Huddam ilmi

Âyet el Kürsi daveti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Huddam ilmi>Âyet el Kürsi daveti
MrBerkHD 14:22 04.06.20
Havvas alimleri diyor ki:

“Aşağıdaki Âyet el Kürsi davetini bir defa okuyan kimseye Allah bütün hayırlı kapıları açar.O kimsenin işlerini kolaylaştırır.Hikmet ilmini o kimseye açar.Bütün belalardan emin olur.Üzerine kapalı bütün kapıları açar.Maddi ve mmanevi bütün sıkıntılarından feraha çıkar.”

Burada önemli olan bu davetin(150) veya (313) defa Âyet el-Kürsi okuduktan sonra okunmasıdır.

Bu daveti 5 vakit namazlardan sonra (20)’şer defa okuyan kimseye Allah Teâla her türlü koruma altına aldığı gibi her türlü hayırlı dileğine kavuşmayı nasip eder.Bütün sıkıntılarından selamete çıkarır.

Okunacak Âyet el Kürsi daveti:

“El hamdü lillâhi rabbil âlemîn* Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem* Allâhümme innî es’elüke ve etevesselü ileyke yâ Allâhü yâ Allâhü yâAllâhü yâ Rahmânü yâ Rahmânü yâ Rahmânü yâ rahıymü yâ rahıymü yâ rahıymü yâ hê yâ hê yâ hê yâ rabbâhü yâ rabbâhü yâ rabbâhü yâ seyyidâhü yâ seyyidâhü yâ seyyidâhü yâ hûhü yâ hûhü yâ hûhü yâ ğıyâsî ınde şiddetî yâ enîsî ınde vahdetî yâ mücîbî ınde de’vetî yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm* Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ men tekûmüs semâvâtü vel erdu bi emrihî yâ câmial mahlûkâti tahte lutfihî ve kahrihî ve es’elükellâhümme en tüsehhıra lî rûhâniyyette hâzihil âyetiş şerîfeti tüıynenî bihâ alâ kadâi hâcetî* Yâ men lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevmün ihdinâ ilel hakkı ve ilâ tariykın müstekıymin hattâ esterîhu minel levmi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn* Yâ men lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil erdı mez zellezî yeşfeu ındehû illâ bi iznih* Allâhümme erşidnî fîmâ üriydü min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve fı’lî ve amelî ve bârik fi ehlî* Yâ men ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yühıytûne bi şey’in min ilmih* Yâ men ya’lemü damîra ıbâdihî sirran ev cehran ve es’elükellâhümme en tüsehhıra lî huddâme hâzihil âyetil azıymeti ved da’vetil kerîmeti yekûnûne lî avnen alâ kadâi havâicî heyâ heyâ cevlen cevlen mülken mülken* Yâ men lâ yetesarrafü fî mülkihî illâ bi mâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erda sehhır lî abdeke kendiyâs hattâ yükellimünî fî hâli yekazatî ve yüıynünî fî cemiy’ı havâicî* Yâ men lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym* Yâ hamîdü yâ mecîdü yâ bâısü yâ şehîdü yâ hakku yâ vekîlü yâ kaviyyü yâ metînü kün lî avnen alâ kadâi havâicî bi elfi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Aksemtü aleyke eyyühes seyyidül kendiyâs ecibnî ente ve huddâmeke ve eıynûnî fi cemiy’ı ümûrî bi hakkı mâ ta’tekıdûnehû minel azameti vel kibriyâi ve bi hakkı hâzihil âyetil azıymeti ve bi seyyidinâ muhammedin aleyhis salâtü ves selâmü acib eyyühes seyyidül kendiyâs esrı’ minel berkı ve mâ emrunâ illâ vâhıdetün ke lemhın bil besar* Ve lekad ehleknâ eşyâaküm fe hel min müddekir* Ve küllü şey’in fealûhü fiz zübür* Ve küllü sağıyrin ve kebîrin müstetar* İnnel müttekıyne fî cennâtin ve neher* Fî mak’adi sıdkın ınde melîkin muktedir*”

Ayetel kürsi daveti anlamı:

(Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a
mahsustur. Salâtü selâm efendimiz Muhammed s.a.v. e, onun hanedan,
dost ve yaranlarýna olsun. Allahım! Süphesizki senden dilekte
bulunuyorum ve sana sarılıp, sebep tutunuyorum. Yâ Allâh! Yâ Allâh! Ya
Rahman! Ya Rahman! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Rahim! Ya Rahim! Ya
Rabbah! Ya Rabbah! Ya Rabbah! Ya Seyyida! Ya Seyyida! Ya Seyyida!
Ya Hüve! Ya Hüve! Ya Hüve! Ey siddet ve sıkıntılı anlarımdaa imdadıma
yetişen! Ey yalnız kaldıgımda tek gönül dostum olan! Ey dua ettigimde
bana müsbet cevap veren Allah. Ya Allah! Ya Allah!
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. Ey hep diri olan! Ey kendi
zatıyla kaim olup, varlık alemini ayakta ve düzende tutan! Ey gökleri ve
yer yüzünü ilahi emriyle belli kanunlar ölçüsünde ayakta tutan! Ey bütün
yarattıklarını kendi lutuf ve kahrıý altında toplayan! Allahım! Bu Ayeti
serifenin ruhaniyetini bana musahhar etmeni diliyorum ki, o hacetlerimi
yerine getirmemde bana yardýmıý olsun. Ey kendisini hiç uyuklama ve
uyku tutmayan! Beni hakka eristir ve dosdogru yola kavustur, taki
kınanmak ve ayıplanmaktan kurtulup rahata erişeyim. Senden baska
ibadete layık hiçbir İlah yoktur. Seni tenzih ederim. Dogrusu ben kendine
yazık edenlerdenim. Ey göklerde ne varsa kendisine ait olan Rabbim.
Onun izni olmadan kim onun katında şefaat edebilir? Allahım bana
şefaat edilmem imkanını sagla. Hacetimden yerine getirilmesini diledigim
sözümün isabetini ispatı için amelimin dogrulugunu meydana
koya için beni irsad eyle dogru yolu bana ilhamda bulun. Çoluk
çocugumu bana mübarek kıl! Ey onların önünde ve arkasında olan
şeyleri bilen! Ey dilediginden baska ilminden hiçbirsey kavrayamaz
(beyanın sahibi). Ey kullarının iç alemini dünya alemini oldugu gibi bilen
Allahım! Bu büyük Ayetin ve ulu duanın huddamını bana musahhar
etmeni diliyorum. Hacetimi yerine getirmemde bana yardımcı olmasını
arzuluyorum. Heyla! Heyla! Cevla! Cevla! Melika! Melika! Ey dilediginden
baskasının mülkünde tasarruf edemeyecegini açıklayan! Hükümranlığı
(Kürsisi) gökleri ve yeri kaplamlıyor onun. Kulun Kendiyas’ý bana
musahhar eyle! Taki uyanık halimde benimle konuşsun ve bütün
hacetlerimi yerine getirmemde yardımcı olsun. Ey göklerin ve yerin
gözetilmesi kendine agır gelmeyen Allahım! Yâ Hâmid Yâ mecîd Yâ bâis
Yâ Şehîd Yâ hak Yâ Vekîl Ya Kaviy Yâ Metîn Bin kere lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm ile hacetlerimi yerine getirmemde bana
yardımcı ol! Sana yemin veririm ey Kendiyâs! Sen ve hizmetçilerin bana
müsbet cevap verin. Haklı olan bütün islerimde bana yardýmcı olun.
Azamet ve kibriyadan itikat ettiginiz husus hakkı için, bu büyük Ayetin
hakkı için ve efendimiz hazreti Muhammed s.a.v. hakkı için).
Ey seyyid Kendiyâs! Çagrıma cevap ver! Cevabın simsekten
daha süratli olsun. Bizim emrimiz birdir. Oda göz açıp kapama gibi
veya daha yakın. Yahut ondan daha çabuk. Süphe yokki Allah her
seye kadirdir.

Kaynak:Esma-i Hüsna’dan sırlar ve şifalar

Alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
13KHAVAS 14:27 04.06.20
yanlış hatırlamıyor isem 5 vakit namazın arkasından 20 defa davet okunursa ayetel kürsi hadimi zuhur eder idris çelebi'nin notlarında yazıyordu.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
MrBerkHD 04:50 07.06.20
13KHAVAS Nickli Üyeden Alıntı:
yanlış hatırlamıyor isem 5 vakit namazın arkasından 20 defa davet okunursa ayetel kürsi hadimi zuhur eder idris çelebi'nin notlarında yazıyordu.
Öyle bir şey var diye biliyorum evet.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
havashavas 13:03 07.06.20
Bu degerlı paylasım ıcın tedekkurler emwgınıze yuregınıze saglık selametle.. .
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Dire Vengeful 13:04 07.06.20
Riyazat yaparak yaparsanız hadimini musahhar edersiniz Allahın izni ile ama bu öyle kısa sürede olcak iş değil
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Msari 13:26 07.06.20
Nasıl başlayacağız ben anlayamadım normal zamanda 150 defa aye tel kürsü okuyup sonra her 5 vakit namazdan sonra 20 defa aye tel kürsü davet ni mi okuyacağız
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
MrBerkHD 13:53 07.06.20
Msari Nickli Üyeden Alıntı:
Nasıl başlayacağız ben anlayamadım normal zamanda 150 defa aye tel kürsü okuyup sonra her 5 vakit namazdan sonra 20 defa aye tel kürsü davet ni mi okuyacağız
İlk önce 313 defa yada 150 defa Ayeter Kursi Okucaksınız. Sonra 5 vakit namazlar dan sonra 20 şer defa Okucaksınız.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Dire Vengeful 14:32 07.06.20
Eklemekte fayda var
buhur kullanın icabet çabuklaşır
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ishak41 00:57 10.08.20
Dire Vengeful Nickli Üyeden Alıntı:
Eklemekte fayda var
buhur kullanın icabet çabuklaşır
Teşekkür ederiz hangi buhurları ne şekilde kullanacağız bilgi verirmisiniz ?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
NetHarun 13:21 11.08.20
Teşekkür ederim rabbim razı olsun lakin amacım davet değil çok azametin anlamı çok güzel ben günde 1 defa okusam da olur değil mi
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2