Huddam ilmi

Salsala da'veti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Salsala da'veti
Dire Vengeful 04:16 09.06.20

Define çıkartma, şakkul ard, cinleri konuşturma ve hazineleri
meydana çıkartmak için bu Salsala daveti müessir bir davettir.
Salsala davetini okurken Lübani zeker, senderus, şema hadim,
ibibik tüyü, domuz kılı, meshatırı hindi ve kurtum tohumunu buhur
olarak yakarsın. Okunacak Salsala daveti budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ecîbû vahdurû yâ zevbeatür riyâhı
ve yâ salsalatil ardı ve yâ târiş ve yâ kerâkîli ve yâ meymûni
ve yâ şemradelit tayyâri ve yâ celceyâîli ve yâ âmiru hâzel
mekân. İn kâne fî hâzel mekâni habiyyeti ev defînin min
zehebin ev fıddetin feezhirûhâ bi hakkil kâdiril muhîti rabbil
ceyûşi allâhü lâ ilâhe illâ hüve. İzes semâ ünşakkat. Ve ezinet
li rabbihâ ve hukkat. Ve izel ardu müddet. Ve elkat mâ fîhâ ve
tahallet. Ezhirû vel mâlellezî fî hâzel mekâni bi hakki. Veylün li
külli hümezetin lümezeh. Ellezî cemea mâlâ. İcmeûl mâlellezî
fî hâzel mekâni bi hakki. Nûn. Vel kalemi ve mâ yesturûn. Ve
bi yevmil haşri ven nüşûri illâ mâ şekaktüm hâzihil arda evil
hâitı evil âmûdi evit tennûri ve ezhirûl mâlellezî fî hâzel
mekân. Ecîbû yâ zevbeatür riyâhı ve yâ salsalatil ardı ve yâ
târişi ve yâ kerâkîli ve yâ meymûni ve yâ şemradeli ve yâ
celceyâîli ve yâ âmiru hâzel mekân. Ve bi hakki kef he ye ayın
sat ha mim ayın sin kaf. Ve bi hakki suretit teğabün. Ve bi
yevmil haşri ven nüşûri illâ mâ şekaktüm hâzihil arda evil hâiti
evil âmûdi evit tennûri ve ezhirtüm mâ fîhi minel mâli evid
defîni evil habiyyeti min fıddetin ev zehebin ev nühâsin vefalû
mâ tü'merûne bihi bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm. Ve men
yeziğ minhüm an emrinâ nüzikhü min azâbis seîr. Ecîbû min
kable en yürselü aleykümâ şüvâzun min nârin ve nühâsün
felâ tentesirân. Ev nelanehüm kemâ leannâ ashâbes sebti ve
kâne emrullâhi mefûlâ. Elvâhan elacele essâate ifalû mâ
emertiküm bihi bârakallâhü fîküm ve aleyküm.ALINTI
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147