Huddam ilmi

Tican da'veti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Tican da'veti
Dire Vengeful 04:20 10.06.20

Her amel bittikten sonra, Tican da'vetini okumak o amelin
süratini ve icabetini çabuklaştırmada çok büyük bir tesiri vardır.
Tican da'veti budur:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme Ya Beşmehin Dalaha Muşeytışşün. Ya Allahün
nafizü emruhü. Ellezi lehül esma-ül Hüsna ves sifatil ulya vel
behceti ved dıya-i ven nuri vel beha-i.
Allahümme Ya Danü Melhusü Deymusüne Daimün. Ellezi
hüve müsebbehu fi külli mekaninve memduhin bi külli lisanin
ve mezkürin fi külli evanin ve zemanin.
Allahümme Ya Kevraaşin Erayşatuhin Lahun. Ellezi istedae bi nurihi ehlü semavati ve ardıhil hamidü bi nurihi külli zi
dıyaen ve behceti ve nur.
Allahümme Ya Dehmusin Erhan Erhimin Erhimün Er
Rahmanir Rahim. Ellezi mele-e külli şeyin adlühü ve rahme
tühü ve keremühü.
Allahümme YaHisan Muvameysü Habunin Lenunin el
Alimü külli şeyin kane ev yekünü. Ellezi la yuğibü aleyhil
ğuyubi ve la ma tuhfes sudur.
Allahümme Ya Seyhusimin Zarişin Erkaşin Dare Aliyyün.
Ellezi sebekat eveliyyetühü kalbe külli kalbe fela kalbe illa ve
ente kablühü.
Allahümme Ya Ahiyyen Şerahiyyen Edunayi Esbaütin
Esbatün. Ellezi hüvel hayyül kayyümü yuhyil mevta ve
mümitül ahya ellezi kametüs semavati vel ardu vel halku bi
emrih.
Allahümme Ya Dehmisan Dehleyleva İlahün Meytatarun.
Ellezi anet lehül vucuhü ve haşeat lehül esvatü ve zellet lehüş
şumuhul bazihat.
Allahümme Ya Nura Erışin Erğaşişin Erği Lağşunin
Lağtunin. Ellezi zelle külle şeyin li kudretihi ve sultanihi.
Allahümme Ya Şebeyraşervin Eşmehin Eşfan Eşğun.
Ellezi istidaet bi nurihi ehli semavatihi ve ardıhil hamidi li
nurihi külle dıya-i ve behceti.
Allahümme Ya Melekuti Malihin Melehin Melihan Malihun.
Ellezi melikü bi ızzetihi ve kahru bi ceberutihi veste'sertehüve
ğalebe bi kuvvetihi fela şeye yukavimete.
Allahümme Ya Allamü Alimü Erğalin Erği Erğan Darğun
Keznun Şemhin Şemhisan Meşlamun. Ellezi İnnema emruhu
iza erade şeyen en yekule lehü kün feyekün. Fe sübhanellezi
biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun.

Bu Tican isimlerinin çok özellikleri vardır. Bu isimleri bedenin,
elbisen ve bulunduğun mekanın temiz olması şartıyla okumakla,
yazıp üzerinde taşımakla, iyiliklerin celbi veya kötülüklerin definde
çok tesirlidir. Bu isimler dağların üzerine okunmuş olsa dağlar
parçalanır. Bu isimler ulvi ve süfli ruhların ve ruhani Kralların
hakimi olan Seyyid Meytatarun un tespihi olduğu söylendi.
Ülemalar her isme ait özellikleri olduğunu zikretmişlerdir.
ALINTI
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Serkanwinson 12:23 10.06.20
dire vengeful Nickli Üyeden Alıntı:
[sıze="4"]
her amel bittikten sonra, tican da'vetini okumak o amelin
süratini ve icabetini çabuklaştırmada çok büyük bir tesiri vardır.
Tican da'veti budur:

Bismillahirrahmanirrahim
allahümme ya beşmehin dalaha muşeytışşün. Ya allahün
nafizü emruhü. Ellezi lehül esma-ül hüsna ves sifatil ulya vel
behceti ved dıya-i ven nuri vel beha-i.
Allahümme ya danü melhusü deymusüne daimün. Ellezi
hüve müsebbehu fi külli mekaninve memduhin bi külli lisanin
ve mezkürin fi külli evanin ve zemanin.
Allahümme ya kevraaşin erayşatuhin lahun. Ellezi istedae bi nurihi ehlü semavati ve ardıhil hamidü bi nurihi külli zi
dıyaen ve behceti ve nur.
Allahümme ya dehmusin erhan erhimin erhimün er
rahmanir rahim. Ellezi mele-e külli şeyin adlühü ve rahme
tühü ve keremühü.
Allahümme yahisan muvameysü habunin lenunin el
alimü külli şeyin kane ev yekünü. Ellezi la yuğibü aleyhil
ğuyubi ve la ma tuhfes sudur.
Allahümme ya seyhusimin zarişin erkaşin dare aliyyün.
Ellezi sebekat eveliyyetühü kalbe külli kalbe fela kalbe illa ve
ente kablühü.
Allahümme ya ahiyyen şerahiyyen edunayi esbaütin
esbatün. Ellezi hüvel hayyül kayyümü yuhyil mevta ve
mümitül ahya ellezi kametüs semavati vel ardu vel halku bi
emrih.
Allahümme ya dehmisan dehleyleva ilahün meytatarun.
Ellezi anet lehül vucuhü ve haşeat lehül esvatü ve zellet lehüş
şumuhul bazihat.
Allahümme ya nura erışin erğaşişin erği lağşunin
lağtunin. Ellezi zelle külle şeyin li kudretihi ve sultanihi.
Allahümme ya şebeyraşervin eşmehin eşfan eşğun.
Ellezi istidaet bi nurihi ehli semavatihi ve ardıhil hamidi li
nurihi külle dıya-i ve behceti.
Allahümme ya melekuti malihin melehin melihan malihun.
Ellezi melikü bi ızzetihi ve kahru bi ceberutihi veste'sertehüve
ğalebe bi kuvvetihi fela şeye yukavimete.
Allahümme ya allamü alimü erğalin erği erğan darğun
keznun şemhin şemhisan meşlamun. Ellezi innema emruhu
iza erade şeyen en yekule lehü kün feyekün. Fe sübhanellezi
biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun.

Bu tican isimlerinin çok özellikleri vardır. Bu isimleri bedenin,
elbisen ve bulunduğun mekanın temiz olması şartıyla okumakla,
yazıp üzerinde taşımakla, iyiliklerin celbi veya kötülüklerin definde
çok tesirlidir. Bu isimler dağların üzerine okunmuş olsa dağlar
parçalanır. Bu isimler ulvi ve süfli ruhların ve ruhani kralların
hakimi olan seyyid meytatarun un tespihi olduğu söylendi.
ülemalar her isme ait özellikleri olduğunu zikretmişlerdir. [/sıze]
alıntı
hocam fazileti ne ? Yardım edin
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Dire Vengeful 13:37 10.06.20

Yukarıda yazıyor... Sen bir amel yaptıgında onun neticesini hızlandırıyor yani sonuç alma hızı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
menekşe 21:39 19.08.20
sayısı varmı kaç defa okumak gerekiyor.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Codex 23:49 19.08.20
Varsa arapcasini da yazarmisiniz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi