Huddam ilmi

ELBEDİU C.C. İSMİ ŞERİFİ hadimi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>ELBEDİU C.C. İSMİ ŞERİFİ hadimi
13KHAVAS 02:07 27.05.20
Hergün tahareti kamile üzere bu ismi şerifi
7000 defa okursun. Her Cuma günü Lübani zeker isimli buhurla
buhurlanırsın. Bu isme ait olan Kasemide hergün yüz (100) defa
okursun. Bu amele aylardan bir müddet devam edersen ruhani
hadim senin önünde hazır olur. Sen o hadimi açıkça görürsün.
Sakın ondan korkma! O hadimden İsmi A’zam yazılı olan Gümüş
yüzüğü iste. O ruhani sana bu yüzüğü, şartlarını söyledikten sonra
verir. Bir müddet sonra yüzüğü sağ eline takarsın. Taktıktan sonra
o yüzüğü sakın parmağından çıkarma! Sen halkı emrinin altına
almayı murat ettiğin zaman, parmağındaki yüzüğü hareket ettirip
çevir. Muhakkakki istediğin en kısa zamanda yerine getirilir.
Sen! Yiyeceklerin, içeceklerin, dinarların celbini veya düşman
askerinin yok olmasını, düşmanın ve zalimin katlini murat ettiğin
zaman, aynı şekilde yüzüğü parmağında hareket ettirip çevirirsen,
icabeti görürsün. Sen iyi fehim et!
Hergün 7000 defa Ya Hadi zikrinden sonra yüz (100) defa
okunacak olan Kasem budur:Allâhümme innî eselüke bi hâil hidâyeti ve bi dâlid deymûmiy
yeti ve bi elfil vahdâniyyeti en tü sahhiralî dimriyâîl el melikür
rûhâniyyü eselüke eyyühel melikür rûhâniyyü ve uksimü
aleyke bi hâil ehâtati ve bil melâiketil lezîne yedûrûne havlel
beytil ma’mûru ve hüm vehmûne ve zikruhüm min haysüt
tecellâ hüve hüve ve min haysüt terakkî hâ hâ ve bin nehrid
dâire deverânel hâi ve bi azemeti mükevviril âlemil ulviyyi ves
süfliyyi minel arşi ilel ferşi mislel kireti ve mâ fîhimâ ve mâ
beynehümâ kad ittekamehal melikü fî fîhi ve hüve müntezara
li emril melikil hâdî ve bil ismil mektûbi alâ cebhetihi ve bil
hurûfil merkûmeti hünâke ve bil buhûril azbeti vel milhati
elletî tecrî illâ mâ ecebtenî eyyüher rûhâniyyü. Ve mâ emrinâ illâ vâhidetün kelemhin bil basar. Ev hüve akrabü innallâhe
alâ külli şeyin kadîr. İfalû mâ tü’merûn.

kaynak idris çelebi
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
devletiebed 19:21 27.05.20
Eyvallah Sağolasın
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up