Huddam ilmi

Mendel-i Zati - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Mendel-i Zati
1XBHIX 01:37 05.10.20
Bir Pazar gilnü taharet-i kamile halinde aşağ daki vefk yeni
bir aynanın üzerine yazılır. Güzel kokul~ bir buhur yakılır ve
azimet okunınaya başlanır. Hadim biraz korkunç manzaralar
içerisinde gelir.(Yangın ve duman gibi) şeyler görünürse de
korkmamak lazımdır.
Gelen hadim selam verir, selamma mukabele olunur. Sorular
için yardım rica edilir. Sorulara başlamadan. evvel azimet üç kere
daha tekrar edilmelidir. Sorulara bundan sonra başlamak gerekir:

Okunacak Azimet:


Bismillahirrahmanirrabıym. Aksemtü aleyküm batıy'an
2 tıy'm 2 kurukın 2 katın 2 kutufün 2 vedudün 2 şeklirün 2
ğaffirun 2 beruhun 2 akakılün 2 heyduşin 2 herndiişin 2 inzilu
ya ahmaru, inzilfi ya şemhurişin, inzilfi ya ebyedu inzilfi ya
meaşiral müluki vekşifül hıcabe beyni' ve beyneküm hatta
eraküm bi ayni ve ükellimeküm bi lisani amma üriydü
minküm le kad künte fi ğafletin min baza fe keşefna anke
ğıtaeke fe besarukel yevme hadid* Elvaban 3 el acel 3 es
saah3* Barekellahü fiküm ve aleyküm*

İsrafı:

Bahhın bahhıo bi selamin aminine infidi halafen ve
sikalen ve cahidu bi emvaliküm ve enftisiküm fi sebilillah*
zaliküm hayrun leküm in küntüm ta'lemun*
Bu sarfıyye üç veya yedi defa okunduğu zaman ervah
dağılırlar

Mustafa İloğlu - Gizli İlimler Hazinesi
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147