Huddam ilmi

Azimetlerin kasemi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Huddam ilmi>Azimetlerin kasemi
Dire Vengeful 04:13 09.06.20
AZİMETLERİN KASEMİ
Bu azimetin özelliği çoktur. Gece ve gündüz birer (1) defa, her
amel için ise yedi (7) defa okursun. Her türlü isteklerin ve Cin
krallarırını yanına getirtmek için bu azimeti güzel kokulu bir buhur
yakarak okursun.
Bu azimeti okuyup Cin'in gelmesini talep edersen, AllahTeala
hazretlerinin izniyle anında yanına gelir. Senin emirlerine hayır
olsun şer olsun itaat eder. Ama sen şer amellerinde Allah
Teala'dan kork! Hak etmemiş suçsuz bir kimseye birşey yaparsan
sana döner

Bismillâhirrahmânirrahîm. A'zamü aleyküm yâ ma'şeral cân.
Kul uhıye ileyye ennehüs temea neferun minel cin. A'zamü
aleyküm en tahdurû ilâ hadratî hâzihi ve makâmi hâzâ. İn
kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhüm cemîun ledeynâ
muhdarûn. Ve kezâlike yahdurûn. Ve izâ sarafnâ ileyke
neferan minel cinni yestemiûnel kurâne felemmâ hadarûhü
kâlû ensıtû felemmâ velev ilâ kavmihim münzirîn. Kâlû yâ
kavmenâ innâ semi'nâ kitâben ünzile min ba'di mûsâ
müsaddikan limâ beyne yedeyhi yehdî ilâ tarîkın müstekîmin.
Fe ecîbû ve etîû ve lâ tekûnû kellezîne kâlû semi'nâ ve hüm
yesmeûn. Ve lev alimallâhü fîhüm hayran le esmeahüm ve lev
esmeahüm le tevellev ve hüm mu'ridûn. Ecîbû ve accilû bil
ecnihatit tayyârati vel luğâtil muhtelifeti vel esnâfil acîbeti
innallâh. Alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. Eynet tayyârûne fil
hevâi eynel müsterikûnes sema mines semâi eynel
ğavvâsûne tahte etbâkis serâ eynel isnânü ve sebûne
kabîleten min kabâilil cinnil mu'zûneti bit tâati tahte dâirati
hâtemi Süleymân ibni dâvud aleyhimesselâmü eynel melikü
seydûk sâhibül celbeti vel hâtemi merhaban bil mülûki vel
müzhibü sâhibü yevmil ehad ve mürrete ibnil hârisü sâhibü
yevmil isneyni ve ebû muhrizel ahmeru sâhibü yevmis sülâsâi
ve bürkânel yehûdiyyi sâhibü yevmil erbeâi ve şemhûraşel
kâdî eynel velîd sâhibü yevmil hamîsi ve ebûn nûril ebyadi
zevbeatü û sâhibü yevmil cumuati ve meymûnes sehâbiyyi
sâhibü yevmis sebti ecîbû tâatallâhüllezî deâküm bis sebıl
mesânî vel kurânil azîmü merhaben merhaben bil mülûki
eni'tû tâiîne felâ tâati li mahlûkın alâ mahlûkbelit t atü lil
vâhidil kahhâr ve men âtânî tâian fekad etâ allâhü azze ve
celle fe innî mâ deavtüküm illâ bi esmâihi ve kelâmihi ve men
asâni fe kadihteraka bi şivâzin min nârin ve men atânî tâian
fekad selime min sehatıl cebbâri fe accilû vahdurû fî meclisî
hâzâ bi cibrîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle vel melâiketil
mukarrabîne ve hüm an zikri rabbihim lâ yefterûne rabbül
erbâb ve müsehhilil umûris saâb ve müsebbibil esbâb ve
mu'tikır rikâb el azîzül vehhâb ellezî tekattaat er revâsî eş
şâmihâtü li azametihi ve zelletir rikâbü li ceberûtiyyeti ve
secede küllü şeyin li rubûbiyyetihi tavan li emrihi ve li
heybetihi fe hüve nûrun nûr ve nûruhü fi nûrun ve nûrun
yuhdıu külle cebbârin anîdin ve şeytânin merîd mislün nûri
alet tûri fî kitâbin mestûr. Hüvallâhü lâ ilâhe illâ hüve lehül
hamdü fil ûlâ vel âhirati ve lehül hukmü ve ileyhi turceûn.
Eyne ubbâdiş şemsi ve ubbâdüs semâi eyne ubbâdül evsâni
eynen nasârâ vel yehûd ecîbû dâiyallâh. Ve men kâne minküm
min eşbâhı ervâhıl yehûd fe innî aksemtü aleyküm bil uhûdi
ve mimmâ kütibe fî âyâtis süveri ve bi hakki men enbeal mâi
minel celmûdi bi tevrâti mûsâ ve zebûra dâvud ve men kân
emin eşbâhı ervâhın nasârâ fe innî aksemtü aleyküm bi incîli
îsâ ve in küntüm min eşbâhı ervâhıl müslimîne fe innî
aksemtü aleyküm bi muhammedin hâtemin nebiyyîn. Ellâ ta'lû
aleyye ve'tûnî müslimîn. Mâ deavtüküm illâ kadâi havâicil
müslimîn.
ALINTI
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Simitci 21:58 10.11.20
Okursam rahmani cinmi gelicek , bende musallat var çözermi
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Simitci 17:12 11.11.20
Okudum gelen giden olmadı bide musallatlar dalgasını geçti

---------- Post added 11.11.20 at 17:15 ----------

Şöyle kesin yaptım böyle oldu dicek bi işlem biliyomusunuz
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
şşi’râ 18:44 11.11.20
Simitci Nickli Üyeden Alıntı:
Okursam rahmani cinmi gelicek , bende musallat var çözermi
Kardeşim sende musallatmi var

---------- Post added 11.11.20 at 18:46 ----------

Simitci Nickli Üyeden Alıntı:
Okursam rahmani cinmi gelicek , bende musallat var çözermi
Musallat için @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] abinin 1001 esma ile tövbesini yap genelde günahlarimizdan musallat kapariz namazın yoksa kilmaya başla Allah yardimcin olsun durum kotuyse forumda bir hocayla istişare et .
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Simitci 18:58 11.11.20
Terraira Nickli Üyeden Alıntı:
Kardeşim sende musallatmi var

---------- Post added 11.11.20 at 18:46 ----------Musallat için @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] abinin 1001 esma ile tövbesini yap genelde günahlarimizdan musallat kapariz namazın yoksa kilmaya başla Allah yardimcin olsun durum kotuyse forumda bir hocayla istişare et .
100 lük olanı yaptım görüştüm celcelutiye hocayla daha gelemezler dedi hala bendeler bunlar gidip geliyo gönderen insanlar var üstündekileri kovsanız başka gönderiyolar benim rahmani yardımcıya ihtiyacım var anladığım kadarıyla o zaman gelemicekler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
şşi’râ 19:36 11.11.20
Simitci Nickli Üyeden Alıntı:
100 lük olanı yaptım görüştüm celcelutiye hocayla daha gelemezler dedi hala bendeler bunlar gidip geliyo gönderen insanlar var üstündekileri kovsanız başka gönderiyolar benim rahmani yardımcıya ihtiyacım var anladığım kadarıyla o zaman gelemicekler
Kardeşim rahmani bir yardimcıya ihtiyacın yok hepimizin Allaha ihtiyacı var bende senin gibiyim sen islam üzere yaşa onlar kendiliginden birakirlar sakin davet falan okuma bilmedigin uygulamalari yapma sonra başin çok yanar benim gibi bir aciz ancak sana bu kadar yardim eder Allah yardimcin olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Simitci 20:05 11.11.20
Terraira Nickli Üyeden Alıntı:
Kardeşim rahmani bir yardimcıya ihtiyacın yok hepimizin Allaha ihtiyacı var bende senin gibiyim sen islam üzere yaşa onlar kendiliginden birakirlar sakin davet falan okuma bilmedigin uygulamalari yapma sonra başin çok yanar benim gibi bir aciz ancak sana bu kadar yardim eder Allah yardimcin olsun.
Bu öyle bişe değil bunları yaktılar neler oldu yenisini kafir cinleri “ gönderen insanlar var “ yani yanımda rahmani olursa yaklaşamazlar kurtulamıyorum son çarem
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
şşi’râ 22:31 11.11.20
Simitci Nickli Üyeden Alıntı:
Bu öyle bişe değil bunları yaktılar neler oldu yenisini kafir cinleri “ gönderen insanlar var “ yani yanımda rahmani olursa yaklaşamazlar kurtulamıyorum son çarem
Rahmani hicbir varlik nefsini terbiye edemeyen ibadetlerini zamaninda yapmayan gün içinde günah işleyen kimselere gelmez bende denedim kardeşim ama gelmez sen rahmani varlik istiyorsan bir kaç yıl ibadetlerine odaklan az konuş az ye az uyu sürekli kalbin Allahi zikretsin o zaman gelir işte.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Simitci 23:06 11.11.20
Terraira Nickli Üyeden Alıntı:
Rahmani hicbir varlik nefsini terbiye edemeyen ibadetlerini zamaninda yapmayan gün içinde günah işleyen kimselere gelmez bende denedim kardeşim ama gelmez sen rahmani varlik istiyorsan bir kaç yıl ibadetlerine odaklan az konuş az ye az uyu sürekli kalbin Allahi zikretsin o zaman gelir işte.
Öyleyse musallat dan nasıl kurtulucam kuvvetli bildiğiniz hoca var mı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
şşi’râ 00:00 12.11.20
Simitci Nickli Üyeden Alıntı:
Öyleyse musallat dan nasıl kurtulucam kuvvetli bildiğiniz hoca var mı
Ah be gardaşım hadimulkutup hocaya veya celcelutiye hocaya yaz unutma sende gayret göster celcelutiye ve cevseni kebiri oku sürekli farkli bir durum varsa özelde yaz gardaşim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3