Huddam ilmi

Büyük Davet - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Huddam ilmi>Büyük Davet
SiLence 22:17 06.02.17
Ey şu ilme rabet eden Talip! Sen bu büyük da'veti yapmak istersen: Allah c.c. rizası için üç ( 3 ) gün oruç tut. Oruca Pazar günü başlayıp Salı günü bitir. Her farz namazın arkasındanda aşağıdaki Azimeti yirmibir (21) defa oku. Orucunuda ekmek, zeytin ve sebze gibi hayvansal olmayan gıdalarla iftar edersin. Dördüncü gün olan Çarşamba günü, bir mezarlığa gidip dört (4) tane çakıl taşı al. Her çakıl taşı üzerine şu Ayeti oku:

Bismillahirrahmanirrahim. Vema Muhammed ün illa rasulün kadhalet min kablihir rusulu efain mate ev kutilen kalebtüm ala a'kabiküm ve men yenkalib ala akibeyhi felen yedurrallahe şeyen ve seyeczillahüş şakirin.

Okuduktan sonra Ya Bürkan diye çağır ve çakıllardan birincisini doğuya, ikincisini batıya, üçüncüsünü kuzeye, dördüncü çakılıda güneye at. Çakıl taşlarını attıktan sonra mekanına dönüp, Azimeti yedi (7) defa oku. (Kitabın müellifi bu mevzuyu fazla açıklamamış. Mütercim).

Bismillahirrahmanirrahim. Ya kavmena ecibü daiyal- lahü ve aminu bihi yağfirleküm min zünübiküm ve yücirküm min azabin elim. Ve men la yücib daiyallahi feleyse bimu'cizin fil ardı ve leyse lehü min dünihi evliyaü ülaike fi dalalim mübin. Azemtü aleyküm ya ma'şeral melükü vel huddame en tahdıru ve teclisü fi makami haza vadribü kerasiyeküm vazhiru ala naziri haza vekşifü lehül hicabe ve beyyinü lehül hıtabi hatta yeraküm bi aynihi ve yuhatıbeküm bi lisanihi min zahri dayiı ev sirkatin ev kenzin ev definetin ev meridın ev ğayibin ev mehma seeleküm anhü ve'tühü mines sehli vel va'ri vel cibalü vel evdiyeti vel enhari vel bihari ve min cemiul aktari min meşarikul ardı ila meğaribüha la yahla minküm sağirin ve la kebirün bi hayliküm ve ricaliküm ve şebabiküm ve inasiküm ve züküraküm ve kebiruküm ve sağirüküm bi hakki kebirüküm bil ahmeru bi ahiyyen şerahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi elardı biküm tercefü vel bahri biküm yakzifü ver rihı biküm ya'suf vel cibalü biküm tercefü ves semai temturu aleyküm narun ve nuhasun fela tentesıran.


Alıntı
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Alexandra 12:04 26.03.17
Güzel ve kolay bir uygulama yakınlarda mezarlık var
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 21:13 07.04.17
RvP 13:01 21.04.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Eloa 00:09 12.02.18
shahkhu 13:01 30.09.19
Please recitation in arabic for no mistake .
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Dire Vengeful 17:05 27.05.20