüne koyu verirler. Allahu tealadan gayri hiç kimseye muhtaç olmaz. Ervahtan bir bölük musahhar olur, eğer tayyi mekan eğer havada uçmak her ne dilese hemen yerine getirirler. Ta mağrib ten meşrika alemde her ne olup bitse hepsini haber verirler. Sayılmayacak havvaslar bahşolunur.
Okuyacak budur: وعنت الوجوه للحي القيوم
İstinzalı melek ve ervahı teshir etmek
ذْنِ ا ربِ هِ ا و ا م
ِا ومِ ا ن الْجِ ن ا منْ ياعْ ا ملُ با اْ يْ يا ا ديْهِ بِا نْ يازِغْ مِنْهُمْ ا عنْ أَمْرِ ا نَ نُذِقْهُ مِنْ عا ا ذابِ
ال ه سعِيرِ
ياعْ ا ملُو ا ن ا لَُ ا ما يا ا شاءُ مِنْ ا م ا حارِي ا ب ا وتا ا ماثِي ا ل ا وجِ ا فانٍ ا كالْ ا ج ا وابِ ا وقُدُورٍ ا راسِ يااتٍ ا اْ عملُوا
أآ ا ل ا داوُو ا د شُكْرًا ا وقالِيلٌ مِنْ عِباادِ ا ي ال ه شكُورُ
vemine-lcinni men ya’melu beyne yedeyhi bi-iżni rabbih vemen yeziġ minhum ‘an emrinâ nużikḣu min ‘ażâbi-ssa’îr Ya’melûnelehu mâ yeşâu min mehârîbe vetemâśîle vecifânin kelcevâbi vekudûrin râsiyât i’melû âle dâvûde şukrâ vekalîlun min ‘ibâdiye-şşekûr.
40 gün boyunca halvet bir yerde bu ayeti kerimeleri her namaz ardından 100 defa zikret, okurken lübanı zeker buhur et. 40 tamam olunca göz perdelerindeki bütün hicaplar kaldırılır, duvarlar yarılıp bembeyaz bir şehir görürsün, sağında ve solunda iki tane nehir görürsün, yemyeşil yerlerde mercandan ağaçlar görürsün, bu bahçenin içinde beyaz ipek ler döşelidir. İpek üzerindede yakut ve incilerle kaplı kürsiler vardır. Onları görünce Allahü tealaya tevekkül edip makamından kalk. Amma taki reislerden biri gelip kürsisine oturuncaya kadar, kimseyle konuşma, reisleri kürsisine oturunca sana selam verir sende (İ’melû âle dâvûde şukrâ) diye selamını al, sonra Cinlerden bir bölüğün reisi gelip kürsisine oturunca sana selam verir, sende yine (i’melû âle dâvûde şukrâ) dersin. Sonra gök yüzünden çok kalabalık bir ordu senin üzerine doğru inerler, başlarındada büyük bir melek vardır, bunların hepsi bembeyaz güyümlidirler. Buna dahi 3 defa (i’melû âle dâvûde şukrâ) diyerek selam ver. Bunlar seninle süryanice konuşurlar, amma sen Allahü tealann izni ile bunları anlarsın. Bunlarla aranda dostluk kurmak istediğini ve sana kardeş olmalarını istediğini söylersin, onlar sana şartlarını söylerler, kabül ettikten sonra sana üzerinde (hasbiyallâhu ve ni’mel vekȋl) yazılı olan altın bir hatem verirler. Bu hatemin ruhanisi her zaman senin yanında durur, nereye gitsen seninle birlikte gelir. Sen onu görürsün amma sen başka kimse onu görmez. Bu ruhanȋ senin her türlü isteğini yerine getirir, ister mal ister dünya ne istersen alemi gayptan hemen hazır eder. Dilersen tayyi mekan yaparsın, dilersen insanlara görünmezsin, dilersen havada uçmak gibi çok acayip işler yaparsın.


Hocalarım.Arvişimde Bulmuştum.
Deneyen var mı?
Cidden felaket bir şey.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
MrBerkHD 19:10 06.09.19
toprakdere 19:29 06.09.19
AY ile ilgili uygulamalar büyü diye okumuştum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2