Huddam ilmi

Ayetel kürsinin daveti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5 
Huddam ilmi>Ayetel kürsinin daveti
HavasHoca 05:39 20.12.16
Bazı havas alimleri dediki; Kim bu daveti hergün Ayetel kürsi'den sonra bir defa veya Ayetel kürsi'nin harflerinin adedi olan 170 defa veyahutta mürseller sayısı olan 313 defa okursa, Allah Teala o kişiye insanları ve cinleri musahhar eder. Gizli ve kapalı olan herşeyi açıp kolaylık gösterir. İnsanoğlu eşyaların sebebinde tedbir eder.

Bu davet zorlu ve musibetli anlardan kurtulmak içindir. Yatsı namazından sonra insanların olmadığı bir yerde 313 defa Ayetel kürsiyi ve 7 defa da Daveti okursun.

Şeyh Ahmed el Buni dediki: bu daveti hergün beş vakit namazdan sonra ve halvette iken 20 defa okursan, Allah Teala Ayetel kürsinin huddamını okuyan kimseye musahhar eder.

Okunacak davet duası budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Allâhümme innî eselüke ve etevesselü ileyke Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü Yâ hin Yâ hin Yâ hin Yâ Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Hüve Yâ Hüve Yâ Hüve Yâ Ğıyâsî ınde şiddetî Yâ enîsî ınde vahdetî Yâ Mucîbî ınde da'vetî Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü. Allâhülâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Yâ Hayyü Yâ Kayyûmü yâ men tekûmüs semâvâti vel ardu bi emrihi yâ câmiul mahlûkâti tahte lutfihi ve kahrihi eselüke allâhümme en tüsahhiralî rûhaniyeti hâzihil âyetiş şerîfeti tüînenî alâ kadâi havâicî yâ men lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. İhdinâ ilel hakki ve ilâ tarîkın müstekîmin hattâ esterîha minel levmi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn. Yâ men lehü yekûn semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznih. Allâhümmeşfa'li ve erşidnî fîhî ürîde min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve fi'lî ve ameli ve bârikli fî ehlî yâ men ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmih. Yâmen ya'lemü damîra ıbâdihi sirran ve cehran eselüke allâhümme en tüsahhiralî huddâme hâzihil âyetil azîmeti ved da'vetil münîfeti yekûnûne lî avnen alâ kadâi havâicî heylen heylen cevlen cevlen meliken meliken yâ men lâ yetesarrafü fî mülkih. İllâ bimâ şâe ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Sehhirlî abdike kendiyâse hattâ yükellimünî fî hâli yakazatî ve yüînenî fî cemîa havâicî yâ men ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Yâ Hamîdü Yâ Mecîdü Ya Bâisü Yâ Şehâdü Yâ Hakku Yâ Vekîlü Yâ Kaviyyü Yâ Metînü kün lî avnen alâ kadâi havâicî bi elfi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Aksemtü aleyke eyyühes seyyidül Kendiyâse ecibnî ente ve huddâmike ve eînûni fî cemîı ümîrû bi hakki mâ ta'tekıdînehü minel azîmeti Vel kibriyâi ve bi hakki hâzihil âyetil azîmeti ve bi seyyidinâ muhammedin aleyhis salâtü vesselâm. Ecib eyyühes seyyidil kendiyâs esreu minel berk. Ve mâ emrinâ illâ vâhideten kelemhın bil basar. Ev hüve akrabü innallâhe alâ külli şeyin kadîr.

Şeyh Ahmed el Buni derki: Kim Ayetel kürsiyi harfleri sayısınca müteferrik bir şekilde herhangi bir hacetinin yerine gelmesi için yazarsa, Allah Teala o hacetin süratle yerine gelmesini sağlar. Bu birçok defalar tecrübe edilmiş ve sonuç alınmıştır.

Ellulu vel Mercan Fi Teshirül Mülükül Can
İdris ÇELEBİ
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Altera 05:51 20.12.16
Abi davetlerde çoğu arkadaşlarımız korunma duasını unutmakta ve çoğuda korunma dairesini çok dar tutmaktadır.

Arkadaşlar Korunma dairesini ne kadar geniş tutarsanız o kadar iyi olur mümkünse evin dışından yapalım. Özellikle bu işe yeni başlayan arkadaşlar size tavsiyem bahçe duvarından itibaren sınırı çizelim ben şahsen bu şekilde yapıyorum. Böylece gelenlerden kormadığım gibi dalga geçme imkanımda oluyor şöyle ki bir kuduz köpeği düşünün sizden çok uzakta onunla istediğiniz gırgırı yapabilirsiniz. Zaten rahmaniler için korumanın ehemmiyeti yok.

Ama yeni yapan arkadaşlar koruma çemberini maksimum 1 metreden alıyor. Haliyle sufliler geldiğinde çok çabuk korkmakta ve korkudan anlık çemberden çıkmalar yapıyor böylece musallatı kapıyor. Eğer bu arkadaş dediğim şekilde geniş almış olsa evin içinde çok rahat olacaklar hatta suflilerin geldiğini belkide hiç hissetmeyeceler hatta abdest tazelemeye gitseler bile sıkıntı yaşamayacaklar. Dar alındığı için o an korkup daireden çıkmasalar bile abdest tazelemeye gittiklerinde musallatı alıyor.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 06:14 20.12.16
Altera Nickli Üyeden Alıntı:
Abi davetlerde çoğu arkadaşlarımız korunma duasını unutmakta ve çoğuda korunma dairesini çok dar tutmaktadır.

Arkadaşlar Korunma dairesini ne kadar geniş tutarsanız o kadar iyi olur mümkünse evin dışından yapalım. Özellikle bu işe yeni başlayan arkadaşlar size tavsiyem bahçe duvarından itibaren sınırı çizelim ben şahsen bu şekilde yapıyorum. Böylece gelenlerden kormadığım gibi dalga geçme imkanımda oluyor şöyle ki bir kuduz köpeği düşünün sizden çok uzakta onunla istediğiniz gırgırı yapabilirsiniz. Zaten rahmaniler için korumanın ehemmiyeti yok.

Ama yeni yapan arkadaşlar koruma çemberini maksimum 1 metreden alıyor. Haliyle sufliler geldiğinde çok çabuk korkmakta ve korkudan anlık çemberden çıkmalar yapıyor böylece musallatı kapıyor. Eğer bu arkadaş dediğim şekilde geniş almış olsa evin içinde çok rahat olacaklar hatta suflilerin geldiğini belkide hiç hissetmeyeceler hatta abdest tazelemeye gitseler bile sıkıntı yaşamayacaklar. Dar alındığı için o an korkup daireden çıkmasalar bile abdest tazelemeye gittiklerinde musallatı alıyor.
Aynen katılıyorum.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
cübbeli 00:48 22.12.16
Allah razi osun değerli hocalarımızdan ve bilgilerinden
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 12:06 03.02.17
cübbeli Nickli Üyeden Alıntı:
Allah razi osun değerli hocalarımızdan ve bilgilerinden
Amin ve ecmain @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] hocamızın belirttiği gibi korunma dairesini çok geniş çiziniz.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 17:33 03.02.17
spasa 11:38 04.02.17
gkhn643 20:16 06.02.17
vedduha 02:37 07.02.17
Hadimul Haremeyn 11:36 22.03.17
slm altere hocam ayetel kürsinin hüddamı nasıl olur sis denemiş olmalısnız

@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5