Huddam ilmi

En hızlı ve basit şekilde zuhur eden hadim daveti - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Huddam ilmi>En hızlı ve basit şekilde zuhur eden hadim daveti
Taygunm 02:21 14.08.19
Konu farkli yere dogru gitmiş bu okumaya yapan tavsiyelerde bulunabilirmisiniz?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hsyn5454 09:56 15.08.19
Deneyip sonuç elde edebilen varmı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Yiğit 23:08 15.08.19
Hsyn5454 Nickli Üyeden Alıntı:
Deneyip sonuç elde edebilen varmı
Sonuç odaklı veya başkası tecrübe ettiği için yapacaksan yapma. Amelin nedir,? amelin belli değilken kalkışma.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Denizmavisi 09:43 16.08.19
bence her insan yapmamalı dediğiniz gibi kendi isteklerimiz için yapılmamalı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elif35 12:37 16.08.19
El Yiğit Nickli Üyeden Alıntı:
Bir din mensubunun, kendini peygamberle kıyaslaması meşru değildir.

Süleyman peygamber, o krallığa, orduya ve saltanata sahip olabilmek için, Allaha dua etmiş ve duasın da, benden sonra kimseye verilmesin bu mülk diye Allaha duasını bildirmiştir.

Ebu’d Derda (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), namaz kılmak için kalktı, namazında şöyle dediğini işittik: “Senden Allah’a sığınırım.“ daha sonra üç defa: “Allah’ın laneti ile seni lanetlerim.” dedi. Sanki bir şey yakalayacakmış gibi elini uzattı, namazını bitirince: “Ey Allah’ın Rasûlü! Namazda bundan önce hiç işitmediğimiz bir şeyler söylediğini duyduk ve elini uzattığını da gördük.” dedik. Bunun üzerine Rasûlullah (a.s.m.) şöyle buyurdu:

“Allah’ın düşmanı iblis, bir ateş parçası getirerek yüzüme yaklaştırdı. Ben de üç kere; “Senden Allah’a sığınırım” dedim. Sonra da: “Seni Allah’ın lanetiyle lanetliyorum” dedim, fakat o üç sefer söylememe rağmen kaçıp kaybolmadı, sonra onu yakalamak istedim, ondan dolayı ellerimi uzatmıştım. Vallahi Süleyman kardeşimin duası (Sad, 38/35) olmasaydı, o şeytan mescidin direklerine bağlanmış olurdu da Medine’nin çocukları onunla oynarlardı.” (bk. Müslim, Mesacid, 40; Nesai, Sehv 19)Diğer bir rivayet ise şöyledir:

“Cinlerden bir ifrit namazımı bozdurmak için dün akşam anîden bana bir oyun oynamağa kalkıştı. Ama Allah beni ona kaptırmadı. Ben de onu boğdum. Vallahi onu şu mescidin direklerinden birinin yanı başına bağlamayı çok isterdim. Bu suretle sabahladığınızda sîzlerde toptan (yahut hepiniz) onu görürdünüz; fakat sonradan kardeşim Süleyman'ın şu sözünü hatırladım: “Yâ Râbbî beni affet; ve bana öyle bîr mülk ver ki benden sonra hiçbir kimseye lâyık olmasın!” demişti. Allah da onu köpek kovar gibi kovdu.” buyurdular. (bk. Müslim, Mesacid, 39)

Hz. Süleyman (as)’ın “Bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk (hükümdarlık) ihsan eyle.” isteği hem kemiyet, hem de keyfiyet bakımından bir mülk ve saltanata işarettir. Nitekim âyetin açık delâletinden, Süleyman aleyhisselamın güçlü deniz filoları ve o devirde önünde durulamaz süvari birlikleri oluşturduğu, Umman Körfezi ile Aden Körfezi ve Kızıldeniz arasında hükümranlığını sürdürdüğü anlaşılıyor. Kendisinden sonra hiçbir peygambere böyle güçlü bir saltanat verilmediği ise, kesindir. O, bu mülk ve nimetleri Rabbini anmaya vesile olduğu için sevmiştir. Aynı zamanda cinlere de hükmetmesi ayrı bir keyfiyet arzetmektedir.

O halde bu cümleden şu iki husus anlaşılmaktadır: Birincisi, kendisinden sonra hiçbir peygambere verilmeyen bir mülk; ikincisi, kendisinden sonra yerine geçecek olan evlât ve torunlarına lâyık görülmeyecek bir mülk söz konusu olabilir. Zira Hz. Süleyman (asv)’dan sonra kemiyet bakımından daha geniş mülk ve saltanat kuranlar olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ancak keyfiyet bakımından O'nun saltanatına benzer bir saltanat kurulmadığını söyleyebiliriz. Çünkü O, yalnız insanlara değil, aynı zamanda cinlere de hükmediyordu.

Hz. Süleyman (as)’ın vefatından sonra yerine geçen oğlunun, kurulu saltanatı hem kemiyet, hem de keyfiyet bakımından devam ettiremediğini dikkate alırsak, ikinci yorumun isabetli olduğu görülür.

Hz. Süleyman (as)’ın bu duası, Allah'ın haklarını eda etmek ve mülkünü adilane bir şekilde yönetip yarattıklarını konumlarına ve mertebelerine göre yerleştirip hadlerini uygulamak, onun emrettiği mali yükümlülükleri korumak, dinin şiarlarını tazim etmek, ibadetini açıkça ortaya çıkarmak, ona itaatte bağlılığı sürdürmek, Allah'ın kulları üzerindeki geçerli hükmü ve kanunu düzenlemek ve meleklerine açıkladığı üzere yarattıklarından hiç kimsenin bilmediği vaadlerini gerçekleştirmek için olmuştur. Nitekim yüce Allah: "Sizin bilmediğinizi herhalde Ben bilirim." (Bakara, 2/30) diye buyurmuştur. Yoksa Süleyman (a.s)'ın bu isteğinin bizatihi dünyalık için olması söz konusu olamaz. Çünkü o da, diğer bütün peygamberler de Allah'ın yarattıkları arasında dünyaya karşı en zahid kimselerdir. O dünya mülkünü sırf Allah için istemiştir.

Yine denildiğine göre; onun kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir mülk istemesi, gökler ve yerdeki bütün yaratıklar arasında Allah nezdindeki konum ve üstünlüğünün açıkça görülmesi içindi. Çünkü peygamberlerin Allah'ın nezdindeki konum noktasında birbirleriyle adeta yarışmaları vardır. Herkes Allah nezdindeki konumuna delil göstereceği özel bir yerinin olmasını arzu eder. İşte bundan dolayı Peygamber (sav) namazını kesmek isteyen ifriti yakalayıp, Allah da ona bu imkanı verdiğinde önce bu ifriti bağlamak istemiş, sonra da kardeşi Süleyman (as)'ın duasını hatırlayıp ifriti küçülmüş (hakir) olarak serbest bıraktı.

Şayet ondan sonra bir kimseye, ona verilenin benzeri verilmiş olsaydı, onun bu özelliği kalmazdı. Peygamber (sav) şeytanların Süleyman (as)'ın emrine verilmesi özelliğinin olduğunu ve böyle bir özelliğin kendisinden sonra kimseye verilmemesi duasının kabul edilmiş olduğunu bildikten sonra, bu özelliğinde onunla ortak olmaktan hoşlanmamış gibi görünüyor. (bk. Kurtubi, el-Camiu li Ahkâmi’l-Kur’an, ilgili ayetin tefsiri)

Kadı Beyzâvi'ye göre, cinler üzerinde tasarrufun Hz. Süleyman (as)'a özel oluşu nedeniyle Peygamber Efendimiz (asv) tuttuğu cinniyi bağlamamıştır. Ya da tevâzusundan dolayı bağlamaktan vazgeçmiştir. (Kâdi Beyzavi, Esrar'ut-Te'vîl, ilgili ayetin tesfiri)

Cinler, bizimle beraber yeryüzünde yaşıyorlar. Bunların da insan gibi inananları olduğu gibi inanmayanları da vardır. Onların kâfirlerine şeytan ismi verilir. Meleklerin de, cinlerin de varlıkları Kur'an ayetleri ve hadisler ile açıkça bildirilmiştir.

Hadiste geçen “Kardeşim Süleyman'ın sözünü hatırladım...” ifadesinden maksat, Sad suresinin mealini hadis içinde verdiğimiz 35.ayetidir.

Peygamber Efendimiz (asv) ile Hz. Süleyman (as) arasındaki kardeşlik, dinin esasları itibârı ile veya şeriatları arasındaki benzeyiş yönünden olabilir. Ayrıca peygamberler baba bir kardeştirler. Nitekim Peygamberimiz (asv): “Bütün peygamberler babaları bir kardeşlerdir; anneleri farklıdır, ama dinleri birdir.” (bk. Buhari, Enbiya 48) buyurmaktadır.

Hadislerden Çıkarılan Hükümler:

1. Namazda amel-i kalil/az iş namazı bozmaz.
2. Cinler mevcûttur. Onları insanlardan bâzıları görebilir.
3. Cinlerin aslî unsurları vardır. Çünkü asli unsuru ateş olsaydı onlardan bir ifritin bir ateş parçası ile gelmesine gerek kalmaz; bizzat kendisinin dokunmakla, dokunduğu kimseyi yakması gerekirdi.
4. Hz. Süleyman (as)’ın ashabı da cinleri görmüştür. Bu onun peygamberliğine delâlet eden mucizelerinden biriydi.
5. Bedruddin Aynî, cinlerin muhtelif şekillere girebildiklerini, insan, yılan, akrep, deve, sığır, koyun, at, eşek, katır ve kuş suretinde göründüklerini söyler.
6. Bir kimse haber verdiği şey'in büyüklüğünü göstermek için kendiliğinden yemîn edebilir. (bk. Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim, Tercüme ve Şerhi, ilgili hadisin şerhi)
El Yiğit Nickli Üyeden Alıntı:
Sonuç odaklı veya başkası tecrübe ettiği için yapacaksan yapma. Amelin nedir,? amelin belli değilken kalkışma.
Burda ne gibi amelden bahsediyorsunuz? Kocamla barismak istiyorum,sevdigim adami/kadini kendime asik etmek istiyorum,annem/babam/kardesim vs hasta onun iyilesmesini istiyorum vs vs harama kullanmamak mi , yoksa daha farkli bir ameller mi?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Yiğit 16:47 16.08.19
Elif35 Nickli Üyeden Alıntı:
Burda ne gibi amelden bahsediyorsunuz? Kocamla barismak istiyorum,sevdigim adami/kadini kendime asik etmek istiyorum,annem/babam/kardesim vs hasta onun iyilesmesini istiyorum vs vs harama kullanmamak mi , yoksa daha farkli bir ameller mi?
Cinin ne şifasından bahsediyorsun, kocanla mı barıştıtacak seni.?

Bu istekler kendini onlara karşı aciz göstermektir. İster denersin ister denemezsin keyfin bilir.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
h4san123 20:43 17.08.19
Belirtmiş olduğun bu uygulama eksiktir. Bunun için bir diyet ve bir takım şartlar vardır. Deneyen istediği kadar denesin, bir işe yaramıyacaktır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
BLueSea 21:21 17.08.19
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam bu davet hakkında ne düşünüyorsunuz bilginizden faydalanmak isteriz.

Bu tarz paylaşımlar yaparken tüm şartlarınıda yaz bidahakine yiğit kardeşim. Korunma, sarfı ummar, tütsü, halvet, riyazat vs. Gibi bilmeyenler kalkışmasın zira kötü sonuçlar doğurur. Teşekkürler bu değerli paylaşım için
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Celcelutiye 13:37 18.08.19
BLueSea Nickli Üyeden Alıntı:
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocam bu davet hakkında ne düşünüyorsunuz bilginizden faydalanmak isteriz.

Bu tarz paylaşımlar yaparken tüm şartlarınıda yaz bidahakine yiğit kardeşim. Korunma, sarfı ummar, tütsü, halvet, riyazat vs. Gibi bilmeyenler kalkışmasın zira kötü sonuçlar doğurur. Teşekkürler bu değerli paylaşım için
Önce korumaya dikkat edilmeli sonra biat ederken ki şartlara..

Yapmadigim bi davettir..Birde geleni iyice tanımalı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elif35 03:20 19.08.19
El Yiğit Nickli Üyeden Alıntı:
Cinin ne şifasından bahsediyorsun, kocanla mı barıştıtacak seni.?

Bu istekler kendini onlara karşı aciz göstermektir. İster denersin ister denemezsin keyfin bilir.
Ya kardesim yazdigimi anlamadan yorum yapma bir dahakine. Burda soeu soruyorum ne gibi ameller olcak ? Bu saydikalrim mi olcak baska mi ditorum aciklama yaoacagina ister yap ister yapma diyemezsin,azicik anlayisli olun ya
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3