Huddam ilmi

Daveti İsmi Ya Basıt - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Daveti İsmi Ya Basıt
Aytekin 14:10 24.01.21
Eğer mal ve mülkte sonsuz nimetlere erişmek istersen, pazartesi günü
kamer saatinde (güneş doğduktan 1 saat sonra) altın bir levhaya bu
mübarek ismi şerifin hatemlerini nakşet. Ve her zaman üzerinde taşı.
Bundan sonra her farz namazın ardından 72 defa ismi şerifi okumaya
devam edersin. Ve her 72 defanın sonunda bu ismi şerifin duasını okursun.
Her gecede ise 5084 defa bu mubarek ismi şerifi okursun ve sonunda da
duasını okursun. 40 gün bu şekil üzere devam edersin. 40 gün tamam
olunca, C.hakkın öyle nimetlerine kavuşursun ki o nimetleri ne bir kulak
işitmiştir, ne bir göz görmüştür. Çok şükürler edip nimetin şükrünü eda
etmeye gayret edersin. Hiç şekk ve şüphe etmeyesin. Bizde bunu tecrübe
ettik, dostlarımıza da öğrettik hepsi Biiznillahi Teâlâ çok büyük nimetlere
eriştiler.

Okunacak dua budurOkunuşu

Bismillahirrahmanirrahim ya basitu entellezi tebsutul ervaha fil ecsadi ve
entellezi terüddül ecsade ila daril maarifi ve entellezi tahrucu fi fuadil kalbi
ve entellezi kulte inni enellahu rabbül alemin. Rabbu yevmil miadi es-elüke
bi nurikel camiu ve feyzukel lamiu ve bihakki sem-ikessamiu en terzukani
el itla-a ala meratibi tecelliyyatike fil vucudi vel intifai bil esrari elleti
eddeharteha fil makamil meşhudi vebsut kalbi bi nurike fil vilayetil kübra
ve eyyidni bi fehmi hakayiki esmaül hüsna vec-alni mebsutul eyadil infaki,
mutasarrifen fi hazainil erzaki ya men eydihi hükmül itlaki inde inbisati
nurike ya hallaku birahmetike ya erhamerrahimin.

Nakşedilecek hatemi şerif budur
Vefkin boş hanesine matlubun ne ise onu yazarsın. Mesela طول عمرuzun
ömür veya رزق حلال طيب كثيرhelal güzel ve çok rızık

2.ci hatem budur.Hatemi şerifleri levhaya nakş ederken bu dua 66 defa okunur

Türkçe okunuşu
İlahi ya basitu mala ayanussabitu fi hakikatil vahidiyyeti kesretün
meşhüdetün fi vahidiyyetin ma'kuletin livahidin gayri müteaddidin bizzati,
es-elüke bastı esmaikessıfati en tebsutani vucudeke fi şuhudin
vahdaniyyetike vefi külli halin tebsuta li bisate ma'rifetike fe ecüle fihi
ileyke bissıfati vel ef-ali es-elüke basitul ardi ve naşiral ervahi liyevmil
aradi en tüzherali bastuke fi sıfatil muhaddeseti litülhikaha bi sıfatikel
kadimeti ve en yekşifeli an sırrı bastikefi zati li tecelliyati zatike hatta
tuhakkika bi hakikihi tebarekellezi biyedikel mülki ve hüve ala külli şey-in
kadir. Ve sallallahu ala seyyidina muhammedinil beşirinneziri ve alihi ve
sahbihi, ya basitussu unizzatiyyeti bittecelliyatissıfatiyyeti veya
basituttecelliyatil ef-aliyyeti bi ahvalil halkiyyeti ya allahu ya allahu ya
allah

Alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Nazenin 14:19 24.01.21
Darkness1 Nickli Üyeden Alıntı:
Eğer mal ve mülkte sonsuz nimetlere erişmek istersen, pazartesi günü
kamer saatinde (güneş doğduktan 1 saat sonra) altın bir levhaya bu
mübarek ismi şerifin hatemlerini nakşet. Ve her zaman üzerinde taşı.
Bundan sonra her farz namazın ardından 72 defa ismi şerifi okumaya
devam edersin. Ve her 72 defanın sonunda bu ismi şerifin duasını okursun.
Her gecede ise 5084 defa bu mubarek ismi şerifi okursun ve sonunda da
duasını okursun. 40 gün bu şekil üzere devam edersin. 40 gün tamam
olunca, C.hakkın öyle nimetlerine kavuşursun ki o nimetleri ne bir kulak
işitmiştir, ne bir göz görmüştür. Çok şükürler edip nimetin şükrünü eda
etmeye gayret edersin. Hiç şekk ve şüphe etmeyesin. Bizde bunu tecrübe
ettik, dostlarımıza da öğrettik hepsi Biiznillahi Teâlâ çok büyük nimetlere
eriştiler.

Okunacak dua budurOkunuşu

Bismillahirrahmanirrahim ya basitu entellezi tebsutul ervaha fil ecsadi ve
entellezi terüddül ecsade ila daril maarifi ve entellezi tahrucu fi fuadil kalbi
ve entellezi kulte inni enellahu rabbül alemin. Rabbu yevmil miadi es-elüke
bi nurikel camiu ve feyzukel lamiu ve bihakki sem-ikessamiu en terzukani
el itla-a ala meratibi tecelliyyatike fil vucudi vel intifai bil esrari elleti
eddeharteha fil makamil meşhudi vebsut kalbi bi nurike fil vilayetil kübra
ve eyyidni bi fehmi hakayiki esmaül hüsna vec-alni mebsutul eyadil infaki,
mutasarrifen fi hazainil erzaki ya men eydihi hükmül itlaki inde inbisati
nurike ya hallaku birahmetike ya erhamerrahimin.

Nakşedilecek hatemi şerif budur
Vefkin boş hanesine matlubun ne ise onu yazarsın. Mesela طول عمرuzun
ömür veya رزق حلال طيب كثيرhelal güzel ve çok rızık

2.ci hatem budur.Hatemi şerifleri levhaya nakş ederken bu dua 66 defa okunur

Türkçe okunuşu
İlahi ya basitu mala ayanussabitu fi hakikatil vahidiyyeti kesretün
meşhüdetün fi vahidiyyetin ma'kuletin livahidin gayri müteaddidin bizzati,
es-elüke bastı esmaikessıfati en tebsutani vucudeke fi şuhudin
vahdaniyyetike vefi külli halin tebsuta li bisate ma'rifetike fe ecüle fihi
ileyke bissıfati vel ef-ali es-elüke basitul ardi ve naşiral ervahi liyevmil
aradi en tüzherali bastuke fi sıfatil muhaddeseti litülhikaha bi sıfatikel
kadimeti ve en yekşifeli an sırrı bastikefi zati li tecelliyati zatike hatta
tuhakkika bi hakikihi tebarekellezi biyedikel mülki ve hüve ala külli şey-in
kadir. Ve sallallahu ala seyyidina muhammedinil beşirinneziri ve alihi ve
sahbihi, ya basitussu unizzatiyyeti bittecelliyatissıfatiyyeti veya
basituttecelliyatil ef-aliyyeti bi ahvalil halkiyyeti ya allahu ya allahu ya
allah

Alıntı
Üstat güzel paylaşım. Denemeyi çok isterim. Ama altının gramı çok pahalı oldu. Levha kim bilir bekadan olur.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aytekin 14:23 24.01.21
Nazenin Nickli Üyeden Alıntı:
Üstat güzel paylaşım. Denemeyi çok isterim. Ama altının gramı çok pahalı oldu. Levha kim bilir bekadan olur.
Bunu bilgilendirme amaçlı paylaştım bilgilenmeye hevesi olanlar için uygulama amaçlı yapabilenler çok nadirdir zaten hem en ehli
olunulması gerek aksi halde Allah ZülCelal korusun ölümcül sonuçlara kadar gider.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up