Huddam ilmi

Musallat ve büyüden gelene karşı koruma - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Musallat ve büyüden gelene karşı koruma
Resul aksoy 07:39 05.11.21
Yunus 107 Hud 56 Ankebut 60 Tevbe 51 ve Ayet-el kürsi.
Günde 3 defa korunma

*Ve iy yemseskellahu bi durrin fe la kaşife lehu illa hu, ve iy yuridke bi hayrin fe la radde li fadlih, yusibu bihi mey yeşau min ibadih, ve huvel ğafurur rahîm.

*İnni tevekkeltu alellahi rabbi ve rabbikum ma min dabbetin illa huve ahizum binasiyetiha, inne rabbi ala siratim mustekîm.

*Ve ke eyyim min dabbetil la tahmilu rizkahe, allahu yerzukuha ve iyyakum, ve huves semiul alîm.

*Kul ley yusibena illa ma ketebellahu lena huve mevlana, ve alellahi fel yetevekkelil mu'minûn.

*Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetuv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa', vesia kursiyyuhus semavati vel ard, ve la yeuduhu hifzuhuma, ve huvel aliyyul azîm.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147