Huddam ilmi

Hüddam, Genis Ve Ayrintili Bilgi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Huddam ilmi>Hüddam, Genis Ve Ayrintili Bilgi
SouL 04:31 15.02.19
Bu Yazi (Alintidir)ve En Dogrusunu ALLAH Bilir.

Hüddam Nedir?


Ayetlerin okunmasıyla elde edilen güçle kişiye yardımına gelen hizmetçi konumundadırlar. Cinlerden daha üstün yetenekleri vardır.Buna sahip olan dinine ve genel ahlak kuralları içerisinde hareket etmesiyle cenabı hak tarafından ona verilen bir hediyedir .Her hangi bir yanlış hareket sonucunda kişinin gerekli öz veriyi göstermediğinden dolayı ,bütün yetkiler alınarak kişi yalnız bırakılır.Bir daha da bu gücü elde etme şansı azalır.Müslüman ve inançlı olurlar.
Temel olarak zaman ve mekan kavramları olmayan,istediği şekle girebilen, ışık hızında veya daha fazla güçle hareket edebilen,yerçekiminin etkisinde kalmadıklarından dolayı boşlukta hareket edebilen,beslenme alışkanlıkları bizden daha farklı olan ,bedensiz varlıklar diyebiliriz.


Hüddam Edinmenin Yollari1- Kuranı kerimin tamamını yada belli sure yada ayetlerini vird edinerek (sürekli ve düzenli şekilde okuyarak) o surelerin hadimlerinin yardımı sağlanır. Bir insan bir ayet, sure yada kuranı kerimin tamamını okuduğu zaman hadim olan melek yada cinlerden birisi hemen orda hazır olur. Sürekli okuyan kimse özel bir statü kazanır ve tutulan listeye girer. Kişi okurken melek ve cinler başında pervane olurlar. İnsan yanlış okuduğu zaman yüksek sesle doğrusunu okur ve düzeltirler. Böylece kişinin hatasınıda tamamlamış olurlar. Eğer okuyan insan dünyevi bir maksat için okumuşsa onu yerine getirmek için çalışırlar. Uhrevi bir maksat için okumuşsa Allah’a o kişi adına dua eder ve istediğini vermesi için yalvarırlar.

2- Hüddam edinmek deyince hepimizin aklına gelen, sakıncaları hesap edilmeksizin keşke bende edinsem dediğimiz, belirli usuller, azimetler ve riyazatlar sonucu kendini bir sure yada ayetin hizmetine adamış olan Müslüman cinleri kendine bende etmekten ibarettir.

Burada hemen şunu belirtmek isterim ki cinler bundan hiç hoşnut olmazlar. Çünkü birinin hizmetine giren cin artık sure yada ayetin hadimi değildir. Fakat Müslüman oldukları için, sürekli o sure yada ayetin okunmasına hürmeten insana zarar vermez ve isteklerini yerine getirir.

Bir kimse hüddam için riyazata girip evrad ve ezkara başladığı vakit melek ve cinlerin bundan hemen haberi olur ve maksadını bilirler.

Bir müddet kişinin riyazatı kesmesini beklerler. Eğer kesmez ve devam ederse bıraktırmak için çeşitli şekillerde korkuturlar. Daha bırakmazsa hadim taifesinden bir cin gelir. Eğer riyazat yapan bu gelenin gerçek hadim olduğu düşüncesine kapılır ve riyazatı bırakırsa (ki yüzde 90 ı bırakır) o cinle ömür boyu görüşür. Yok bırakmaz devam eder ve usulü tamamlarsa artık o cin taifesi surenin hüddamlığından azledilip o kişinin hizmetine verilir. O surenin hadimliğine de başka bir taife geçer.

Her sure ve ayetin hüddamının bir unvan ve mertebesi vardır. Surenin hadimliği görevi onlara geçince artık asıl isimleri ne olursa olsun o unvan ve ismi kullanırlar.
Peki cinler kendilerine zarar verilmesine ve ulvi hizmetlerinin son bulmasına sebep olan insanlara zarar verirlermi?
Cinler Müslüman olduğu için, okunan sure ve ayetinde hürmetine riyazat yapana zarar vermezler ama buğzederler. Çünkü onun yüzünden ulvi bir vazifeden alınmışlardır. Velevki riyazat yapan kişi islamı hakkıyla yaşayan kişi olmasa bile.
Fakat bazen aile efradı eğer uygunsuz yaşayan insanlarsa onlara zarar verebilir yada korkutabilirler.

Hüddam Nasil Kullanilir?

Ey Talip! Bu hasse ülemanın gizlemis oldugu bir
sırdır. Sen bu sırrı iyi muhafaza et. Bu, Cin krallarının
sırlarına vakıf olmak içindir. Bu sır icabette seridir. Bu
sır, itaatin kendisine benzeri gibi, güzel ahlak ve alemin
senin önünde durması gibidir. Hacetin göz açıp
yumuncaya kadar süratle yerine gelir. Sana herseyden
haber verip, istediklerini yaparlar. Senin istedigin
herseyi sana getirirler. Senin için hiçbir perdeye gerek
yoktur. Bu ameli yapmak sana eziyet vermez. Sen bu
ameli yaparsan basarılara ulasırsın. Ama sen bu sırrı
herkesden gizle.
Seyh Süleyman Feleki den nakledilen huddam
kullanmanın sekli ve sıfatı söyledir: Altın, Gümüs ve
Bakırdan birer miskal al. Bu üç madenden bir yüzük
yap. Günesin serefinde, su hatemi yapmıs oldugun
yüzüge nakset:

Yüzüge hatemi naksettikten sonra, yüzügü üç gece
yıldızlat. Gündüzleri ise bos ve karanlık bir odada bırak.
Asagıda gelecek olan Azimetide üç (3) gün ve üç (3)
gece, gece yarısı ve gündüzün ortasında yirmibir (21)
defa oku. Huddam sana siyah köle seklinde zahir olur
ve "Hacetin nedir, ne istiyorsun” diye sorar. Sende ona:
"itaat ve hizmeti murat ediyorum, senin üzerine benim
hakkım vacib oldu” dersin. O sana: "Çabuk ol, itaat
bendendir” der. Sende ona Azimeti okur ve "Bu yüzüge
naks olunan hakkı için benden bir saat dahi olsa
ayrılma, sana emrettigim ve yemin verdigim seyler
üzerinde bana muhalefet etme” dersin. Artık senin
murat ettigin sey tamamlanmıstır. Bu amelin buhuru ise,
yüzügün yıldızlatıldıgı ve Azimetin okundugu vakit, Ud,
Amber, Misk, Kavana ve Ummaldır. Bu buhurları
gülsuyu ile karıstırıp, hamur haline getir ve nohut
büyüklügünde haplar yapıp gölgede kurut. Bundan sonra hacet zamanı geldiginde bunları buhur olarak yak. Anla! _rsad olursun.
Yirmibir (21) defa okunacak Azimet budur:
Bismillahirrahmanirrahim. Biseyameymusin Sa’yemutasin
Henyeavasin Mehyatmeysasin Dedendeknesalesin
Bilatalyenusin Seysaynehasin Senhasin
Sa’husin Talmahyatasin Encemutasin Encehutasin
Hakalan Saktayrunin Seltehunesin elvahan elvahan
elacele elacele essaate essaate barakallahü fike ve
aleyke Ya Ehlah.

Hüddam Edinmenin Dünyadaki Zararlari


Hüddamcı yada cincilerin bu güne kadar iflah oldukları nerdeyse hiç görülmemiştir. Cinler sayesinde bir takım dünyalık edinen insanlar belli bir süre sonra sefalete düşmüşlerdir. Zira cinler o kişiye gece gündüz durmadan beddua etmektedirler. Yine hüddamcı ve cincilerin ölüm anlarıda çok zor geçer. Dünyadayken ibadetlerinden zevk ve tat alamazlar. Yanlarına ne melek nede ruhaniyetler yaklaşmaz. Çünkü onlar zalim durumuna düşerler. Allah’ın rahmetide zalimlere tecelli etmez. Ölüm zamanları gelince başlarında hiçbir melek (bedenlerinde vazifeli olanlar hariç), hiçbir ruhaniyet bulunmaz. O cinlerde artık onu terk etmişlerdir. Dolayısıyla şeytanla baş başa kalırlar. Şeytan onların imanını (bulundukları zor durumdan istifade ederek onu kandırıp ki ölüm anı insanın en zor zamanlarından biridir) ellerinden alırlar. Azrail a.s de onların canını bir kafir ve zalimin canı nasıl alınıyorsa öyle alır.


Hüddam Edinmenin Ahiretteki Zararlari

Başta peygamberimiz olmak üzere tüm nebilerin, velilerin ve kuranı kerimin şefaatından mahrumdurlar. Cinler kendilerini zorla hür iken zorla esir eden, kuran hizmetçisiyken bu hizmetten mahrum eden insandan şikayetçi olacak ve haklarını alacaklardır. Şunu unutmayalım ki kul hakkı sadece insanlar arasında cereyan eden bir hadise değildir. Cinlerle insanlar hatta hayvanlar arasında bile bir hukuk vardır ve her hak er yada geç sahibine iade edilecektir. Ayrıca kuranı kerimde bu kişiden şikayetçidir. Çünkü kuranın ayet ve surelerini dünya menfaatı için kullanmış, kuranı para karşılığı satmıştır. Kendisine ve tüm insanlara Allah’ın meccanen (karşılıksız olarak) hidayet, kurtuluş ve şifa kaynağı olarak gönderdiği kuranı kerimi maksadının dışına çıkarmış ve menfaat kaynağı olarak kullanmıştır. Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde "kuranı kerim ahirette mutlaka karşınıza çıkacaktır. Ya (ya rabbi bu beni öğrendi, okudu, bende yazılanlarla amel etti….. diye) şefaatçı olur yada şikayetçi olur. Şefaatı da makbuldür (şefaat ettikleri cennettedir) şikayetide makbuldür” buyurmuştur


Hadimler(Hüddam) Türe Göre AÇiklamasi

Hadimler daha çok ortadou kültüründe görülen majisyene yada falcıya yardım eden ona bağlı bedensiz varlıklardırHadim diyebileceğimiz varlık türleri cadılarda familiars olarak görülür.Şamanlarda ise "av" sırasında yakaladıkları ruhları(her türlü bedensiz) ele alabiliriz.Hadimlerin özelliği diğer kendi türündeki bedensizlere oranla güçlü ve bilgili olmasıdır.gelişleri iki türlüdür:

-Kendileri gelen hadimler:Bu hadimler kişi davet etmeden kendileri gelirler kişi herhangi bir dua okumamış olabilir hatta hiç bu konularla alakası bilgisi bile yoktur bunları üç şekilde inceleyebiliriz
*Kişinin doğum saati ile bağlananlar:Çok nadir de görülse bazı insanların doğum vakti özeldir ve doğduğu andan itibaren bazı psişik güçlere sahip olurlar ve bu noktada kendisine bir hadim bağlanmış olabilir belirli bir yaştan sonra hadimler gelip kendilerini göstrerbilirler ya da bu kişi onları kullandığı halde asla farkında bile olmaz.
*Kişinin ailesinden kalanlar:Ailesinin geçmişin bu güç bulunan ve hadimleri bulunana birine de eğer geçmişteki kişiyle aynı özellikleri taşıyorsa(bu özellikler hangi noktalarda olmalı bilmiyorum yani ruhsal ve fiziksel mi yoksa sadece ruhsal mı noktası şüpheli biraz) o kişiye ölen kişinin hadimleri gelip isim verir ve hizmet eder.
*Kişi kendini geliştirdikten ve enerjisi arttıktan sonra ona gelenler:Bu hadimler ya kişinin enerjisinden etkilenip bağlanırlar ya da kişiyle ortak yaşam diye adlandıracağımız bir ilişkiye girmek için.Bu kişiler enerjisel olarak belli bir seviyeye ulaşmış kişilerdir ve hadimleri kendi çağırmasa da onlar gelebilir bağlanabilir.

-Kişinin çağırımıyla gelen hadimler:Bu hadimler özel bir davet,dua,ritüel gerektirir.Siz çağırdığınız için arada bir antlaşma olur şartlar öner sürülür ve hizmete girerler.

Yalnız hadimlerin kendi aralarında da seviyeleri vardır.Hadimler genelde cin olarak ifade edilir ama bence hadimler ayrı bir varlık türüdür.Ayrıca bazılarına göre hadimler sadece ateş elementine dahil varlıklardır ama bazı insanlarda hava ve su elementine dahil olan hadimlerde görmüştüm bu yüzden sadece cin değildir diyorum.Yaptıkları şeyler bakımından dörde ayrılırlar;
a)Öğretici Hadim:bunlar iş yapmaz haber getirmez ama bilgiler öğretirler insana değişik konularda.Ruhani rehberlerden farkları ise direk görünmeleri ve istenildiği an istenilen bilgiyi vermeleridir;ruhani rehberler çoğunlukla direk görülmez enerjisel ışıklar şeklinde görülür ve ara sıra direk gelirler.Bu hadimler her türlü bilgiyi direk verirler;mesela bir büyü tarifindeki hiç bilmediğiniz duaya kadar ama bunlar pek de rastlanmaz.
b)İş Hadimleri:Bunlar kişinin isteklerini yerine getirir yani büyüler gibi mesela şu bana aşık olsun gibi istekler yerine getirilir hatta çok güçlüyse madde aktarımı bile yapabildikleri söylenir.Bunlar tür olarak öğretici hadimlere oranla daha çok rastlanır.
c)Kulak Hadimler:Kulak çakralarının açılmasını sağlarlar ayrıca fal bakma yetisi veriler yalnız olaylar görülmez duyum şeklinde alınır.
ç)Göz Hadimleri:Bunlar kulak hadimleri gibi falda yardımcı olurlar ama farkları ise isminden anlaşılacağı gibi göz çakralarını açar olayları gösterirler.En çok rastlanan hadimlerdendir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
ibrahimbayrak13 07:54 15.02.19
allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
selamidemir 08:45 15.02.19
Parası olmasına rağmen borcunu ödemeyen bir kişinin borcunu ödemesinin sağlanması (iyi oldan, sevk yoluyla) için Hüddam ilminden faydalanılabilir mi?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bwheel11 12:40 15.02.19
Allah razi olsun. Sabaha kadar hadim icin vird cekip aksam baska turlu olursa insan elbet tehlikeli olur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SouL 14:28 15.02.19
selamidemir Nickli Üyeden Alıntı:
Parası olmasına rağmen borcunu ödemeyen bir kişinin borcunu ödemesinin sağlanması (iyi oldan, sevk yoluyla) için Hüddam ilminden faydalanılabilir mi?
Bir kisim evet bir kisim hayir diye ikiye ayriliyor selamidemir kardesim.
Bunun en dogru cevaplarini üstadlarimiz vericektir

@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

---------- Post added 15.02.19 at 14:30 ----------

bwheel11 Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razi olsun. Sabaha kadar hadim icin vird cekip aksam baska turlu olursa insan elbet tehlikeli olur.
ayni düsüncedeyim , onada insanin gafleti diyelim kardesim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BLueSea 01:37 16.02.19
Allah razı olsun paylaşım için
dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SouL 04:42 16.02.19
Canodemir Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razı olsun paylaşım için
dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
ALLAH cümlemizden razi olsun
Aynen sen dönme yolundan

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sezen 20:57 16.02.19
SouL 21:14 16.02.19
Sezen Nickli Üyeden Alıntı:
Emeğinize sağlık
ALLAH Razi Olsun

---------- Post added 16.02.19 at 21:16 ----------

ibrahimbayrak13 Nickli Üyeden Alıntı:
allah razı olsun
ALLAH C.C Cümlemizden Razi Olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
pacifix 23:41 23.08.19
Allah razı olsun, huddam hakkında olan bütün soruların cevaplarını aldım sayenizde.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2