Huddam ilmi

Cinleri veya ruhanileri hazır etmek için - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Cinleri veya ruhanileri hazır etmek için
Aytekin 13:41 26.01.21Okunuşu

Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an
mutesaddi’an min ḣaşyetillâh ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi
le’allehum yetefekkerûn Huvallâhu-lleżî lâ ilâhe illâ hu ‘âlimulġaybi ve-şşehâde huve-rrahmânu-rrahîm Huvallâhu-lleżî lâ ilâhe
illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminul’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir subhânallâhi ‘ammâ yuşrikûn
Huvallâhu-lḣâliku-lbâri-u-lmusavvir lehu-l-esmâu-lhusnâ
yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard vehuve-l’azîzu-lhakîm

Bu mübarek ayeti kerimelerin cinleri ve ruhanileri bir yerde toplamak için azim
faidesi vardır.
Eğer hergün bu şekilde okumaya devam etsen çok büyük maddi ve manevi
hayırlara vesile olur. Sayılmayacak kadar menfeatleri celbedersin.
Evvela temiz bir mekana girip riyazetli oruç tuttuğun halde bu ayeti kerimeleri
şu şekilde okuOkunuşu

Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an
mutesaddi’an min ḣaşyetillâh ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi
le’allehum yetefekkerûn Huvallâhu-lleżî lâ ilâhe illâ hu ‘âlimulġaybi ve-şşehâde huve-rrahmânu-rrahîm
Uksimü aleyküm yâ melâiketü rabbî veyâ hüddâmü hâzihil esmâi
vel-âyâti veyâ rûhâniyyetü hâzihil hurûfi bihakki hâzihil esmâ-i
vel-âyâti vemâ fîhâ minel esrâri velhurûfi illâ mâ hadartüm veesra’tüm vesemi’tüm ve-eta’tüm vetevekkeltüm lî bicelbi cemî-il
menâfi-i vel hayri verrizki vedefe-a cemî-il madârri annî ve-an men
yehûtu şefekatü kalbî vekame-a külle cebbârin anîdin veşeytânin
merîdin vezellehüm vehada-ahüm lî ecib yâ cebrâîl ecib yâ mîkâîl
ecib yâ isrâfîl ecib yâ azrâîl ecib yâ tahta’yelmân ecib yâ fa’şelşâhin
ecib yâ meytatarûn ecib yâ salsaîl ecîbû yâ melâiketü rabbî ve yâ
hüddâmü hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti ve en
tahdurû rûhâniyyetihâ ve avâmilihâ vehüddâmihâ fî hidmetî ve tâ-
atî velemmâ ürîdü min celbi menfe-atin verızkin ve hayrin ve def-i
madarratin velemmâ ürîdühû min fekki usrin vedîkin vekame-a
külle cebbârin anîdin veşeytânin merîdin velemmâ ürîdühû min
cemî-i umûrî vekadâ-i havâyicî vehavâyici men yehûtu şefakatî
bihakki hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti vebihakki
men yekûlu lişşey-i kün feyekûn in kânet illâ sayhaten vâhideten
fe-izâhüm cemî-un ledeynâ muhdarûn velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.Huvallâhu-lleżî lâ ilâhe illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmulmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir subhânallâhi
‘ammâ yuşrikûn
Uksimü aleyküm yâ melâiketü rabbî veyâ hüddâmü hâzihil esmâi
vel-âyâti veyâ rûhâniyyetü hâzihil hurûfi bihakki hâzihil esmâ-i
vel-âyâti vemâ fîhâ minel esrâri velhurûfi illâ mâ hadartüm veesra’tüm vesemi’tüm ve-eta’tüm vetevekkeltüm lî bicelbi cemî-il
menâfi-i vel hayri verrizki vedefe-a cemî-il madârri annî ve-an men
yehûtu şefekatü kalbî vekame-a külle cebbârin anîdin veşeytânin
merîdin vezellehüm vehada-ahüm lî ecib yâ cebrâîl ecib yâ mîkâîl
ecib yâ isrâfîl ecib yâ azrâîl ecib yâ tahta’yelmân ecib yâ fa’şelşâhin
ecib yâ meytatarûn ecib yâ salsaîl ecîbû yâ melâiketü rabbî ve yâ
hüddâmü hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti ve en
tahdurû rûhâniyyetihâ ve avâmilihâ vehüddâmihâ fî hidmetî ve tâ-
atî velemmâ ürîdü min celbi menfe-atin verızkin ve hayrin ve def-i
madarratin velemmâ ürîdühû min fekki usrin vedîkin vekame-a
külle cebbârin anîdin veşeytânin merîdin velemmâ ürîdühû min
cemî-i umûrî vekadâ-i havâyicî vehavâyici men yehûtu şefakatî
bihakki hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti vebihakki
men yekûlu lişşey-i kün feyekûn in kânet illâ sayhaten vâhideten
fe-izâhüm cemî-un ledeynâ muhdarûn velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.Huvallâhu-lḣâliku-lbâri-u-lmusavvir lehu-l-esmâu-lhusnâ
yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard vehuve-l’azîzu-lhakîm
Uksimü aleyküm yâ melâiketü rabbî veyâ hüddâmü hâzihil esmâi
vel-âyâti veyâ rûhâniyyetü hâzihil hurûfi bihakki hâzihil esmâ-i
vel-âyâti vemâ fîhâ minel esrâri velhurûfi illâ mâ hadartüm veesra’tüm vesemi’tüm ve-eta’tüm vetevekkeltüm lî bicelbi cemî-il
menâfi-i vel hayri verrizki vedefe-a cemî-il madârri annî ve-an men
yehûtu şefekatü kalbî vekame-a külle cebbârin anîdin veşeytânin
merîdin vezellehüm vehada-ahüm lî ecib yâ cebrâîl ecib yâ mîkâîl
ecib yâ isrâfîl ecib yâ azrâîl ecib yâ tahta’yelmân ecib yâ fa’şelşâhin
ecib yâ meytatarûn ecib yâ salsaîl ecîbû yâ melâiketü rabbî ve yâ
hüddâmü hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti ve en
tahdurû rûhâniyyetihâ ve avâmilihâ vehüddâmihâ fî hidmetî ve tâ-
atî velemmâ ürîdü min celbi menfe-atin verızkin ve hayrin ve def-i
madarratin velemmâ ürîdühû min fekki usrin vedîkin vekame-a
külle cebbârin anîdin veşeytânin merîdin velemmâ ürîdühû min
cemî-i umûrî vekadâ-i havâyicî vehavâyici men yehûtu şefakatî
bihakki hâzihil âyâti-ttâmmâti vel esmâ-il mübârekâti vebihakki
men yekûlu lişşey-i kün feyekûn in kânet illâ sayhaten vâhideten
fe-izâhüm cemî-un ledeynâ muhdarûn velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.

Alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Serenay 23:23 31.07.21
bunu okuduğum zaman icime bir huzur geldi sanki dileklerim olmuş gibi hissettim kendimi bu duayı hergun okuyacağım muhteşem ayeti kerimeler teşekkür ederim
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ceho24 12:01 01.08.21
Haşır süresinin son dört âyeti bu davetmidir yoksa yardım midir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Nk6666 02:01 15.08.21
Cinleri ve ruhanileri bir yerde topladık sonra nasıl dagitacagiz . O kadar basit yazmışsınız ki aklı başında olanın asla yanaşmak istemeyeceği şeyler bunlar . Hadi topladin ruhanileri Hz suleyman misin mübarek nasıl olacak bunların sarfı eğer ki ehli ibadet evliya değilsen o davete icadet edenler başına öyle işler açar ki bildiğin besmeleyi bile çekmekten aciz kalırsın . Cin'den gelecek maddi manvei hayr ne olabilir acaba biri açıklayabilir mi ? Rabbinin sana layık gormedigi zenginliği bunlarla mi celb edeceksin ? Yoksa layık olmadigin sırlara böyle mi vakıf olacaksin . Bu davetleri yapma niyeti olanlara sesleniyorum öyle zevkine masada mum yakıp fincana okuyup cin çağırmaya benzemez bu iş öyle bir çarpar ki insanı feristahı gelse kurtaramaz sizi dediğim gibi tabi eğer ibadet ehli değilseniz . İbadet ehli olanların zaten rutin okudukları dahi onların keşfini açar ve rızık kapilarini açar ki ibadet ehli olanlar adı üstünde kendilerini ilahi aşk için adamış dünyevi herşeyden el etek çekmiş olanlardır .çoğu kendinde olanın farkında değildir kendinde olanı bilende zaten kendinide haddini de bilir .selam ve dua ile
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ceho24 00:21 16.08.21
Zaten bu davetleri ilim ehli yapar sıradan tecrübe si olmayanlar yapamazki
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi