ilginç konular & Teoriler

Masonluk - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

ilginç konular & Teoriler>Masonluk
KaLpSiz 12:06 20.10.17
BÜYÜK İSRAİL DEVLETİ


Masonların kökleri Tapınak Şövalyelerine dayanır Tapınak Şövalyeleri Hıristiyan haçı adaylarını haçlı seferlerinden dolayı Hıristiyanlarla arası bozulan Müslümanlar ve Anadolu’daki biz Türklerden korumak için birkaç Fransız asilzadesi ve onların arkadaşları olan toplam 8 kişilik bir birlikti.Fransa Kralı Tapınakçılara Hz. Süleyman'ın efsanevi tapınağını inşa ettiği, bugün El Aksa Camii'nin yanındaki Kraliyet Sarayı'na yerleştirir. Böylece, kuruluş adı Sülemyan Mabedi'nin Fakir Askerleri olan asker-papazlardan oluşan tarihe Tampliye yani Mabet Şövalyeleri olarak geçer. Papa 3. Innocentius, Tarikat'a, vergi muafiyeti, yargı dokunulmazlığı ve imtiyazlar veren bir emir yayınlar. Tampliye Şövalyeleri bütün krallardan ve Kilise hiyerarşisinden bağımsız, sadece Papa'ya bağlı bir tarikat haline gelir. Hatta zamanla tarikatın Büyük Üstadı, Papa'yı bile ciddiye almayan devletler ve dinler üstü bir güç haline gelir. Dinsizlerle,Müslümanlara, Kral’a ve Papa'ya danışmak bile ihtiyacı duymadan diplomatik ve ticari ilişkiler kurar. Çelik örgülü zırhlarının üzerine, göğsünde kırmızı bir haç bulunan beyaz elbiseler giyen 15 bin asker-papaz ağır ağır bütün Avrupa ve Ortadoğu'ya yayılır. Avrupa'da 9 bin Tampliye Şatosu inşa edilir.Hacıları koruyan, onlara bankacılık hizmeti veren, paralarını transfer eden, kredi açan, faiz alan şövalyeler dönemlerinde kralları hatta Vatikan'ı bile kıskandıracak bir ekonomik güce ulaşırlar.Para gücü + silah gücü + iman gücü karşısında iki düşman, Fransa Kralı ile Papa işbirliğine gider. Papa son Büyük Üstadın ruhani gücünün gölgelediğinden şikayetçidir. Fransa Kralı ise Tarikat'a o kadar çok borçlanmıştır ki, alacaklısını ortadan kaldırıp, mal varlığına el koymaya karar vermiştir. 13 Ocak 1307 sabahı Kral'ın askerleri aynı anda, Fransa'daki her şatoyu basar, binlerce şövalye tutuklanır. Papa da bir fetva ile bu operasyonu kutsar. Şövalyeler, Engizisyon mahkemelerinde, çarmıha tükürmekten,sübyancılığa,eşcinselliğe kadar bir sürü inanılmaz suçtan yargılanır.3 yıl hücrede yatıp işkence gören Büyük Üstat ve yardımcıları halkın önünde aman dilemek için Paris'in Notre-Dame Katedrali'nin önünde zincirlere vurulur, ama son anda cayarlar. Asıl suçlu Kral ve Papa derler.Böyle olunca, Kral ve Papa, 54 Tapınak Şövalyesi büyüğünü,daha önce Yahudilerin katledildiği,Yahudi Adası denilen yerde ateşe atarak yakarlar. Son Büyük Üstadın, ihtiyar bedenini alevler sararken,Papa Clemens,Şövalye Guillaume,Kral Philip’pe, en geç bir yıl içinde üçünüzü de Tanrı'nın mahkemesinde yargılanmak üzere bekliyorum. Lanet! Lanet! Lanet! Soyunuzun 13. kuşağına kadar sizi lanetliyorum' diye bağırır. Gerçekten de bir ay sonra Papa, yedi ay sonra Fransa Kralı ölür. Baş Engizitör sokakta öldürülür. Engizisyon mahkemesinde de Tapınakçı üstadı aleyhine şahitlik eden iki kişi de asılır. Korku, kralın hayatını ölene kadar zehir eder, ve Tampliye Tarikatı tarihten silindi zannedilirken, günümüze kadar süren bir efsaneye dönüşür.


Tapınak Şövalyeleri Papa dan bile daha saygın sözü geçen bir alt kültür haline geldikten sonra kaleler ve katedraller inşaat etmeye başlamış ve bu inşaat işlerin de çalışan Yahudi duvarcı ustalarının başlattığı örgütlenme çalışmaları Masonluktur.Mason Ortaçağ da duvarcı ustalarına verilen addır. Yahudiler Tapınak Şövalyelerinin içlerine sızıp kutsal kitapları İncil’den ve Hıristiyanlık kurallarından uzaklaştırıp Talmut etrafında Yahudi kuralarına göre teşkilatlandırır.Tapınak şövalyeleri Engizisyondan sonra isimlerini Gül Haç örgütü olarak değiştirip yer altına çekildikten sonra daha ölümcül ve gizli kollara ayrılıp İlluminati,Kuru Kafa ve Kemikler,Moon Tarikatları,Bildergerg,CFR,…. Gibi örgütler kurdular.Masonların kuracakları yeni dünya düzeninde Amerika sadece bir araçtır.Masonlar 1. ve 2. dünya savaşlarından sonra güç kaybeden İngiltere’den merkezlerini Amerika’ya taşımışlardır.Zaten Amerika’nın kurulması için Masonlar inanılmaz bir gayret ile çalıştılar.George Washington,Benjamin Franklin,Thomas Jefferson bunların hepsi yüksek dereceli Masonlardır.Masonluk Amerikan toplumu için bir olgu değil toplumun dokusudur.
Bush'un iktidara geldiği 8 Kasım 2000 seçimleri ile başlayan 11 Eylül faciası ile ivme kazanan, Irak ve Afganistan savaşları ile kanlanan yeni süreçte Neo-con zırhına bürünmüş Yahudi-Evangelist aslen Tapınak Şövalyesi ruhunun asıl hedefinin İsrail merkezli 13. yüzyıldaki Kudüs Krallığı olduğu anlaşılıyor.Haçlı seferleri içerisinde tek başarılı olan seferi onlar yapmıştı.Ağzı sürçen Bush, Haçlı Seferi başlattıklarını ifade ederken günümüz Tapınak Şövalyelerine güvendiğine açık ve net bir örnektir.

Tapınak Şövalyelerinin devamı olan Gül haç Örgütü Avrupa Birliği ülkelerde özellikle Fransa da etkilidir.Avrupa Birliği Gnostik-Masonik Hıristiyan bitliğidir.Şimdi Avrupa Birliğinin mimarı olan Robert Schuman’dan başlayarak Fransa’nın unutulmaz başkanı Mitterand Sosyalist Parti’nin sembolünü bile gül olarak değiştirmiştir.Tapınak Şövalyelerinin iki merkezinden biri olan Jarnac’ta doğmuştur gizli öğreticiler tarafından eğitilip politikaya da Mason üstat Alain Ponler tarafından dahil edildi. Bu örgüt tam bir Gnostik, Masonik kuruluştur. Bunlar İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğuna inanmazlar. İsa’nın eski fahişe Mecdelli Meryem ile evlendiğini ve Sarah adli bir kızı olduğunu ve bu kızın Fransa'da Aytun diye bilinen bölgede büyütüldüğünü öne sürerler. Ayrıca Avrupa Birliği’nin sembolik bir kralı olması gerektiğini, bu krallığın da kendi hakları olduğunu vaaz ederler. Halen Avrupa siyasetindeki en güçlü uç gizli örgütten biri budur. Benzer şekilde günümüzde Avrupa Birliği Anayasası’nı hazırlayan konvansiyonun başı olan Giscard Estaing de Gül ve Hac Şövalyesi ve Üstat Mason'dur. Bugünkü Devlet Başkanı Jacques Chirac da masondur ve Fransa Büyük Doğu Mason Locası’nın 275. kuruluş yıldönümünde bu locanın üyelerine AB'n in gizli hedefleriyle ilgili çok önemli bir konuşma yapmıştır. Günümüzde Fransa'da basın ve yayın alanında en etkili olanlar masonlardır. Le Monde, Figaro, TV5 ve diğer yayın kuruluşları masonların denetimindedir.
Masonlar ülkemizde yaşayan Sabataycılar,İlluminati,Evangelist bunların hepsi Merkezi Kudüs’te bulunan ve başından 70 hahamın bulunduğu Siyonizm Tapınağı Tarikatı için çalışmaktadır.Bu Siyonizm düşüncesinin temeli,sınırları Şuveyş kanalından Basra’ya oradan Anadolu toprakları Kapadokya’ya kadar olan bölgede merkezi Kudüs’te bulunan Siyon Tepeleri üzerine kurulmuş bir kaleden dünyayı yönetmektir.Siyonizm’im fikir babası olan Theoder Herzl kuracakları İsrail devleti için Osmanlı İmparatoru Sultan 2. Abdülhamit’ten Osmanlı’nın bütün borçları silinmesi karşılığın da Kudüs’ü istemiş ret cevabını alınca İngiliz kışkırtmaları ile zaten kan kaybetmiş olan Osmanlıda başta Araplar olmak üzere azınlık isyanları çıkarıp 600 yıllık dev imparatorlukta çöküşü tetiklediler.Osmanlı topraklarında ki ilk Mason Locaları 1738 yılında İstanbul,İzmir,Halep açılmıştı ama meşrutiyetin ilanından sonra ilk resmi Mason locası 1909 yılında resmen İstanbul’da açıldı.Masonlar Osmanlı’ya sızmaya başlamış ve kilit noktalarda ki yönetim kadrolarında yerlerini almıştılar.Cumhuriyetin ilanından sonra ileriye gören Mustafa Kemal Atatürk Mason Localarını 10 Ağustos 1935 de kapatmıştır.Mustafa Kemal Atatürk Mahmut Esad Bozkurt’a Mason Localarının kapatılmasıyla ilgili bir taslak hazırlamasını ve meclise getirmesini ister ve bunu haber alan Masonlar Meclise gelerek topluca Mustafa Kemal Atatürk’ün yanına giderler.Der ki Mason üstadı “ Efendimiz biz zaten devletin içindeyiz ve devletle birlikteyiz siz ki bizim en büyük üstadımız olursanız sizin etrafınızda pervane oluruz.” Atatürk’ten de “ Siz Avrupa da hangi Locaya bağlısınız tabi olduğunuz isim nedir” der ve Mason sözcüsü “Biz Cenova’ya tabiiyiz ve reisimizde Barco Mison cenabıdır” der Bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk “ Defolun gidin cehennem olun Yahudi uşakları bu gece sabaha kadar bütün localarınız kapatmazsanız sizi Divan-i Harbe verir astırırım” der Mustafa Kemal Atatürk’e Mason,Sabataycı diyenlere bir cevaptır,birde dinsiz Hıristiyan diyenler var 1840’lar da faaliyete geçen Misyoner okullarından olan Bursa Kolejinde iki kız öğrencinin Hıristiyan yapılmasından sonra Atatürk bu okulu da kapatmıştır.Türkiye Yunanistan ile göç mübadelesi yaparken Moldavya da ki Hıristiyan Türkler de Türkiye’ye göç etmek istemiş Mustafa Kemal Atatürk kabul etmemiştir.Ayrıca Türkiye de yaşayan Hıristiyan Türkleri de Rumlarla birlikte göndermiştir.İsmet İnönü tarafından “Kapatılmalarından hiçbir yasal dayanak yoktur” denilerek Mason Localarının yeniden açılmasıyla Masonlar,siyasi partilere sızıp politikacı satın alarak yönetimde söz sahibi olmaya başladılar.Mason Locaları kendilerine itaat eden Yahudiliğe biat eden kişiler yetiştirmeye başladı bu kişilere de Kıymen adı veriliyor.Bunlar ülkelerinden Amerika’ya okumaya gittiğinde veya ülkesindeyken keşfedilip yetiştirildikten sonra ülkesine kurtarıcı veya başbakan olarak gönderiliyor.Süleyman Demirel başbakan olması,ekonomik krizler sonrası Kemal Derviş’in kurtarıcı olarak gönderilmesi,Turgut Özal’ın prensleri,Gürcistan da kadife devrimin yapılması sonrasın da Mihail Sakaşvili’nin başbakan olarak gönderilmesi 3 dönem üst üste İngiltere başbakanı seçilen Margaret Thatcher’ın Bilderberg’ten gelen İngiliz Kraliyet rejimine direnme talimatını ret etmesi ve Tony Blair’in yükselişi vb birçok örnekler bunların hepsi Kıymenlerdir.12 Eylül den sonra büyük bir halk desteği yaratan ve kendisine parti kuran Turgut Sunalp Paşa’ya Masonlar birlikte çalışmayı teklif ederler Turgut Sualp Paşa kabul etmeyince hemen bir ANAP yaratıldı ve Turgut Özal tek başına iktidara getirildi.(BKZ Recep Tayip Erdoğan)Saygın holding patronumuz Rahmi Koç’ta Masonlukta yükselişini ataları Tapınak Şövalyelerine dayanan Bernard Nahum ile BEKO ortaklığını kurmasını borçludur Bernard+Koç=BEKO.Bu Localar piramit şeklindedir en alttaki Loca Türk Yükseltme Cemiyeti resmi adı Hür Ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locasıdır bu Locada çoğunlukta Anadolu da ki Lions ve Rotary üyelerinden oluşur 155 Locası vardır ve 15.000 yakın üyesi bulunur.Bir üst Loca ise Türk ve Türkiye adlarını kaldırma gereği duymuştur. Büyük Mason Mafililiğidir.1991 de adını Özgür Masonlar Locası olarak değiştirmiştir.Bir üst kurul olan Türkiye Mason Derneğinden tam aforoz edilmeyen egeradan kovulan üyelerden oluşur.Türkiye Yüksek Konseyi yani Türkiye Mason Derneğidir bu locadakiler üst düzey masonlardır isimleri sır gibi saklanır 35 Locası ve 3000 üyesi bulunur.Bunların altında çalışan localar yani derneklerdir bilinenleri:Arkadaşlık Yurdu Derneği, Dostluk Yurdu Derneği,Fakirleri Koruma Derneği,Göz Nurunu Koruma Vakfı,İhtiyarlara Yardim Derneği,İhtiyarlar Yurdu Derneği,Matan Basater Bikur-Halim Yardim Kolu,Yetimleri Koruma ve Yardim Derneği,Yoksullara Yardim Derneği,Yoksul Öğrencilere Yardim Derneği,Yardim Bakim Hayır Derneği Rotary,Lions,Propeller Kulübeleri,Adenauer Vakfı,Yeni Bizans Derneği,500. Yıl Vakfı,Mânevî Cihazlaşma Derneği… daha yazmadığım onlarcası

Masonlara karşı hiçbir yargılama yapılamaz kanunları onlar hazırlamakta ak ve kara parayı onlar kontrol etmekte polisi,istihbaratı,kültürü onlar yönlendirmekte.Bu Masonik yapıyı bitirmeye çalışan Saadettin Tantan ilk defa Tapınak şövalyeleri adını kullanıp kamuoyuna şifreli bir şekilde aktarmıştır.Tantan bir ucu yurt dışındaki Localara ve örgütlere diğer ucu da holding patronlarına dayanan Gümüşsuyu Çetesini bitireceğim der.57. Hükümet zamanından Tantan operasyonları yurdun her yerinde sürüyor polis elini nereye atsa bir yolsuzluk usulsüzlük çıkıyor Tantan sürekli şifreli mesajlar veriyor.”Yılarca bu kişilerin önünde durup önlerimizi iliklemişiz saygı göstermişiz ” diyor.Operasyonun büyüyeceği sinyallerini veriyor Balina operasyonu ile kaçak vergiler Kasırga operasyonu ile batık bankalar gerçeği Buffalo ile kaçakçılıklar su yüzüne çıkıyor yıllardır süren bu çarka çomak sokan Tantan halk üzerinde oluşturduğu sempatiden dolayı sürekli emekliliğe (suikast)uğratılmaksızın Mason olan Mesut Yılmaz tarafından açığa alınır. Bu tüm dünyayı kontrol eden ve her yere nüfuz etmiş olan bu topluluk dünyada 20 milyon oldukları sanılan Yahudilerin için çalışan sapık bir topluluktur.İstediklerini yapmaları şu anki dünya ve ülkemiz gidişatına bakarsak çok zor değil.1897’de Basel Kongresinde alınan kararlara göre 50 yıl sonra Kudüs’te bir Yahudi devleti kurulacak 14 Mayıs 1948 de İsrail devleti resmen kuruldu. Yahudi devleti kurulduktan sonra ki 50 yıl içerisinde Büyük İsrail Devleti kurulacaktı.Irak üçe bölündü Kuzey Irak ta bir ikinci bir İsrail olan Kürt devleti kuruldu.Amerika bir eritme potası İran ve Suriye eritilecek Türkiye zaten azınlık hakları ile kafası karışmış durumda GAP bölgesinde Filistin’de olduğu gibi topraklar alıyorlar GAP bölgesi elimizden kayıp gidiyor.Siyonizm Tapınağı Tarikatının yüzlerce yıldır senaryosunu yazdığı ve yönettiği Yeni Dünya Düzeni sonuçlanmakta ikinci dünya savaşında İngiltere’nin hazırladığı “Asya Çemberi” projesi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı mücadelesi ile çember kırılmış başarısızlıkla sonuçlanmıştır .Şimdiki Amerika’nın uygulamaya çalıştığı “Büyük Ortadoğu Projesi” de aynı projedir.İblislerden oluşan ve şeytana tapan sapık topluluğun amacı tek din tek dil tek bayrak esasına dayalı sınırların kaldırıldığı tek düzeyli dünya krallığına sahip olmak.Dünyada Yahudi ırkından daha gizemli,daha ilginç daha ölümcül bir ırk yoktur.Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Mukarrabin 20:10 26.01.18
İllimınati nin resmi sitesinden mesaj gelip duruyor üçgen bir kolye reklamı yapıyorlar bir de not yazmışlar seni her zaman izleyip koruyoruz diye kafir bunlar yahu haşa kendilerini ilah sanıyorlar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasinrazi 07:10 18.04.18
Cevapla Up